Angle down Atgal

Buvusi Mažeikių savivaldybės administracijos direktorė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – VTEK) priėmė sprendimą dėl buvusios Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorės Laimos Nagienės. Įvertinusi jos elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusi redakcija, toliau – VPIDVTĮ) ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (nuo 2020 m. sausio 1 d. galiojanti redakcija, toliau – VPIDĮ) nuostatoms bei tyrimo metu surinktą medžiagą, nusprendė:

1. Pripažinti, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos buvusi direktorė Laima Nagienė, nuo 2019 m. birželio 17 d. iki 2020 m. balandžio 29 d. pasirašiusi Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų aiškinamuosius raštus, susijusius su Mažeikių Kalnėnų progimnazija, kurioje direktore dirba L. Nagienei artimas asmuo, ir nuo šių veiksmų nenusišalinusi, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

2. Pripažinti, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos buvusi direktorė Laima Nagienė, 2019 m. liepos 11 d. pasirašiusi Mažeikių rajono savivaldybės administracijos papildomą susitarimą Nr. MS-266 su UAB „Budinks“ dėl Kalnėnų pagrindinės mokyklos, kurioje direktore dirba L. Nagienei artimas asmuo, remonto darbų, bei su sutarties vykdymu susijusius dokumentus: 2019 m. gegužės 31 d. atliktų darbų aktą Nr. 5, 2019 m. birželio 17 d. atliktų darbų aktą Nr. 6, 2019 m. liepos 17 d. atliktų darbų aktą Nr. 7, atliktų darbų aktus už 2019 m. liepos mėnesį, 2019 m. rugpjūčio 30 d. atliktų darbų aktą, ir nuo šių veiksmų nenusišalinusi, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

3. Pripažinti, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos buvusi direktorė Laima Nagienė, pasirašiusi Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. A1-694, susijusį su jai artimu asmeniu ir jo privataus intereso pagrindu atsiradusia asmenine L. Nagienės nauda, ir nuo šių veiksmų nenusišalinusi, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktus bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas. 

VTEK sprendimą priėmė sausio 13 d. Jis gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo suinteresuotajam asmeniui dienos.

Parengta pagal VTEK

comment Skaitytojų komentarai (0)

Sponsored video

Taip pat skaitykite