Angle down Atgal

Visuminio ugdymo tarptautinė metodinė-praktinė konferencija Šiaulių Gegužių progimnazijoje

2021 m. sausio 21 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje organizuota tęstinė XIV visuminio ugdymo tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Harmoningos asmenybės formavimas visuminiame ugdyme: nuo analizės iki sintezės“, skirta Š.Amonašvilio 90-ties metų jubiliejui bei St. Šalkauskio 135-osioms gimimo ir 80-osioms mirimo metinėms paminėti. Nuotoliniu būdu per „Zoom“ platformą vykusi konferencija suteikė galimybę dalytis patirtimi, nuomonėmis, idėjomis bei praktinėmis įžvalgomis apie visuminį ir visavertį žmogaus ugdymą, harmoningą asmenybės formavimą ypač gausiam dalyvių skaičiui iš visos šalies (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kėdainių, Tauragės, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Kupiškio, Marijampolės, Mažeikių, Palangos, Kretingos, Šalčininkų, Rietavo, Kazlų Rūdos, Akmenės, Jurbarko, Kelmės, Šakių, Šilutės, Plungės, Jonavos miestų ir rajonų), sulaukta svečių iš Ukrainos, Estijos. Iš viso konferencijoje dalyvauti norą išreiškė 332 dalyviai.

Konferencijos pradžioje Gegužių progimnazijos mokytojai dalinosi patirtimi vesdami atviras pamokas 2–8 klasėse. Vesta 13 įvairių mokomųjų dalykų pamokų: lietuvių kalbos pamokos – „Stebėti ir stebėtis“ (mokytoja L. Norvilienė), „Žinau, galiu, kuriu“ (mokytoja I. Turovaitė); anglų kalbos – „Kai žmogui reikia žmogaus“ („People need each other“) (mokytoja I. Kačinskienė); matematikos – „Virusas“ (mokytoja A. Adomaitienė), „Kubas. Jo elementai, paviršiaus plotas ir tūris“ (mokytoja E. Brikienė), „Pitagoro teorema“ (mokytoja V. Žegunienė); muzikos – „Muzikinė olimpiada“ (mokytoja R. Janulienė); 6 integruotos pamokos: integruota pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos pamoka „Tai, kas eina iš širdies, pasiekia širdį“ (mokytoja A. Labanauskienė), integruota anglų kalbos ir socialinių įgūdžių ugdymo pamoka „Kelionė po spalvingą emocijų pasaulį“ („Journey in to a colored world of emotion“) (pedagogės V. Urnėžienė, J. Laidauskienė), integruota vokiečių kalbos ir gamtos mokslų pamoka „Kokios spalvos yra šviesa?“ (mokytojos L. Šidlauskienė, R. Žemaičiūnienė), dailės ir technologijų integruota pamoka „Teminės šventės stalo dekoras“ (mokytojos J. Šlitė, A. Lučinskienė), integruota etikos ir gamtos pažinimo pamoka „STEAM – patyriminė edukacija supančio pasaulio pažinimui“ (mokytoja I. Zazienė, VU ŠA Botanikos sodo mokslo darbuotoja R. Vainorienė), integruota dailės ir matematikos pamoka „Simetrija mus supančiame pasaulyje“ (mokytojos D. Kulikauskienė, I. Rafael). Per atviras pamokas mokytojai kartu su mokiniais leidosi į kelionę stebėti ir stebėtis, mokėsi kurti, ugdyti kitus ir tobulinti save, pažinti, išjausti ir mokėti įvardyti emocijas, suprasti, kad galima matyti tik širdimi, nes „tai, kas svarbiausia, akimis nematoma“ (A. de Sent Egziuperi), siekė įžvelgti simetriją gamtoje bei žmogaus kūryboje, įvertinti, jog „viskas gyvenime turi matematinį pagrindą“ (Pitagoras), tačiau daug kas priklauso nuo mūsų pačių požiūrio. Pamokose aptarti sveikatos stiprinimo būdai, samprotauta, kodėl sveikas vaikas laimingesnis, sužinota sveikatos kaina, eksperimentuota siekiant nustatyti, ar galima gauti kitos spalvos šviesą maišant pagrindinių spalvų šviesos spindulius, iš ko sudaryta balta šviesa, dalyvauta „muzikinėje olimpiadoje“, ieškota meninių sprendimų šventiniam stalui, dalintasi STEAM edukacijų akimirkomis Šiaulių botanikos sode, nuostabiais rudens patyrimais, metodais skambant džiazo muzikai ir skanaujant mėgstamą arbatą...

Po praktinės dalies nuskambėjus mokyklos vokalinio ansamblio „La Fa“ (vadovė Raimonda Janulienė) dainai konferencijos dalyvius pasveikino Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos – Taikos mokyklos direktorė, LHPA valdybos narė, HP riterė, dėkodama mokytojams, vedusiems atviras pamokas, už drąsą ir kūrybiškumą, pasidžiaugdama, jog į konferenciją užsiregistravo daugiau nei 300 dalyvių, kiekvieną atvirą pamoką stebėjo nuo 20 iki 40 stebėtojų. Pradėdama visuotinę diskusiją „Kaip išugdyti harmoningą asmenybę?“ Gegužių progimnazijos direktorė S. Baranauskienė priminė tris esminius mokyklos krypties taškus, atskleidė, kas yra humanistinė pedagogika (visuminis ugdymas – mokymas ir auklėjimas), akcentavo, jog, jei nėra visuminio požiūrio, nėra ir humanistinės pedagogikos, nes ugdymas yra bendras visos asmenybės lavinimas, apimantis žmogaus visumą. Pastebėdama, jog konferencija skirta 2 humanistinės pedagogikos šviesuliams, direktorė citavo prof. St. Šalkauskio kultūrų sintezės idėją kaip būtiną tolesnio tautos gyvavimo ir valstybės klestėjimo sąlygą, pasidalino įamžintomis akimirkomis su prof. Š. Amonašviliu, kuomet jis 2009 m. ir 2014 m. svečiavosi mokykloje, vedė seminarus, dalyvavo „vertybių laiptų“ atidarymo ceremonijoje. Kaip mokyklos procese vykdyti analizę ir sintezę pasidalino mintimis viešnia iš Ukrainos – Viktorija Bak, Ukrainos humanistinės pedagogikos asociacijos viceprezidentė, Bachmuto švietimo komplekso Nr. 11 biologijos mokytoja metodininkė, pedagogikos mokslų kandidatė, HP riterė. Pranešėjos teigimu, svarbu pamoką ne išmokti, o išjausti, nes pažinti pasaulį neįmanoma, o sukurti – galima. Edita Minkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėja, pabrėžė, jog harmoningos asmenybės ugdymo tema aktuali kiekvienam visuomenės nariui. Pranešėja E. Minkuvienė pastebėjo, kad švietimo sistemoje turėtume atsirinkti tinkamus įrankius, eidami įtraukiojo ugdymo kryptimi turėtume atsisakyti reitingavimo. Interaktyvių seminarų lektorius Vygandas Pikčiūnas pritarė minčiai, jog reitingavimas – iškreipta sistema, atkreipė dėmesį į tai, kokios vertybės ugdomos dabartinėje švietimo sistemoje, nes ne žinios svarbiausia (jos tik instrumentas), o vertybės. Dr. Stasys Tumėnas, Lietuvos kalbininkas, pedagogas, leidėjas, LR Seimo ir Kultūros komiteto narys, sveikindamas konferencijos dalyvius ir dėkodamas už idėjų skleidimą, daiginimą ne tik mokytojų, bet ir vaikų, jų tėvų širdyse, pastebėjo, jog ugdant harmoningą asmenybę svarbus akių kontaktas, judesiai, emocijos, svarbu mokėti stebėti ir stebėtis, kai to išmoksta, vaikas atranda poeziją ir fizikoje, ir matematikoje, ir gamtos moksluose... Dr. St. Tumėnui, kaip LR Seimo ir Kultūros komiteto nariui, aktualu, kad ugdomasis veikimas būtų ne siaurai suprantamas, o derėtų su auklėjimu ir mokymu. Kazimieras Alminas, Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūras, St. Šalkauskio premijos įteikimo bei St. Šalkauskio išminties šventės organizatorius, dėkodamas Gegužių progimnazijos direktorei už vilties spindulį, išskyrė dvasinio ugdymo reikalingumą. Dr. Auksė Narvilienė, Taikos vėliavos komiteto pirmininkė, pasidžiaugė, jog Gegužių progimnazija yra pirmoji, kurioje pradėjo plazdėti Taikos vėliava, kėlė klausimą, ar kultūra taps prioritetu valstybės gyvenime, dėkojo progimnazijos direktorei už mokyklų subūrimą Kultūros dienai, pasiūlytą rašinių temą „Kultūra prasideda nuo kiekvieno iš mūsų“. Dr. Reda Ponelienė, Šiaulių l/d „Vaikystė“ direktorė, aptarė harmoningą, visuminį, visaapimantį, holistinį, integruotą ugdymą, akcentuodama vaiko asmeninę patirtį, pažinimą. Loreta Tamulaitienė, Šiaulių St. Šalkauskio gimnazijos direktorė, St. Šalkauskio išminties šventės organizatorė, pastebėjo, jog ypatingi žmonės, koks ir buvo prof. St. Šalkauskis, idėjomis pralenkia savo laikmetį, bėgant metams ima ryškiau šviesti. Šiaulių St. Šalkauskio gimnazijos direktorė mokytojams linkėjo niekada nepamesti idealo, matyti savo vaikuose neperskaitytas galias. Lietuvos tėvų forumo narys Audrius Murauskas mokytojams linkėjo pasitikėjimo, būti savimi ir leisti vaikui būti savimi, netrukdyti atsiskleisti jo talentui. Marina Korinevskaja, LHPA valdybos pirmininkė, mokyklos „Svetliačiok“ direktorė, HP riterė, siūlė kiekvienoje pamokoje ieškoti atradimų, tyrinėti, pasidžiaugė stebėtos matematikos pamokos „Virusas“ integralumu (ne tik matematikos, bet ir dorinio ugdymo, pasaulio pažinimo integracijos elementais). Kadangi tiesiogiai konferencijoje nedalyvavo Estijos Humanistinės pedagogikos centro vadovė, HP riterė Marina Baraniuk, Gegužių progimnazijos direktorė S. Baranauskienė perskaitė atsiųstą laišką, kuriame Estijos Humanistinės pedagogikos centro vadovė perduoda sveikinimus ir linkėjimus, kad visos išsakytos bei sukauptos mintys būtų panaudotos vaiko ugdyme.

Visuminio ugdymo idėjų laboratorijose pasidalinta praktinėmis įžvalgomis, kaip integruoti mokomuosius dalykus, nagrinėta dvasinio ir materialinio pradų dermė integruotoje pamokoje, pristatytos nuotolinio ugdymo (ne)sėkmės istorijos bei vienos iš galimybių ugdyti harmoningą asmenybę nuotoliniame ugdyme idėja, pažvelgta į tyrinėjimus ir atradimus pasaulio pažinimo pamokose, atskleistas kūrybinio programavimo metodas, akcentuotas kūrybiškumo ugdymas, asmenybės formavimas lavinant socialinę ir emocinę erdvę, mokant lietuvių (valstybinės) kalbos vaikus su spec. poreikiais, pabrėžiama fizinio ugdymo svarba, meninio ugdymo, bendradarbystės meno, inovatyvaus matematikos mokymo(si) įtaka harmoningos asmenybės formavimui, svarstyta, kaip sužadinti mokinio smalsumą, ar gali pamoka vykti 3 valandas (pristatyta 17 meistriškumo idėjų: „Idėja integruoti mokomuosius dalykus“, ,,Dvasinio ir materialinio pradų dermė integruotoje pamokoje – sėkmingo ugdymo būdas“, „Nuotolinis ugdymas – mano (ne)sėkmės istorija“, „Nuotolinis ugdymas – viena iš galimybių ugdyti harmoningą asmenybę“, „Tyrinėjimai ir atradimai pasaulio pažinimo pamokose“, „Kūrybinio programavimo metodas“, „Kūrybiškumo ugdymas – kelias į harmoningą asmenybę“, ,,Harmoningos asmenybės formavimas lavinant socialinę ir emocinę erdvę“, „Asmenybės formavimas mokant lietuvių (valstybinės) kalbos vaikus su spec. poreikiais“, „Fizinis ugdymas harmoningos asmenybės formavime“, „Mažasis Vilties orkestras, vadovaujamas Meilės“, „Nuotraukos kalba“, „Bendradarbystės menas. Skraidantys kiaušiniai“, ,,Inovatyvaus matematikos mokymo(si) įtaka harmoningos asmenybės ugdymui“, „Kaip sužadinti mokinio smalsumą?“, „Ar gali pamoka vykti 3 valandas?“).

Apibendrindamos konferenciją moderatorės Reda Zalogienė, Lina Lušienė, Raimonda Janulienė, Gegužių progimnazijos pavaduotojos ugdymui, pastebėjo, jog ši kitokio formato konferencija sudarė sąlygas pasisemti naujų idėjų daugumai dalyvių. Gegužių progimnazijos Metodinės tarybos pirmininkė Aušra Tupikė apibendrino dalyvių atsiliepimus apie stebėtas atviras pamokas, buvo dėkojama konferencijos organizatoriams ir dalyviams už žinių dalijimąsi, neįkainojamą patirtį, šviesias mintis, įkvepiančias idėjas, galimybę mokytis iš nuostabių Kolegų, už entuziazmą, kūrybinę atmosferą, turiningai praleistą laiką.

Konferencijos pabaigoje dalyviai galėjo pasigrožėti mokinių kurtais darbais, virtualiai apžiūrėti Šiaulių Gegužių progimnazijos ketvirtokų Dailės skyriaus ir kryptingo meninio (dailės) ugdymo baigiamųjų kūrybinių darbų parodas „Mano pasaulis“.

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Sponsored video

Taip pat skaitykite