Angle down Atgal

Vilniuje naujų narių aktyviai ieškanti religinė bendruomenė homoseksualus prilygina zoofilams

Sostinės jaunimo pamėgtoje Vinco Kudirkos aikštėje religinė bendruomenė „Prabudimas“ kiekvieną trečiadienį organizuoja koncertus, kurių metu aktyviai kviečia gyventojus tapti jos nariais. Renginiai vyksta Vilniaus savivaldybės žinioje, tačiau panašu, jog nebuvo pasidomėta, kokios idėjos yra skleidžiamos jų metu.

Šio religinio judėjimo atstovai prisistato kaip charizmatinė evangelinio tikėjimo bendruomenė. Vieno jų susibūrimo vaizdo įraše, paskelbtame „YouTube“, juodaodis Johnas Enninas, priliesdamas eile sustojusių žmonių galvas, skelbia: „Tai ­­– naujas lygis!“ Po šių žodžių jie krenta ant grindų.

V. Kudirkos aikštėje kelioms merginoms atliekant religinio pobūdžio dainas, aplink vaikšto keli misionieriai ir kalbina žmones, piršdami savo tikėjimą. Tokios akcijos vyksta įvairiuose sostinės rajonuose, taip pat ir kituose Lietuvos miestuose.

Homoseksualus ir tatuiruotes priskiria demonizmui

Bendruomenės lyderis Tauras Janutėnas, V. Kudirkos aikštėje atsistojęs prieš tris vaikinus, gerą pusvalandį iškalbingai gestikuliuodamas jiems kažką pasakojo. Po kurio laiko Alfa.lt žurnalisto pakalbinti vaikinai bendruomenės „Bažnyčia Prabudimas“ atstovą įvardijo kaip homofobą.

„Tada ir baigėsi pokalbis su juo, kai supratome, kad jis homofobas. Jis mums sakė, kad homoseksualumas yra liga ir šėtono kėslas. Jis taip pat sakė, kad tatuiruotės veda į demonizmą. Jis pateikė daug faktų, kurių pats negali patvirtinti. Beje, jis minėjo, kad jau yra išsipildę daug kažkokių pranašysčių“, – tvirtino savo vardo atskleisti nenorėjęs jaunuolis.

Du vaikinai iš šios trijulės turi tatuiruočių. Ant vieno iš jų rankos pavaizduota gyvatė.

„Jis sakė, kad čia yra labai blogai. Jis kalbėjo daug, bet nieko nepasakė, tik pilstė iš tuščio į kiaurą“, – teigė vaikinas.

T. Janutėnas, kalbėdamas apie jo atstovaujamos religinės bendruomenės požiūrį į homoseksualius asmenis, teigė, jog šis klausimas yra skaudus.

„Dievas sutvėrė vyrą ir moterį. Požiūris yra labai aiškus – kalba neina apie žmonių smerkimą, kalba eina apie tiesą, ar žmonės yra teisinguose santykiuose. Tai nėra prigimtiniai dalykai, tai eina atvirkščiai – prieš žmogaus prigimtį. Neina kalba, kad tuos žmones (reikia) niekinti, žudyti ar kitu būdu juos... Bet tiesa yra tokia“, – sakė T. Janutėnas.

Paklaustas, ar homoseksualus asmuo galėtų prisijungti prie bendruomenės „Bažnyčia Prabudimas“, T. Janutėnas atsakė, jog kalbėtų su tokiu žmogumi, neva jam reikalingas išlaisvinimas.

„Mūsų požiūriu, čia yra demoniška jėga. Žinome, kad iš Marijos Magdalietės buvo išvaryti septyni demonai, ir vienas iš tų demonų buvo paleistuvystės dvasia. Ta dvasia pasireiškia įvairiai – ištvirkavimu ir tokiais seksualiniais iškrypimais. Tai tas pats, kas zoofilija. Kuo skiriasi šis dalykas nuo zoofilijos? Nenormalu ir ten, ir ten, tik ten gal dar baisiau, bet iš esmės tai yra tas pats“, ­­– dėstė vyras.

Kalbėdamas apie tatuiruotes, jis teigė, jog bendruomenėje „Prabudimas“ yra žmonių su tatuiruotėmis, tačiau tapus jos nariu svarbu jų nepasidaryti daugiau.

„Kam tą savo kūną reikėtų darkyti? Jeigu tai padarėm, svarbu to toliau nedaryti. Domėjausi vieno žmogaus iš JAV tyrimais, kuriuose apžvelgiama, kas vyksta, kai žmogus pasidaro tatuiruotę. Maždaug 70 proc. apklaustųjų, kurie buvo pasidarę tatuiruotę, sakė, kad jiems kyla maištas. Antras požymis – stipriai padidėja seksualinis potraukis. Trečias požymis – tokiems žmonėms pakyla poreikis eiti į okultinius dalykus“, – pasakojo T. Janutėnas.

Jis taip pat paaiškino, kodėl šios bendruomenės susitikimų metu žmonės krenta ant žemės, pridėjus jiems prie galvos ranką.

„Kartais žmonės krenta, kartais nekrenta. Tiesiog Dievo dvasia prisiliečia prie žmogaus, ir jis nukrenta. Kartais būna taip stipriai, kad jis net kratytis pradeda“, – pasakojo vyras.

Bendruomenės puslapyje feisbuke yra paveikslėlis, kuriame vaizduojama boksininko ranka, smūgiuojanti į bokso kriaušę. Šalia prierašas: „Be konfrontacijos nebus reformacijos“. Savo požiūriu į pasaulį bendruomenė „Prabudimas“ primena krikščionius katalikus, tačiau T. Janutėnas paaiškino, kodėl jie atsiriboja nuo katalikybės.

„Mes esame protestantai. Tokį vardą davė patys katalikai, bet iš tikrųjų tai yra reformacija – reformos, kurias pradėjo Martynas Liuteris. Jis nuvyko į Romą ir pamatė visą ištvirkimą, būtent pačių kunigų, popiežiaus ir visų kitų, po to jis buvo gilioje depresijoje.

Jis pradėjo ieškoti atsakymų, ir labiausiai jį papiktino išgelbėjimo pardavinėjimas. Tiesą pasakius, dabar lygiai tas pats daroma mišių pavidalu. Katalikai skleidžia visišką melą“, – kalbėjo T. Janutėnas.

Bendruomenės nariai vėliau gali gailėtis tokio gyvenimo etapo

Lietuvos religijotyrininkų draugijos narys Donatas Glodenis paaiškino, jog religinė bendruomenė „Prabudimas“ yra krikščioniška protestantiška bendruomenė, tikinti antgamtinėmis Šventosios Dvasios dovanomis.

„Tokio tipo bendruomenės labai aiškiai skiriasi nuo tradicinės katalikybės Lietuvoje, tačiau yra panašios į katalikiškus atsinaujinimo judėjimus savo išorinės raiškos formomis – giedamos šiuolaikiško stiliaus giesmės, vengiama formalių ritualų pamaldų metu, praktikuojama spontaniška malda ir pan.

Charizmatinės bendruomenės pasirenka dinamiškas ir „jaunatviškas“ veiklos formas, apeliuoja į jaunatvišką idealizmą – tai turbūt paaiškintų didesnį jaunų žmonių procentą tokiose bendruomenėse. Tai ypač būdinga ankstyvajam tokių bendruomenių gyvavimo etapui.

Vėliau tokios bendruomenės neretai pasikeičia, nes jaunimas tiesiog sensta ir ieško naujų dvasingumo raiškos formų. Pavyzdžiui, „Tikėjimo žodžio“ bendruomenės ankstyvuosiuose veiklos etapuose – prieš du ar tris dešimtmečius – atrodė labai panašios į šiandieninį „Prabudimą“. Tačiau „Tikėjimo žodis“ šiandien yra visiškai kitokia religinė bendruomenė, pasikeitusi tiek savo raiška, tiek ir doktrinos kirčiais.

Bendruomenės „Prabudimas“ sukurtu paveikslėliu „Be konfrontacijos nebus reformacijos“ turbūt norėta pasakyti, kad ir šiandien, norint reformuoti visuomenę ar bažnyčią, reikia tikėtis konfrontacijos“, – sakė D. Glodenis.

Paklaustas, kokią įtaką jaunų žmonių gyvenimui gali turėti prisijungimas prie šios bendruomenės, D. Glodenis neturėjo vienareikšmiško atsakymo.

„Vieniems jų religinė patirtis gali tapti gyvenimą organizuojančiu aspektu, kitiems tai galbūt laikina tapatybė brendimo ir tapimo suaugusiuoju etapu, dar kiti galbūt su kartėliu atsimins ankstesnį dalyvavimą tokioje veikloje.

Dalyvavimą religinėje bendruomenėje galima lyginti su kitais žmogiškais santykiais. Ne kiekvienas įsimylėjimas virsta tvirta šeima, kai kurie santykiai gali būti žalingi, vienam gali būti gera su žmogumi, su kuriuo kitam nepavyko sukurti santykių.

Savo ruožtu turiu abejonių dėl išgydymą, kitus stebuklus siūlančių, greitą Kristaus atėjimą pranašaujančių pamokslininkų. Žmonės, kurie tuo patiki ir į tai daug investuoja – atsisako gydymo vaistais, keičia karjeros ar mokslų planus ir pan., – neretai iš tokių judėjimų išeina labai nusivylę“, – teigė religijotyrininkas.

Kalbėdamas apie bendruomenės „Prabudimas“ lyderį T. Janutėną, jis prisiminė, jog šis vyras dar gerokai prieš 2000-uosius buvo krikščionių bažnyčios „Tikėjimo žodis“ pamokslininkas.

„Vėliau, kiek teko skaityti, jis buvo religinės bendruomenės Ekklesia.lt pastorius. Negalėčiau pakomentuoti priežasčių, kurių vedamas jis išėjo iš „Tikėjimo žodžio“ bendruomenės arba iš Ekklesia.lt. Abi šios bendruomenės buvo labai panašios į šiandieninę „Prabudimo“ bendruomenę“, – tvirtino D. Glodenis.

Aiškindamas reiškinį, kai pamokslininkui prilietus besimeldžiančiųjų galvas, šie krenta ant grindų, D. Glodenis sakė, jog tai yra įprasta praktika charizmatinėse bendruomenėse, taip pat ir katalikų.

„Yra tikima, kad per pamokslininkų rankas žmones paliečia Šventoji Dvasia ir jie griūva, kol praeina religinis potyris. Tokius dalykus propaguojančiose bendruomenėse griūvančius žmones paprastai pagauna ir ant grindų paguldo kiti tikintieji. Pasaulietinis šio reiškinio paaiškinimas greičiausiai yra hipnozė“, – sakė D. Glodenis.

Tikėjimo laisvė atveria kelią homofobijai?

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos daugumą sudaro „Laisvės partijos“ frakcija. Ši partija aktyviai gina homoseksualių asmenų teises, tačiau panašu, jog nuodugniau nepasidomėjo, kokias idėjas miestiečiams skleidžia religinė bendruomenė „Prabudimas“.

„Reikia laikytis viešosios tvarkos, bet manau, kad savivaldybė, išduodama leidimus tokiems renginiams, yra pajėgi ją užtikrinti“, – pridūrė religijotyrininkas D. Glodenis.

Alfa.lt gautame Vilniaus miesto savivaldybės atsakyme teigiama, jog rugpjūčio pradžioje buvo gautas organizacijos „Prabudimas“ pranešimas apie rengiamus muzikavimus ir evangelijos skelbimą V. Kudirkos aikštėje. Savivaldybės teigimu, leidimų tam nereikia.

„Tvarkymo ir švaros taisyklės numato atvejus, kuriais Savivaldybės administracijos leidimo organizuoti renginius nereikia. Taisyklės numato, kad leidimo organizuoti koncertus nereikia, jeigu koncertas prasideda ne anksčiau kaip 9 val. ir baigiasi tą pačią dieną ne vėliau kaip 22 val., todėl Savivaldybės administracijos leidimo tokio pobūdžio renginiams nereikia, pakanka Savivaldybės administraciją ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki renginių informuoti.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnis (viešosios rimties trikdymas) numato, kad viešosios rimties trikdymas yra šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą.

Asmenų skundų dėl minėto renginio metu keliamo triukšmo Savivaldybės administracija nebuvo gavusi, viešosios tvarkos pareigūnai pažeidimų minėto renginio metu taip pat nebuvo užfiksavę.

Savivaldybės administracija vykdydama savo funkcijas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniu, kuris nustato, kad „įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu“, – teigiama savivaldybės rašte.

Alfa.lt

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite