Angle down Atgal

Viešąją tvarką teismo rūmuose pažeidusiam asmeniui paskirta bausmė

Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose išnagrinėta baudžiamoji byla, kurioje L. E. kaltinamas pažeidęs viešąją tvarką.

2019 m. vasario 27 d. viešoje vietoje – Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų pirmojo aukšto koridoriuje, kaltinamasis, matant pašaliniams asmenims, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai – tyčia sužalojo nukentėjusįjį K. S., savo veiksmais sukeldamas nukentėjusiajam fizinį skausmą, bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis L. E. kaltę pripažino visiškai, parodė, kad su nukentėjusiuoju buvo susitarę, kad kitoje baudžiamojoje byloje susitaikys, tačiau teismo posėdžio metu nukentėjusysis pasakė, kad reiškia civilinį ieškinį. Po teismo posėdžio Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų koridoriuje jie susiginčijo. L. E. klausė, kodėl nesitaiko, nors buvo susitarę dėl susitaikymo. Kadangi nukentėjęs netesėjo pažado dėl susitaikymo, labai susinervino, smurtavo nukentėjusiojo atžvilgiu.

Kaltinamajam visiškai pripažinus savo kaltę, kaltinamajam, jo gynėjui ir prokurorui sutikus, byloje buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas.

Teismas konstatavo, kad nusikaltimo padarymo vieta – yra viešoji vieta. Viešoji vieta yra viešoji erdvė, į kurią turi teisę patekti kiti asmenys be kaltininko leidimo ir kurioje būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai, o būtent gerbti ir nepažeisti kitų žmonių teisių, rimties, netrukdyti jiems. Šiuo atveju Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmai, kuriuose buvo pašaliniai asmenys bei teismo darbuotojai, ir buvo viešoji vieta. Smurtas vartotas teismo darbo metu, matant pašaliniams asmenims, be jokio pateisinamo motyvo ir priežasties, esant menkaverčiai dingsčiai. Tokiais veiksmais buvo ignoruojamos žmonių tarpusavio bendravimo taisyklės, įžūliu elgesiu pademonstruota nepagarba aplinkiniams bei aplinkai. Nusikalstamo elgesio padariniai šiuo atveju yra viešosios rimties ir tvarkos sutrikdymas. Nors Baudžiamojo kodekso 284 straipsnis ima apsaugon tokią vertybę kaip viešoji tvarka ir rimtis, tačiau dėl kaltininko veiksmų sutrikdant viešąją tvarką paprastai kitiems žmonėms padaromi sveikatos sutrikdymai. Todėl papildoma vertybė, saugoma Baudžiamojo kodekso 284 straipsnio, yra žmogaus sveikata. Kaltininkui nusikalstamai veikiant viešojoje vietoje kitiems asmenims gali būti padaromi įvairaus laipsnio sveikatos sutrikdymai, sugadinama ar sunaikinama nuosavybė. Tačiau iš visų galimų sveikatos sutrikdymų šis Baudžiamojo kodekso straipsnis apima tik fizinio skausmo sukėlimą ir nežymų sveikatos sutrikdymą. Kilus šiems padariniams veika kvalifikuojama pagal Baudžiamojo kodekso 284 straipsnį.

Teismas L.E. pripažino kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje, ir nuteisė viešųjų darbų bausme devyniems mėnesiams, kiekvieną mėnesį išdirbant po dvidešimt valandų viešųjų darbų. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažino vienu trečdaliu ir paskyrė bausmę – viešuosius darbus šešiems mėnesiams, kiekvieną mėnesį išdirbant po dvidešimt valandų viešųjų darbų. Taip pat visiškai tenkino Ligonių kasos civilinį ieškinį dėl nukentėjusiojo gydymo išlaidų atlyginimo. Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo civilinį ieškinį tenkino iš dalies, nukentėjusiojo naudai iš kaltinamojo priteisė 550,00 Eur nusikaltimu padarytai neturtinei žalai atlyginti ir 500,00 Eur turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite