Angle down Atgal

UAB „Dei­si­ma“ va­do­vas: kaip įmonės iš­gy­ve­na ka­ran­tiną

Pa­va­sarį da­lis įmo­nių iš­gy­ve­no ka­ran­tiną, da­bar ap­ri­bo­ji­mai dėl vi­ru­so pli­ti­mo didė­ja, įve­da­mas lo­ka­li­zuo­tas ka­ran­ti­nas.  Ener­ge­ti­kos įmonės UAB „Dei­si­ma“ va­do­vas  Mo­des­tas Sin­kus pa­sa­ko­ja, kaip tai ska­ti­na įmo­nes keis­tis, per­sio­rien­tuo­ti veik­los sri­ty­je ir ko rei­kia, kad jos iš­liktų.

Įmonėms išlikti padeda staigus persiorientavimas

M. Sinkus džiaugiasi, kad net ir sunkiu laikotarpiu jo vadovaujamai įmonei darbų netrūksta. Energetikos srities paslaugos reikalingos nuolat. Darbų apimtys net padidėjo, kadangi gamybinės įmonės ėmė keisti veiklos kryptis, o tam reikia naujų elektros projektų, elektros galios didinimo, įrenginių pritaikymo naujoms darbų apimtims. Ypač suaktyvėjo įmonių prašymai įrengti bekontaktes / termovizines praėjimo kontrolės sistemas.

UAB „Deisima“ vadovas sako, kad daugelis įmonių geba persiorientuoti ir taip nenutraukti darbų. Gamybinės įmonės keičia sritis – ėmė gaminti apsaugines kaukes, pakuotes, ėmėsi atliekų utilizavimo. Glaudžiai bendradarbiaujame ir su statybų sektoriaus atstovais. Ten taip pat darbai nesustojo. Ypač kalbant apie didelius projektus.

M. Sinkus pabrėžia, kad įmonė turi būti visuomet pasiruošusi netikėtumams ir prisitaikyti prie naujovių. Pasaulis nuolat skuba, tobulėja technologijos, keičiasi žmonių poreikiai, todėl pokyčiai neišvengiami. Jis džiaugiasi, kad UAB „Deisima“ darbuotojų skaičius nemažėjo, nė vienas nebuvo išleistas prastovų bei įmonei neprireikė pasinaudoti valstybės subsidijomis. Įmonė tvarkingai kaupė finansinį rezervą ir galėjo sunkmetį išgyventi oriai.

Norime palinkėti ir kitoms įmonėms veikti, rasti stabilių partnerių ir laikytis finansinės drausmės ne tik sunkiu metu, bet ir esant ekonominiam pakilimui.

V. Grinkevičiaus g. 18-1, Šiauliai Tel.  +370 647 50 242 www.deisima.lt
V. Grinkevičiaus g. 18-1, Šiauliai Tel. +370 647 50 242 www.deisima.lt

V. Grinkevičiaus g. 18-1, Šiauliai

Tel. +370 647 50 242

www.deisima.lt

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite