Angle down Atgal

Trakų rajone tikrintos žaidimų aištelės: ar visose vaikams saugu?

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Trakų skyrius 2018–2019 m. atliko valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę Trakų rajone ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo veiklą vykdančiose įstaigose.

Patikrinimų metu buvo atkreiptas dėmesys į šiose įstaigose esančių vaikų žaidimų aikštelių vykdomą priežiūrą. Atlikus patikrinimus, nustatyta, kad Nacionalinio akreditavimo biuro akredituotoms Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 atitikčiai įstaigoms pirmą kartą atliekant kasmetinę pagrindinę žaidimų aikštelės kontrolę, visose įstaigų esančiose vaikų žaidimo aikštelėse nustatyti Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208, pažeidimai. Nustatytus pažeidimus daugelis įstaigų pašalino.

Dalis bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo veiklą, naudojasi viešose vietose kaimo bendruomenių ar seniūnijų įrengtomis vaikų žaidimo aikštelėmis. Primename, kad ir šios vaikų žaidimo aikštelės turi būti prižiūrimos vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Įstaigos, kurios naudojasi šiomis aikštelėmis, turi turėti informaciją apie akredituotos įstaigos atliktos pagrindinės metinės kontrolės rezultatus.

Primename, kad prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų reikalavimams. Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; kita reikalinga informacija.

Už žaidimų aikštelių, patalpų įrangos priežiūrą ir saugą atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys. Savininkams nepaskyrus žaidimų aikštelių ir (ar) patalpų eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą atsako savininkai.

Alvydas Mirinavičius

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento Trakų skyriaus vedėjas

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite