Angle down Atgal

Taikdariai kviečia gerbti visus Lietuvoje kovojusius partizanus

2019 m. gegužės mėn. 12 d., sekmadienį, taikdariai kviečia visus į taikos žygį susipažinti su Rudninkų girioje nykstančia sovietų partizanų štabo žemine.

Dalyviai 10:30 rinksis Vilniaus geležinkelio stotyje, lauke, šalia valiutos keityklos. Iš ten išvažiuos automobiliais. Keliu 176 pravažiuos Senųjų Macelių kaimą ir iš karto pasuks miško keliu į pietus, į Rudninkų kraštovaizdžio draustinį. Pageidaujama, kad ketinantys dalyvauti registruotųsi renginio Facebook puslapyje arba iš anksto praneštų rengėjams antifašistui Giedriui Grabauskui, giedriusgrabauskas2@gmail.com, +370 606 33 268, arba antisovietui Andriui Kulikauskui, ms@ms.lt, +370 607 27 665.

Taikdarių tikslas yra tokiais žygiais burtis ir mokytis suprasti kitaip mąstančius, su jais susikalbėti ir susitaikyti. Gegužės mėn. 3 d., Kauno karininkų ramovės kavinėje "Trys milžinai", A.Kulikauskas tarėsi su G.Grabausku ir įžymiu Kauno žydu, istoriku ir gidu Chaimu Bargmanu. Kokia veikla įveiktų prarają tarp tų, kuriems svarbu iškelti lietuvių tautos didvyrius, ir tų, kuriuos žeidžia, kad kai kurie iš tų didvyrių ragino Lietuvos žydus išvaryti, išžudyti ar laikyti getuose?

A.Kulikauskas savo bendražygius pasikvietė į Kauno karininkų ramovę nes jam rūpi ryžtinga taikdarystė. Kaip geranoriškai parodyti, kad savo įvairiomis praeitimis, pažiūromis, vertybėmis, gebėjimais, troškimais esame mylintys, visur reikalingi, pilnaverčiai laisvos Lietuvos piliečiai? Lietuvių tautos didvyrių gerbėjams ypatingai rūpi pokario partizanai. Gal įmanoma susipažinti su visais Lietuvoje kovojusiais lietuvių, žydų, rusų ir lenkų partizanais.

C.Bargmanas pasiūlė A.Kulikauskui ir visiems aprodyti sovietų partizanų štabo žeminę. Štabas vadovavo 20-čiai partizanų būrių. 7 būrius sudarė žydai partizanai pabėgę iš Vilniaus ir Kauno getų. Pats laikas lankyti žeminę kol dar uodų skaičius pakenčiamas. Žygio dalyviai turėtų apsirūpinti priemonėmis nuo uodų ir taip pat pasiimti vandens ir užkandžių. Siūloma susipažinti su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro istoriko Rimanto Zizo knyga "Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m."

Lietuvos žydai ypatingai gerbia žydų partizanus, įrodusius, kad žydai ginklu priešinosi nacių Vokietijai. Panašiai, lietuviai ypatingai gerbia 1941 m. sukilėlius ir pokario partizanus, įrodusius, kad lietuviai ginklu priešinosi Sovietų Sąjungos okupacijai.

676 žydai partizanai kovojo Lietuvoje. Jie sudarė aktyviausiai veikiantį ginkluotą antinacistinį pogrindį. Jie save išgelbėjo ir gelbėjo kitus. Palyginimui, lietuviams žydų gelbėtojams pavyko išgelbėti vieną kitą tūkstantį žydų.

Taikos žygis apjungs žinovus, antifašistinių sovietinių partizanų gerbėjus, ir antisovietus stebėtojus. C.Bargmanas aprodys žeminę ir pristatys jos kovotojų istoriją. G.Grajauskas pagerbs partizanus, jų tarpe Juozą Vitą, Abą Kovnerį, Ichaką Aradą ir Sarą Ginaitę. A.Kulikauskas ves maldas už sovietinių partizanų priešus.

Vyks pokalbiai ir pasitarimai. Kaip susiję įvairūs Lietuvoje kovoję partizanai? Ko galima iš jų pasimokyti? Kokios galėtų būti pasipriešinimo gairės jeigu Rusija naujai okupuotų Lietuvą?

Kaip siekti, kad ši sovietinių partizanų žeminė būtų įtraukta į Kultūros vertybių registrą?

Kokia galėtų būti tolimesnė taikdarių veikla? Kaip visapusiškai pasižiūrėti į lietuvius partizanus, po karo kovojusius už Lietuvos nepriklausomybę?

Kelias į žeminę
Kelias į žeminę
comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite