Tomo Andrijausko nuotr.
Angle down Atgal

Surengta tarptautinė konferencija „Pagalba vaikui ir šeimai: galimybės, iššūkiai, perpektyvos“

Balandžio 25 d. Šiaulių universitete buvo surengta tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Pagalba vaikui ir šeimai: galimybės, iššūkiai, perpektyvos“, sulaukusi per 200 dalyvių iš visos Lietuvos, taip pat Latvijos ir Rusijos. Jos metu buvo pristatyta per 60 pranešimų.

„Pagalbos šeimai klausimų sprendimas reikalauja ne tik mokslininkų, pedagogų, specialistų, tėvų, bet ir aktyvesnio politikų bei visos visuomenės dėmesio“, – atidarydama konferenciją kalbėjo Šiaulių universiteto laikinai Edukologijos instituto direktorės pareigas einanti prof. dr. Daiva Malinauskienė.

Plenariniame posėdyje gausiai susirinkusiems švietimo pagalbos mokiniui specialistams buvo perskaityti penki aktualūs Šiaulių universiteto mokslininkų pranešimai, tiesiogiai susiję su konferencijos tema: „Specialistų ir tėvų bendradarbiavimas kuriant inkliuzinę ugdymo įstaigą“ (pristatė ŠU Edukologijos instituto prof. Stefanija Ališauskienė), „Pagalbos teikimo modeliai ankstyvojo amžiaus mikčiojantiems vaikams ir jų šeimoms: specialistų patirtys“ (ŠU Edukologijos instituto lektorė dr. Rita Kantanavičiūtė), „Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių regėjimo sutrikimų, ir jų tėvų baimės“ (ŠU Edukologijos instituto prof. Vytautas Gudonis), „PPT ikimokyklinės grupės specialistų efektyvus veikimas komandoje“ (Šiaulių m. pedagoginės psichologinės tarnybos logopedės Gražina Musteikienė ir Aušra Kušlienė), „Inkliuzinė specialioji pagalba: misija (ne)įmanoma“ (ŠU Edukologijos instituto doc. dr. Lina Miltenienė).

Konferencijos metu pranešimai buvo skaitomi ir trijose sekcijose – „Pagalba vaikui ir šeimai mokykliniame amžiuje“, „Pagalba vaikui ir šeimai ikimokykliniame amžiuje“ ir „Pagalba vaikui ir šeimai organizavimas Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse“ (rusų k.). Taip pat buvo pristatyta 16 stendinių pranešimų.

„Mes nuolat ieškome vis naujų būdų, kaip kartu bendradarbiaudami tobulinti ugdymo procesą besikeičiančioje mokykloje. Turbūt nebereikia įrodinėti, kad ugdymas grindžiamas bendromis tėvų, vaikų, ugdymo įstaigų bendruomenių bendromis pastangomis. Bendradarbiavimas lemia geresnius ugdymosi pasiekimus, geresnę atmosferą šeimoje, sėkmingesnę ugdymo institucijų veiklą, pačių bendruomenių tobulėjimą. Šiame kontekste yra labai svarbu susigaudyti, kokio požiūrio į bendradarbiavimą su tėvais mes turime laikytis, kaip kartu su jais kurti ugdymosi aplinką, tenkinti vaiko ir šeimos poreikius“, – savo pranešime plenarinio posėdžio metu teigė Šiaulių universiteto Edukologijos instituto prof. Stefanija Ališauskienė.

Profesoriaus Vytauto Gudonio nuomone, konferencijos tema yra aktuali visiems ugdymo proceso dalyviams. „Studentus įvairių teorinių užsiėmimų ir praktikų metu išmokome, kaip dirbti su vaiku, tačiau niekas nepasako, kaip dirbti su tėvais. Su jais darbo patirtis įgyjama tik praktikoje. Taigi ši konferencija būtent ir skirta pamatyti, atskleisti darbo su tėvais bloką, identifikuoti iššūkius ir surasti galimybes“, – pažymėjo Šiaulių universiteto Edukologijos instituto prof. V. Gudonis.

Šiaulių universiteto Edukologijos instituto doc. dr. Lina Miltenienė savo pranešime „Inkliuzinė specialioji pagalba: misija (ne)įmanoma“ dalijosi įžvalgomis, kas keičiasi kalbant apie specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo kryptingumą mokykloje. Doc. L. Miltenienė: „Norėjosi parodyti, su kokiais iššūkiais susiduria specialieji pedagogai visame pasaulyje, kaip pradedame kalbėti apie inkliuzinę mokyklą, kurioje siekiama, kad kiekvienas vaikas gerai jaustųsi, sulauktų pagalbos ir jaustųsi dalyvaujantis ir veikiantis kartu su kitais vaikais. Mano pagrindinė pranešimo žinutė yra ta, kad specialusis pedagogas turėtų pakeisti pagalbos realizavimo kryptį. Šiandien tendencija yra ta, kad specialioji pagalba vaikui turi būti teikiama kuo natūralesnėje jam mokymosi aplinkoje. Čia turi būti glaudesnis bendradarbiavimas su vaiko mokytoju ir netgi kartu mokymas klasėje. Ne paslaptis, kad yra nemažai vaikų, kurie prastai jaučiasi, kai juos specialusis pedagogas pasiima iš klasės ir vedasi į savo kabinetą. Apie tai kalba tiek patys vaikai, tiek tėvai. Vadinasi, poreikis pagalbai yra ten, kur vaikas būna“.

„Ši konferencija buvo labai aktuali visai švietimo pagalbos komandai. Ši komanda yra ne tik mokykloje dirbantys specialistai, bet ir tėvai. Mūsų konferencijos tikslas ir buvo pasidalyti patirtimi, tyrimų rezultatais apie tai, kokie būdai yra veiksmingiausi darbui su tėvais. Būtina rasti raktą darbui su tėvais, ugdytinio šeima. Džiugu, kad pasidalyti šia patirtimi į konferenciją atvyko ne tik didžiųjų miestų mokyklų specialistai, bet ir pedagogai bei švietimo pagalbos specialistai iš kaimo vietovių, taip pat svečių iš užsienio – Latvijos ir Rusijos“, – apibendrindama konferenciją sakė Šiaulių m. logopedų metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Pintulienė.

Specialiosios pedagogikos specialistė iš Ogrės (Latvija) Irina Aleksandrenkova pažymėjo, kad Latvijos Vyriausybė skiria didelį dėmesį inkliuzinio ugdymo modelio įdiegimui Latvijos mokyklose, tačiau tam skiriamų resursų, deja, nepakanka. „Esu vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ir vaiko gerovės komisijos vadovė, todėl galiu pasakyti, jog mes vis dažniau susiduriame su tomis problemomis, kurių anksčiau beveik neturėjome. Mokyklose atsiranda vis daugiau ypatingų ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų. Stengiamės jiems pritaikyti mokyklos aplinką, tačiau daugiausia mums, pedagogams, problemų kyla atrandant tinkamus metodus darbui su tokiais vaikais bendrojo lavinimo mokykloje. Tai visos komandos pastangų reikalaujantis darbas, įtraukiant ir vaikų tėvus, tačiau matome, kad dėl žinių stokos ne visi tėvai sugeba padėti tokiems specialiųjų poreikių vaikams. Manau, kad sėkmingo inkliuzinio modelio mokykloje įdiegimui reikalingi žymiai didesni tiek finansiniai, tiek metodologiniai resursai“, – savo įžvalgomis pasidalijo I. Aleksandrenkova iš Latvijos.

Tarptautinę konferenciją „Pagalba vaikui ir šeimai: galimybės, iššūkiai, perspektyvos“ surengė Šiaulių universiteto Edukologijos institutas kartu su Šiaulių miesto mokyklų specialiųjų pedagogų metodiniu būreliu, Šiaulių miesto mokyklų logopedų metodiniu būreliu ir Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų metodiniu būreliu.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite