Angle down Atgal

Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria, kaip pa­si­rink­ti tin­ka­mus se­ne­lių glo­bos na­mus

Lie­tu­vo­je yra ir pui­kiai vei­kian­čių se­ne­lių glo­bos įstaigų, ir to­kių, ku­rioms dar rei­kia to­bulė­ti, keis­tis. Žmo­gui, net ir slau­go­mam, tu­ri būti siū­lo­ma įvai­rių veiklų, ku­rių me­tu lavėtų smul­kio­sios mo­to­ri­kos įgūdžiai, at­min­tis, svar­bu ir fi­zi­nis ak­ty­vu­mas.

Pateikiame gaires, kurios padės išsirinkti tinkamus senelių globos namus.

Maitinimo organizavimas

 • Sukomplektuoti stalo įrankiai (peilis, šakutė, šaukštas, šaukštelis).
 • Specialūs įrankiai (pritaikyti, pvz., sergantiesiems Parkinsono liga, turintiesiems paralyžių).
 • Pagalbą valgant teikiantis asmuo (1 darbuotojas aptarnautų ne daugiau nei 2 asmenis).
 • Galimybė valgyti valgomajame ir virtuvėlėse.

Laisvas judėjimas

 • Nuolydžiai.
 • Durų plotis tinkamas pravažiuoti vežimėliu.
 • Liftas, vertikalus keltuvas.
 • Baldų išdėstymas, leidžiantis laisvai judėti kambaryje (pvz., naudojantis pagalbinėmis vaikščiojimo priemonėmis, vežimėliu).
 • Pakankamas kiekis vežimėlių, vaikštynių, kad asmuo turėtų asmenines (jei toks poreikis yra).
 • Dušo ar vonios patalpos pritaikytos judėti su vežimėliu, išmaudyti žmogų gulint.

Saugi aplinka

 • Patogi pagalbos ir personalo iškvietimo sistema.
 • Sertifikuotos (saugios) techninės pagalbos priemonės.
 • Saugūs baldai (nesulūžę, nepažeisti).
 • Kasdienis savarankiškumo ugdymas ir palaikymas, orumo užtikrinimas
 • Virtuvėlės savarankiškam ar su darbuotojų pagalba maisto gaminimui, galimybė pašildyti artimųjų atneštą maistą ar jį pagaminti, kartu išgerti arbatos, kavos ir pan.
 • Privatumą garantuojančios patalpos (kambarių durys be skaidraus stiklo, nepereinami kambariai, langai pridengti užuolaidomis, roletais, higienos patalpose yra saugūs užraktai, viena higienos patalpa vienu metu gali naudotis tik vienas asmuo ir pan.).
 • Širmų naudojimas (pvz., keičiant sauskelnes).
 • Tualeto kėdės nenaudojamos kambariuose, asmuo maudomas ne kambaryje, o vonios ir dušo patalpoje.
 • Užimtumo veikla, skatinanti gyventojų savarankiškumo ugdymą ir palaikymą, nepriklausomai nuo asmens būklės (pvz., slaugomas asmuo, jei nėra kitokių gydytojų nurodymų, turi būti išvežamas bendrai veiklai ar pabūti kartu, valgyti su kitais gyventojais, būti išvežtas į lauką ir pan.).
 • Įstaigoje dirba įvairių sričių specialistai (socialiniai darbuotojai, psichologas, slaugytojas ir kt.)
 • Aprūpinimas slaugos priemonėmis, medikamentais.

Namų aplinka (artima šeimai globos namų aplinka)

 • Artima namų šeimos aplinkai, individualizuota globos namų aplinka (galimybė pasikabinti nuotraukų, paveikslų, atsivežti asmeninių daiktų, auginti kambarinių gėlių, kambariai įrengti jaukiai neprimenantys ligoninės palatos, gali būti auginamas naminis gyvūnėlis).
 • Tvarkingos, švarios patalpos, kambariuose nėra nemalonaus kvapo.
 • Kuo mažesnis gyventojų skaičius kambaryje, galimybė gyventi po vieną.

Personalas

 • Dirba kvalifikuotas, patirties turintis personalas.
 • Pozityvus požiūris į žmogų, darbo etikos laikymasis (kalba plačiau nei tik apie asmens mitybą, vaistų padavimą; turi pozityvų požiūrį į žmogaus kasdienę rutiną, jo aktyvinimą pagal galimybes nepriklausomai nuo būklės).

Socialinių paslaugų priežiūros departamento informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite