Angle down Atgal

Nuo sausio 1-osios didėja socialinės išmokos

Išmoka vaikui – visiems vaikams

Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad nuo sausio 1-osios Išmokų vaikams įstatymu įtvirtintas išmokos vaikui mokėjimas visiems vaikams. Universali 30 Eur išmoka vaikui mokama visiems vaikams nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Vaiko pinigus gaus ne tik šeimoje auginami ar globojami vaikai, bet ir šeimynose bei vaikų globos institucijose augantys vaikai.

Nepasiturinčioms ar gausioms šeimoms išmoka vaikui bus didesnė. Šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms 1 ar 2 vaikus, jeigu šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 VRP (183 Eur), taip pat šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms 3 ar daugiau vaikų, prisidės papildomai 28,5 Eur už vaiką iki 2 metų ir 15,2 Eur už vaiką nuo 2 iki 18 metų. Išmoka vaikui gali būti mokama ir vyresniam vaikui iki 21 metų, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa).

Prašymus dėl išmokos vaikui skyrimo galima teikti jau nuo šių metų sausio 1 d. Svarbu tai, kad išmoka vaikui, kaip ir kitos socialinės išmokos, mokama už praėjusį mėnesį ir grąžinama už 12 praėjusių mėnesių. Tai reiškia, kad net jeigu tėvai kreiptųsi ir 2018 m. lapkričio ar gruodžio mėnesį, išmoka bus išmokėta nuo 2018 m. sausio 1 d.

Dėl išmokos vaikui gali kreiptis vienas iš tėvų arba abu tėvai dėl skirtingų vaikų. Svarbu žinoti, kad išmoka vaikui gali būti pervedama į vaiko vardu atidarytą sąskaitą arba dėl išmokos gali kreiptis 18 metų sulaukęs vaikas.

Tiems tėvams, kurie jau gauna išmoką vaikui ir išmokos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, papildomai kreiptis nereikia – išmokos bus perskaičiuotos be atskiro tėvų prašymo.

Pateikti prašymą išmokai vaikui gauti galima elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt. arba pateikti raštu pagal savo gyvenamąją vietą Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, 108 kab., arba seniūnijose.

Kaip informavo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, sausio pirmomis dienomis sutriko el.prašymų teikimas per minėtą informacinę sistemą. Tai lėmė didesnis nei įprastai prašymų srautas. Šie trikdžiai yra sprendžiami ir artimiausiu metu svetainė veiks.

Palankesnės sąlygos gauti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams

Atsižvelgiant į tai, kad išmoka vaikui mokama visiems vaikams, pakeistas ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, kuriame nustatyta, kad skiriant socialinę pašalpą ir (ar) būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas į šeimų, auginančių vaikus, pajamas išmoka vaikui nėra įskaitoma.

Minėto įstatymo pakeitimais papildomai skatinami dirbantys asmenys. Skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, į šeimos (asmens) gaunamas pajamas neįskaitoma dalis darbinių pajamų: 15 proc. darbo užmokesčio – bendrai gyvenantiems asmenims, neauginantiems vaikų (įvaikių), arba vienam gyvenančiam asmeniui; 20 proc. – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius); 25 proc. – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems tris ar daugiau vaikų (įvaikių); 30 proc. – asmenims, vieniems auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius); 35 proc. – asmenims, vieniems auginantiems tris ar daugiau vaikų (įvaikių).

Taip pat nuo 2018 m. valstybės remiamų pajamų dydis padidėjo nuo 102 iki 122 eurų. Dėl to padidėjo ir socialinė pašalpa – maksimalus jos dydis sieks 122 eurus.

Parama maisto produktais

Dėl padidėjusio valstybės remiamų pajamų dydžio, daugiau gyventojų įgijo teisę į labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ dalinamą paramą maisto produktais, o nuo šių metų – ir į nemokamas higienos prekes, tokias kaip skalbimo priemonės, muilas, šampūnas ir kt. Maisto produktai bus dalinami 6 kartus, higienos prekės – 2 kartus per metus. Paramą gaus gyventojai, kurių pajamos neviršys 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (183 eurų), sunkios ligos, nelaimingo atsitikimo ir kitais sudėtingais atvejais – 2,2 valstybės remiamų pajamų dydžio (268,4 eurų) vienam šeimos nariui per mėnesį. Prašymus galima teikti jau nuo sausio 1-osios.

Didesnės šalpos išmokos

Nuo 2018 metų sausio 1 dienos įsigaliojo naujas – 130 Eur – bazinis šalpos pensijos dydis. Dėl to šalpos išmokos (priklausomai nuo išmokos rūšies ir gavėjų kategorijos) padidės nuo 9 eurų (šalpos našlaičių pensija) iki 40,5 eurų (šalpos neįgalumo pensija netekusiems 100 proc. darbingumo iki 24 metų). Šalpos senatvės pensija padidės nuo 100,8 eurų iki 117 eurų.

Šalpos išmokas gauna našlaičiai, neįgalūs vaikai, nuo vaikystės neįgalūs suaugę asmenys, kiti neįgalieji ir senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kurie neįgijo stažo socialinio draudimo pensijai gauti.

Naujovės valstybinių pensijų srityje

Nauja ir tai, kad nuo sausio 1 d. teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją įgijo daugiavaikiai tėčiai (įtėviai), išauginę 5 ir daugiau vaikų, kai nėra daugiavaikės motinos (įmotės) arba kai daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatyme nustatytų antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo sąlygų. Taip pat nustatyta sąlyga, kad antrojo laipsnio valstybinė pensija daugiavaikiam tėvui gali būti skiriama tik tuo atveju, jeigu daugiavaikei motinai nebuvo paskirta antrojo laipsnio valstybinė pensija.

Druskininkų savivaldybės informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite