Angle down Atgal

Šiauliuose rengiamas lietuvių ekslibriso kūrėjų enciklopedinis žinynas

2019 m. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (toliau ŠAVB) ėmėsi grandiozinio darbo – nuspręsta įgyvendinti prieš kelerius metus kilusią idėją – išleisti išsamų enciklopedinį Lietuvių ekslibriso kūrėjų žinyną. Žinyno sumanytoja ir iniciatorė ŠAVB ne vieną dešimtmetį organizuoja kultūros ir meno sklaidos projektus, susijusius su ekslibrisais, puoselėja ekslibriso tradicijas ne vien Šiauliuose, bendradarbiauja su visos Lietuvos bei užsienio šalių kultūros, meno, mokslo ir švietimo institucijomis. Bibliotekoje veikia vienintelis toks Lietuvoje Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas, kuris kaupia informaciją apie ekslibrisų istoriją ir raidą, organizuoja parodas ir įvairius edukacinius renginius, supažindina visuomenę su knygos nuosavybės ženklais ir jų kūrėjais, kaupia dailininkų dovanotas ekslibrisų kolekcijas.

2018 m. ŠAVB surengtas tarptautinis forumas „Lietuvos ekslibrisui – 500“, su knygos ženklais susijusi bibliotekos veikla sulaukė tarptautinio pripažinimo – 2018 m. rugsėjo 1 d. Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas oficialiai priimtas į Tarptautinę ekslibriso mėgėjų asociacijų federaciją (FISAE). Visa tai įpareigojo imtis tolesnių darbų – parengti išsamų enciklopedinį Lietuvių ekslibriso kūrėjų žinyną. Iki šiol buvo išleisti vos keli panašaus pobūdžio leidiniai šia tema – pirmąją studiją apie lietuvišką ekslibrisą 1980 m. Čikagoje paskelbė garsus ekslibrisų kolekcininkas Vitolis Enrikas Vengris, o po ketverių metų, 1984 m., pasirodė lietuvių dailininko, ekslibriso kūrėjų judėjimo iniciatoriaus Vinco Kisarausko veikalas apie istorinę Lietuvos knygos ženklų raidą 1518–1918 m. Praėjus trejiems metams po dailininko mirties, jau nepriklausomybės metais, išleistas V. Kisarausko sudarytas lietuviškų ekslibrisų albumas, kuriame pristatomi XX a. žymiausi Lietuvos ekslibrisų kūrėjai. Šie leidiniai pristatė tik nedidelę dalį ekslibriso meistrų, o iki šių dienų tas skaičius gerokai išaugo, dienos švieson iškilo naujų talentų. Todėl naujasis lietuvių ekslibriso kūrėjų enciklopedinis žinynas taptų fundamentaliu veikalu, pristatančiu XX–XXI amžiaus ekslibrisų – reikšmingų kultūros, knygos istorijos objektų, vertingų meno kūrinių – autorius.

Leidinio rengimo darbai pradėti jau šiemet – per 2019 metus ŠAVB specialistai rengė lietuvių ekslibriso kūrėjų sąvadą, kuriame jau yra įtraukta per 400 ekslibrisininkų. Sąvadą galima rasti internete adresu https://issuu.com/savbbiblioteka/docs/exl_savadas.

Be abejo, tai dar ne galutinis sąrašas. Planuojama, kad gausiai iliustruotame enciklopediniame žinyne bus pateikta apie 500 straipsnių, todėl kreipiamės į visuomenę ir prašome prisidėti pildant šį ekslibriso kūrėjų sąvadą. Paskatinkite pažįstamus ekslibrisų kūrėjus atsiliepti, net jei jų pavardžių dar nėra šiame sąvade. Į sąvadą bus traukiami visi XX–XXI a. ekslibrisų kūrėjai, todėl laukiame informacijos ir apie mus jau palikusius knygos ženklo kūrėjus, kviečiame atsiliepti jų šeimos narius, gimines, draugus. Būsime dėkingi visiems atsiliepusiems ir suteikusiems informacijos.Laukiame Jūsų papildymų, patikslinimų, pakoregavimų. Ekslibrisų kūrėjai, norintys patekti į žinyną, taip pat kviečiami informuoti ŠAVB telefonu (+370 41) 420510 arba el. paštu knygosgrafika@savb.lt.

Sudarytas sąvadas bus naudojamas enciklopedinio žinyno rengimui.

Už idėjos palaikymą ir pagalbą skleidžiant žinią pirmajame projekto etape ŠAVB dėkoja Lietuvos ekslibrisininkų klubo garbės prezidentui Alfonsui Čepauskui, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui, dailininkui Petrui Repšiui, kolekcininkui Jonui Nekrašiui, akvarelininkei Tatjanai Simanaitienei. Artėjančiais 2020 metais, bendradarbiaujant su Lietuvos bibliotekomis, muziejais, meno ir mokslo įstaigomis, planuojama parengti projektą žinyno rengimo ir leidybos finansavimui gauti. Leidinio medžiaga bus renkama ir tvarkoma iki 2021 m. pabaigos.

Tomo Pauliuščenkos inf.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite