Angle down Atgal

Šiaulių valstybinė kolegija orientuojasi į verslo poreikius

Aukštosios mokyklos šalies ar regiono gyvenime veikia ne tik kaip ateities kūrėjus rengiančios institucijos, bet ir kaip aktyvios verslo įmonių pagalbininkės bei partnerės.

Studijos gyvenimui

Šiaulių valstybinė kolegija – aukštoji mokykla, rengianti informatikos, inžinerijos, socialinių, sveikatos bei verslo ir viešosios vadybos mokslų specialistus. Joje vykdoma daugiau nei 20 studijų programų.

Kolegijos studentai praktikas atlieka įvairiose regiono organizacijose, vėliau ten ir įsidarbina (dalis karjerą pradeda dar studijuodami). Šiaulių valstybinės kolegijos studentų baigiamieji darbai orientuoti į konkrečių įmonių atvejus, todėl ne tik įrodo ugdytinių įgytas kompetencijas, bet ir suteikia galimybę organizacijoms tobulinti savo veiklą, atsižvelgiant į tyrimo išvadas.

Šiaulių valstybinė kolegija siūlo nuolatines (3 m.) ir ištęstines (4 m.) studijas. Studijų grafikas sudaromas kiek įmanoma labiau atsižvelgiant į studentų užimtumą, todėl siekti išsilavinimo gali ir intensyviai dirbantys žmonės. Puikus tokio racionalaus sprendimo pavyzdys yra kelios dešimtys studentų, kurie per 2018 m. bendrąjį priėmimą pasirinko ištęstine forma vykdomą Gamybos ir logistikos vadybos studijų programą.

Nuolatinės galimybės tobulėti

Kolegijoje dirbančių skirtingų mokslo sričių specialistų patirtis išnaudojama kursuose, mokymuose ir seminaruose. Verslumo ir lyderystės ugdymo centras siūlo įgyti užsienio kalbų įgūdžių ir juos tobulinti, organizuoja informacijos ir komunikacijos, vadybos ir administravimo, apskaitos ir finansų, informatikos, elektros, transporto inžinerijos sričių mokymus. Neformalaus ugdymo centre siūlomi užsiėmimai orientuoti į sveikatos priežiūrą, socialinę apsaugą. Skaičiai rodo, kad daug žmonių išnaudoja Šiaulių valstybinės kolegijos siūlomą galimybę keistis, pavyzdžiui, per 2017 metus vien Neformalaus ugdymo centre vykdytos 23 neformalaus ugdymo programos, mokymus lankė 661 klausytojas.

Verslui siūloma naujų sprendimų

Šiaulių valstybinės kolegijos bendradarbiavimas su verslu parodo aukštosios mokyklos gebėjimą kurti ir pritaikyti naujas žinias. Aktyviai dalyvaujama miesto savivaldybės programoje INOSTART, sudarančioje sąlygas studentams ir mokslininkams bendradarbiauti su verslo atstovais įgyvendinant tyrimus pagal įmonių poreikį IT ir inžinerinių sprendimų srityse. Per 2017 ir 2018 metus verslo įmonės, viešosios įstaigos, kitos organizacijos kolegijoje užsakė atlikti 50 taikomųjų tyrimų.

2018 m. Šiaulių valstybinė kolegija vykdo keturis INOSTART programos projektus: bus sukonstruotas mobilaus logistikos roboto prototipas, padedantis darbuotojams transportuoti sunkius krovinius, universalus duomenų rinkimo įrenginys, pagelbėsiantis tobulinant duomenų surinkimo ir perdavimo į kompiuterinį debesį sistemą, parinkta įranga baldų plokščių gamybos linijai.

Šiaulių valstybinė kolegija rengdama specialistus, organizuodama mokymus, teikdama inovatyvius pasiūlymus verslui išlieka pažangos ir naujų idėjų šaltiniu, prisidedančiu prie regiono plėtros.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite