REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2018 m. Lapkričio 26 d. 21:56

Šiaulių sanatorinės mokyklos mokytojų vizitas Vokietijos Celės „Oberschule“ mokykloje

Šiauliai

anonymous anonymousŠaltinis: Etaplius.lt


61982

2018 m. lapkričio 12–16 d. Šiaulių sanatorinės mokyklos mokytojos Anželika Grigaliūnė ir Loreta Šedienė lankėsi Vokietijos Celės „Oberschule“ mokykloje pagal „Erasmus+“ KA1 programos projektą “Kokybiškas įtraukusis ugdymas – pozityvus mokytojo profesionalumas kiekvieno mokinio ugdymo (-si) sėkmei”.


Foto galerija:

5bfc4b1e49ca2.jpg
5bfc4b1ff22fd.jpg
5bfc4b226cffc.jpg
5bfc4b225aafd.jpg
5bfc4b242d71c.jpg
5bfc4b243bc3c.jpg
5bfc4b2580de7.jpg
5bfc4b2641e10.jpg
5bfc4b27695f2.jpg
5bfc4b2838b41.jpg
5bfc4b2894c3f.jpg
5bfc4b29c863b.jpg
5bfc4b2a01f4d.jpg
5bfc4b2b792b4.jpg

Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos šalyse, vis labiau akcentuojamas įtraukusis ugdymas, kuris skirtas visiems, vengiant bet kokios diskriminacijos, atsižvelgiant į kiekvieno asmens gebėjimus ir poreikius, todėl vizito metu ypatingai domėjomės mokytojų darbo metodais su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, jų įtrauktimi į ugdymo(si) procesą, mokinio asmeninės pažangos matavimu, tikslingą ir efektyvų IT priemonių naudojimą ugdymo procese.

Vizito metu stengėmės kuo daugiau sužinoti apie mokyklą, Vokietijos švietimo principus, rasti tai, ką norėtume ir galėtume pritaikyti savo mokykloje. Surinktą informaciją rašėme „Projekto dienoraštyje“, kurį sukūrė mokyklos projektų darbo grupės nariai.

Stebint pamokas, neformaliojo ir ugdymo karjerai užsiėmimus matėme, kad pedagogai dirba kūrybiškai ir atsakingai įvairiuose kontekstuose, atsižvelgdami į kiekvieno vaiko gebėjimus ir poreikius, kūrė tokią aplinką, kuri užtikrintų kiekvieno mokinio psichologinį saugumą, teigiamą emocinį foną, toleranciją, laisvę būti savimi, nusiteikimą komunikuoti ir kurti drauge.

Stebėjome daug pamokų (pamokų trukmė - 90 min.), tačiau tik kelios savo struktūra buvo panašios į mūsiškes. Stebino ir žavėjo laisvumas, subtilus mokytojų konsultavimas, IT naudojimas laboratoriniuose darbuose, mokytojų ir mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas, laisvas temų pasirinkimas, savarankiškas mokinių darbas, laisvė rinktis dirbti savarankiškai, poroje ar grupėse, klasėje ar kitose mokyklos aplinkose. Pagrindiniai darbo įrankiai - vadovėlis, sąsiuvinis ir kompiuteris, kurį turi kiekvienas mokinys.

Mokinys čia mokosi sau. Jis pats atsakingas už savo mokymosi rezultatus, nes žino, kad į gimnaziją pateks tik su gerais ir labai gerais pažymiais.

Projekto metu įgyta patirtimi pasidalinome su mokyklos pedagogais, kuri leis kurti ir tobulinti ugdymo organizavimą, taikyti įtraukiojo ugdymo principus praktikoje.

Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos „Erasmus +“ programos lėšomis.REDAKCIJA REKOMENDUOJA