Zigmo Ripinskio nuotraukos
Angle down Atgal

Šiaulių rajono savivaldybės taryba patvirtino išskirtinį šių metų biudžetą ir priėmė svarbių sprendimų

Vasario 18-ąją vykusiame Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinta daug labai svarbių sprendimų rajono gyventojams. Vienas esminių – 2020 metų biudžetas, kuris yra išskirtinis tuo, jog daugiau lėšų skirta praktiškai visoms veiklos programoms. O tai reiškia, kad augs gyventojų pajamos, bus nuveikta daugiau darbų Savivaldybės įstaigose ir gyvenvietėse – ir tai pajus nemaža dalis rajono gyventojų.

2020 metų biudžetas

2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto pajamos sudarys 44 972730 eurų, 2019 metų laisvas lėšų likutis 2 105043 eurai, todėl iš viso asignavimai sudarys 47 077 773 eurus.

2020 metų biudžetą Tarybos nariams išsamiai ir profesionaliai pristačiusi Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė teigė, kad 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas išsiskiria nuo ankstesnių metų tuo, kad šiais metais prognozuojamos pajamos – 24 223 000 eurų, t. y. net 3 073 000 eurų daugiau negu 2019 metais.

Visiems viešojo sektoriaus darbuotojams 2020 metais kyla darbo užmokestis, kurio didėjimą sąlygoja valstybės biudžetas, kurį gruodį priėmė Lietuvos Respublikos Seimas.

Taigi 2020 metais didėja MMA iki 607 Eur., bazinis dydis nuo 173 Eur. iki 176 Eur., pagal kurį ir skaičiuojamas visiems biudžetinių įstaigų darbuotojams darbo užmokestis, kyla minimalūs darbo užmokesčio koeficientai mokytojams ir kitiems darbuotojams, 20 procentų kyla darbo užmokestis socialiniams darbuotojams, taip pat didėja atlyginimai kultūros darbuotojams. Iš valstybės biudžeto kultūros darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui 96 kultūros darbuotojams skirta 77 000 Eur. , o savivaldybė prisideda dar 33 000 Eur ir iš viso atlyginimai didėja – 110 000 eurų.

Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė teigė, kad šiais metai Savivaldybė didelį dėmesį skyrė Švietimo įstaigų pastatų būklei. 2020 metais per Švietimo ir sporto veiklos programą pačioms švietimo įstaigoms biudžete numatyta 202 000 eurų švietimo įstaigų patalpų remontui ir kitiems darbams. O Komunalinio ūkio plėtros, savivaldybės turto valdymo programoje Švietimo įstaigų patalpų būklei gerinti numatyta 718 000 Eur. Taigi iš viso Švietimo įstaigų patalpų būklei gerinti 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžete skirta 920 000 Eur. Taip pat gerokai didėja, lyginant su 2019 metais, ir Švietimo ir sporto programai skiriami asignavimai – net 1 288 706 Eur. arba 7,6 procentais.

Savivaldybės Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė pristatė, kad daugiau lėšų skirta praktiškai visoms programos. Socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programoje 2020 metais 20 proc. didinamas socialinių darbuotojų darbo užmokestis, taip pat šiais metai Savivaldybės taryba padidino išmokas šeimose ir šeimynose globojamiems vaikams iki 3 BSĮ t. y nuo 38 Eur iki 114 Eur. ( Bazinė socialinė išmoka 1BSĮ-39 Eur.) kiekvienam vaikui.

2020 metais savivaldybė ir toliau rems Sveikatos priežiūros įstaigas, nuostolingai veikiantiems medicinos punktams ir ambulatorijoms skirta 50 000 eurų, o dar 60 000 Eur – medicinos įstaigų modernizavimui.

2020 metais didėja asignavimai Seniūnijų programai. Papildomai 21 procentas arba 35000 eurų skirta vien gatvių apšvietimui seniūnijose – tai leis prailginti gatvių apšvietimo laiką ir įjungti papildomas lempas.

Taip pat iš savivaldybės biudžeto padidintos lėšų Žvyro kelių tvarkymu – 100 000 Eur. daugiau negu 2019 metais. Iš viso Žvyro kelių tvarkymui 2020 metais skirta 320 000 Eur.

Projektų finansavimo programoje lėšos numatytos 27 Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos finansuojamiems projektams. Projektams įgyvendinti numatyta iš viso 5662 648 Eur.: iš jų savivaldybės biudžeto lėšų 2 369 025 Eur.

2020 m. Šiaulių rajono savivaldybės skola negalėtų būti didesnė negu 60 procentų nuo prognozuojamų pajamų – 14 533 000 Eur. 2020 metų sausio 1 dienai savivaldybės ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai ( paskolos ir įsiskolinimai už daugiabučių renovaciją) – 3 927 200 Eur.

Posėdyje vyko diskusijų dėl biudžeto, tačiau jį tvirtinant Tarybos nariai pripažino, kad tai labai geras, subalansuotas biudžetas, pagal kurį augs gyventojų pajamos, bus nuveikta daugiau darbų Savivaldybės įstaigose ir gyvenvietėse.

Kiti svarbūs klausimai

Taip pat posėdyje patvirtintas Šiaulių rajono strateginis veiklos planas 2020 – 2022 metams.

Už ilgametį darbą padėkota Šiaulių rajono Ginkūnų darželio direktorei Elvyrai Venckutei, kuri šias pareigas palieka savo pačios pageidavimu.

Taip pat Šiaulių rajono savivaldybės taryba suderino naujo profilio – stacionarinių paliatyviosios pagalbos – paslaugų teikimą VšĮ Kuršėnų ligoninėje. Atsižvelgiant į ilgėjantį Šiaulių rajono gyventojų amžių bei kasmet augantį onkologinėmis, lėtinėmis ir nepagydomomis ligomis sergančiųjų skaičių, VšĮ Kuršėnų ligoninė teiktų naujas stacionarines paliatyvios pagalbos paslaugas, kurios leistų užtikrinti kokybišką medicininę priežiūrą nuo sunkios ligos, ar negalios kenčiantiems pacientams, taikant šiuolaikiškas, efektyvias priemones ir metodus, prailginančius ir gerinančius jų gyvenimo kokybę. Kuršėnų ligoninės teigimu, paslaugos poreikio rodiklis apskaičiuotas, įvertinus Šiaulių rajono savivaldybės nuolatinių gyventojų skaičių, kuris 2019 m. pradžioje siekė 41 500 tūkstančių ir stacionarinės paliatyviosios pagalbos lovų skaičiaus kriterijų 100 000 tūkstančių gyventojų neviršijant 12 lovų. VšĮ Kuršėnų ligoninė planuoja 2020 metais įsteigti 5 lovų paliatyviosios pagalbos stacionarą, kurio paslaugos būtų finansuojamos PSDF biudžeto lėšomis. O kad ligoninė galėtų teikti argumentuotą prašymą Sveikatos apsaugos ministerijai, šį sprendimą reikėjo suderinti su įstaigos steigėju.

Taip pat Taryba nustatė vienos kolumbariumo, kuris prieš kelis mėnesius buvo pastatytas naujosiose Kuršėnų miesto kapinėse, nišos su urnoje laikomais kremuoto žmogaus palaikais priežiūros įkainį – 300,00 Eur su PVM. Šis sprendimas įsigalios nuo kovo 31 dienos.

Taip pat patvirtintos visų švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, kurios buvo teiktos šiam Tarybos posėdžiui.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite