Angle down Atgal

Šian­dien mi­ni­mas šv. Ig­na­cas Lo­jo­la

Šiandien, liepos 31 d., Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje vyks šv. Ignaco Lojolos, Jėzaus draugijos įkūrėjo ir pirmojo vadovo, minėjimas. Vakare rengiamos iškilmingos šv. Mišios, kuriose dalyvaus tėvai jėzuitai iš kitų Lietuvos miestų.

17 val. 30 min. tikintieji rinksis bažnyčioje giedoti gailestingumo vainikėlio. Po 18 val. vyksiančių iškilmingų šv. Mišių rengiama agapė sodelyje. Kartu bus linkima Dievo palaimos bažnyčios vicerektoriui Stasiui Kazėnui SJ, kuris perkeliamas tarnystei Kauno kunigų seminarijoje.

Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje šv. Ignacas liepos 31-ąją minimas kasmet. Jis gimė 1491 metais Ispanijoje, baskų krašte. Svajodamas apie kareivio karjerą, stojo tarnauti į Navaros vicekaraliaus kariuomenę, tačiau tuščiagarbės svajonės greitai išsisklaidė.

1521 m. gegužės 20 d., ginant Pamplonos tvirtovę nuo ją puolančių prancūzų, Ignacas buvo sužeistas, patrankos sviedinys kliudė koją. Gydantis šeimos pilyje Lojoloje, skaitant apie Kristų ir šventųjų gyvenimus, mąstant apie iki sužeidimo gyventus metus, Ignaco širdyje subrendo tikras atsivertimas ir ryžtas pakeisti gyvenimą.

Šiuo keliu jis nuosekliai ėjo iki pat 1556 metų liepos 31 d., kai buvo pašauktas į Tėvo namus. Šią dieną jis menamas ir Bažnyčios liturginiame kalendoriuje.

Nikolaas Sintobinas SJ knygoje „Apie jėzuitus – ir nerimtai. Humoras ir dvasingumas“ rašė, kad I. Lojola buvo reformatorius, Katalikų bažnyčioje gerokai sujaukęs tradicinius vienuolinio gyvenimo įpročius. Savo bendražygius Ignacas kviečia Dievo ieškoti ir Jam tarnauti visur, sakydamas, kad jo pasekėjų veikla gali būti įvairi ir netikėta. Daug jėzuitų tarnauja kaip parapijų kunigai, yra ugdytojai ar dvasios palydėtojai. Kiti dirba švietimo ar medicinos srityse.

Nuo seno jėzuitai yra įsitraukę į tiksliuosius mokslus, tokius kaip astronomija, matematika, kartografija. Šiandien kai kurie jų specializuojasi etikoje, ekologijoje, tarptautinėje politikoje, kino, šokio muzikos mene, yra interneto specialistai...

Pagrindinė jėzuitų užduotis yra Dievo buvimą pasaulyje daryti regimą ir prieinamą visur ir visiems, taip pat srityse ir disciplinose, neturinčiose tiesioginio sąlyčio su Bažnyčia. Nuolatinis jų iššūkis yra visiškai pasinerti pasaulyje ir mylėti jį visa širdimi, patiems būnant „ne iš pasaulio“.

„Etaplius“ informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite