Angle down Atgal

Šei­mos kor­te­lė – ga­li­my­bė su­tau­py­ti

Pan­de­mi­ja ir gniauž­tų neat­lei­džian­tis ant­ra­sis ka­ran­ti­nas ne­men­kai ap­sun­ki­no kas­die­ny­bę dau­gia­vai­kėms ir neį­ga­lius vai­kus au­gi­nan­čioms šei­moms. Joms pa­de­da Šei­mos kor­te­lės ini­cia­ty­va, su­vie­ni­ju­si 230 par­tne­rių ir vei­kian­ti be­veik 2 tūkst. ša­lies vie­tų.

2019 m. startavus Šeimos kortelės programai, į ją buvo įtraukta beveik 21 tūkst. šeimų. Nors daugiausia kortelių buvo išdalyta pirmaisiais jos gyvavimo metais, norinčiųjų ją įsigyti daugėja. Šiuo metu Šeimos kortele dažniausiai naudojasi miestų gyventojai: Vilniuje ją jau turi net 70 proc.
daugiavaikių ir neįgalius vaikus auginančių šeimų, o dar 12 savivaldybių kortele naudojasi daugiau nei kas antra šeima.

Lietuvos miestams Šeimos kortelės iniciatyvą pristatančios daugiavaikių šeimų asociacijos „Mes“ vadovė Jurgita Pocienė sako, jog karantino metu šeimos dar aktyviau nei įprastai ieško galimybių pasinaudoti išskirtinėmis nuolaidomis ir privilegijomis, kurias suteikia iniciatyva.

Karantinas privertė nemažą dalį renginių, skirtų gyventojus supažindinti su Šeimos kortelės teikiamais privalumais, perkelti į internetinę erdvę, tačiau kai buvo leista – iniciatyvos organizatoriai nuolat vykdavo į miestų ir miestelių šventes, muges, specialius renginius, kuriuose pristatydavo programą. Iniciatyvos narių skaičiaus augimui teigiamą įtaką padarė ir Šeimos kortelės mobilioji aplikacija, kurioje galima rasti ne tik virtualią kortelę, bet ir žemėlapį su nuolaidų teikimo vietomis.

Per metus iniciatyva pasipildė 50 naujų partnerių, siūlančių įvairių lengvatų ir nuolaidų.

Šiuo metu skaičiuojama 230 iniciatyvos partnerių, kurie išlaidas už suteiktas nuolaidas ir privilegijas daugiavaikėms ar neįgalius vaikus auginančioms šeimoms kompensuoja patys. Lietuvos žemėlapyje galima rasti net 1 777 vietas, pažymėtas grotažyme #ŠeimosKortelė, kuriose galioja nuolaidos ir privilegijos.

Šeimos kortelės partneris – ir savaitraštis „Etaplius“. Kortelės turėtojams taikoma 10 proc. nuolaida laikraščio prenumeratai.

Šeimos kortelė – LR socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuriame įrašytas Šeimos kortelės turėtojo vardas, pavardė, kortelės identifikacinis numeris.

Teisę gauti Šeimos kortelę turi gausios šeimos, auginančios ir (ar) globojančios tris ar daugiau vaikų, bei šeimos prižiūrinčios (slaugančios) neįgalųjį (nepilnametį vaiką, turintį negalią, arba kartu gyvenantį suaugusį vaiką, kuriam nustatyti specialieji priežiūros /
slaugos poreikiai). Šeimos kortelę galima gauti užpildžius prašymą www.spis.lt.

Parengta pagal pranešimą spaudai

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite