Angle down Atgal

Seimas linkęs užtikrinti žvalgybos pareigūnams valstybės paramą tarnybinės rizikos viršijimo atveju

Seimas po pateikimo pritarė Žvalgybos įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma užtikrinti valstybės paramą žvalgybos pareigūnams, kai jie yra traukiami teisinėn atsakomybėn dėl galimai padarytų teisės pažeidimų viršijus tarnybinės rizikos ribas.

Už tokias Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko Vytauto Bako pateiktas įstatymo pataisas šeštadienį balsavo 89 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, susilaikė 11 parlamentarų. Projektą nutarta svarstyti ypatingos skubos tvarka.

Nauju teisiniu reguliavimu siekiama nustatyti, kad asmeniui, kuris, būdamas žvalgybos pareigūnu ir vykdydamas tarnybines pareigas, galimai padarė teisės pažeidimą dėl tarnybinės rizikos ribų viršijimo (yra įtariamas ar kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu, jo atžvilgiu pareikštas ieškinys ar paduotas skundas, prašymas, pareiškimas), užtikrinama valstybės parama, t. y. šiam asmeniui iš žvalgybos institucijos lėšų būtų kompensuojamos teisinių paslaugų išlaidos ar jų dalis. Projektu nustatoma, kad šią kompensaciją skiria žvalgybos institucijos vadovas.

Įstatymo pataisų rengėjų teigimu, siekdami visuomenės intereso ir asmens teisių ir laisvių apsaugos balanso ir rizikuodami pažeisti šias teises ir laisves, žvalgybos pareigūnai veikia gana aukštos profesinės rizikos sąlygomis.

„Svarbu pažymėti, kad, žvalgybos pareigūnui pažeidus šį balansą ir padarius teisės pažeidimą, jis dėl to galimai patirtų tiek turtinę (teisinių paslaugų išlaidos ir kt.), tiek neturtinę (dvasiniai išgyvenimai, reputacijos pablogėjimas ir kt.) žalą, net jei vėliau būtų įrodyta, kad tarnybinė rizika buvo pateisinama, t. y. žvalgybos institucijai keliamo tikslo nebuvo galima pasiekti nesusijusiais su rizika veiksmais ir žvalgybos pareigūnas ėmėsi būtinų priemonių, kad apsaugotų įstatymų saugomus interesus. Valstybės paramos tarnybinės rizikos viršijimo atveju neužtikrinimas neigiamai veikia žvalgybos pareigūnų saugumo jausmą ir dėl to varžo jų veikimo laisvę, mažina motyvaciją, o kartu ir tarnybos patrauklumą“, - mano įstatymo pataisų rengėjai.

Šiuo metu galiojantis Žvalgybos įstatymas nenumato garantijų žvalgybos pareigūnams tais atvejais, kai jie yra traukiami teisinėn atsakomybėn dėl galimai padarytų teisės pažeidimų viršijus tarnybinės rizikos ribas.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite