Angle down Atgal

Savivaldybės Taryboje

Tiems, kurių pajamos nedidelės

Savivaldybės taryba gegužės 28 dienos posėdyje patvirtino Tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, kuriame atsižvelgiama į šiuo metu dėl pandemijos susiklosčiusią ekstremalią situaciją bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijas, kad tikslinė pašalpa galėtų būti skiriama esant sunkiai materialinei padėčiai apibrėžiant jos panaudojimo tikslą ir siūlymus nusimatyti savivaldybių tvarkose išmokas gyventojams karantino metu ir po karantino bei siekiant mažinti socialinę atskirtį ir padėti gyventojams, kurių pajamos nedidelės.

Naujai patvirtintame Tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo apraše konstatuojama, jog į 300 € pašalpą gali pretenduoti rajono gyventojai, kai vidutinės mėnesio pajamos vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų vienam šeimos nariui neviršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžio (toliau – VRP), susidarius šeimoje ypatingai sunkiai materialinei padėčiai dėl šeimos nario ligos (įskaitant ir gydymąsi nuo priklausomybės ligų (alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų), traumos, operacijos, negalios, netekus maitintojo, skolos už gyvenamojo būsto šildymą, elektrą, vandenį ar komunalinius mokesčius arba kai vaiką (-us) augina vienišas, tik vienas iš tėvų.

Taip pat pašalpa skiriama, kai vidutinės mėnesio pajamos vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų vienam šeimos nariui neviršija 2,2 VRP ir neskirta socialinė parama mokiniams mokyklų vasaros organizuojamose vasaros poilsio stovyklose pagal LR socialinės paramos mokiniams įstatymą, vaikų iki 11 metų vasaros poilsio stovykloms apmokėti ar iš dalies apmokėti pagal pateiktus dokumentus. Šiais atvejais šeimai, auginančiai 1–2 bet kokio amžiaus vaikus gali būti skiriama pašalpa iki 150 €; šeimai, auginančiai 3 ir daugiau bet kokio amžiaus vaikus – iki 200 €.

Ši pašalpa šeimai gali būti išmokama ne daugiau kaip vieną kartą per 12 mėnesių. Nevertinant pajamų tikslinė pašalpa gali būti skiriama: ilgalaikiams bedarbiams, dalyvaujantiems socialinės integracijos programose ir/ar priemonėse, pateikusiems apie tai pažymą ir: jas sėkmingai pabaigusiems – 50 €; po jų per 1 mėnesį įsidarbinusiems ir nepertraukiamai išdirbusiems, jeigu kreipimosi metu dirba: ne trumpiau kaip 2 mėnesius – 100 €; ne trumpiau kaip 4 mėnesius – 100 €.

Taip pat 100 € pašalpa skiriama gimus vaikui, jeigu kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos, vienam vaikui – 100 €. jeigu karantino Lietuvoje ir/ar rajono savivaldybėje laikotarpiu dirbantiems sumažėja pajamos dėl prastovos darbe ar dėl darbo krūvio sumažėjimo ir jeigu kreipiasi ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo karantino laikotarpio pabaigos – skirtumas tarp vidutinių mėnesio pajamų vienam šeimos nariui ir minimalių vartojimo poreikių dydžio per mėnesį (toliau – MVP) bendrai gyvenantiems asmenims (kai MVP pirmam asmeniui (pareiškėjui) – 257 €, antram asmeniui – 206 €, trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 180 €). Šios pašalpos mokamos karantino metu ir dar 2 mėnesius jam pasibaigus.

Norintys gauti tikslines pašalpas turėtų kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją, pateikdami atitinkamus dokumentus. Sprendimai dėl tikslinių pašalpų priimami per mėnesį nuo prašymo su visais dokumentais gavimo Socialinės paramos skyriuje dienos.
Švietimas

Rajono savivaldybės mokytojams sudaryta galimybė dalyvauti 2014–2020 metų eS fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projekte. Projektas leidžia vykdyti pedagogų perkvalifikavimo programas, tad dalyvaujantys jame gali studijuoti antrą mokomąjį dalyką arba dirbti pagal antrą specializaciją.

Norą dalyvauti šiame projekte pareiškė 5 rajono mokytojai. Rajono savivaldybės merui suteikti įgaliojimai pasirašyti trišales sutartis tarp steigėjo (savininko tos mokymo įstaigos, kurioje dirba mokytojas), švietimo teikėjo (mokymo įstaigos, kurioje dirba projekte dalyvaujantis mokytojas) ir mokytojo, kuriose yra įsipareigojimas užtikrinti mokytojo darbo vietą ne mažiau kaip 2 metus po projekto pabaigos.
Socialinis būstas

Pakeistas rajono savivaldybės socialinio būsto sąrašas, į jį įrašyti šiemet įsigyti socialiniai būstai Kaišiadoryse (Gedimino g. 122-16 ir Miškininkų g. 5-4). Šie butai skirti paramos būstui išsinuomoti laukiantiems asmenims ir šeimoms.
Ištaisė klaidą

Nutarus reorganizuoti Paparčių mokyklą-daugiafunkcį centrą ir Žaslių lopšelį-darželį „Žaliasis klevelis“, prijungiant juos prie Žaslių pagrindinės mokyklos, eilės tvarka priiminėjami kiti sprendimai. Gegužės 28 dieną patvirtintas Paparčių mokyklosdaugiafunkcio centro ir lopšelio-darželio „Žaliasis klevelis“ reorganizavimo sąlygų aprašas bei Žaslių pagrindinės mokyklos nuostatai, Žaslių pagrindinės mokyklos direktorė Asta Malakauskienė teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais įpareigota šiuos nuostatus įregistruoti juridinių asmenų registre. Šis sprendimas priimtas todėl, kad analogiškame balandžio mėnesio tarybos sprendime buvo įsivėlusi techninė klaida – neteisingai nurodytas Žaslių pagrindinės mokyklos kodas. Dabar ji ištaisyta.
Buhalteriai įsikurs gimnazijoje

Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centrui patikėjimo teise perduotos Algirdo Brazausko gimnazijoje esančios patalpos. Nuo šių metų 1 dienos šiose patalpose pradės veikti Švietimo ir sporto paslaugų centro centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius. „Atspindžių“ inf.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Sponsored video

Taip pat skaitykite