Angle down Atgal

Sau­gu­mas dvi­ra­čių ta­ke: 8 da­ly­kai, ku­riuos pri­va­lo­te ži­no­ti

Pui­kiai ži­no­me, jog, dvi­ra­čiu ker­tant va­žiuo­jamąją dalį ar va­žiuo­jant bend­ro­jo nau­do­ji­mo ke­liu, rei­kia būti itin ati­džiam, su­si­kon­cent­ruo­ti į ap­linką, nu­ma­ty­ti kitų eis­mo da­ly­vių veiks­mus į prie­kį. Ta­čiau ar tai 
ga­lio­ja ir dvi­ra­čių ta­ke? Ga­li pa­si­ro­dy­ti, jog tai vie­ta, kur dvi­ra­čių ir elekt­ri­nių pa­spir­tukų vai­ruo­to­jai yra vi­siš­kai saugūs, ne­lie­čia­mi ir ga­li at­si­pa­lai­duo­ti, ta­čiau to da­ry­ti ne­derėtų. „IKI Ve­lo­ma­ra­to­nas“ pa­tei­kia pa­ta­ri­mus, kaip iš­veng­ti daž­niau­sių ir skaud­žiau­sių klaidų, ga­lin­čių pa­si­baig­ti net rim­to­mis trau­mo­mis.

Ar galite važiuoti dviračių taku?

Pradėkime nuo to, jog reiktų suprasti, ar jūs turite teisę važiuoti dviračių taku (juosta). Dviračių taku galima važiuoti dviračiais ir motoriniais (elektriniais) dviračiais, motoriniais paspirtukais, riedžiais ir pan., kurių galia – iki 1 kW, o maksimalus greitis – iki 25 km/val.

Turbūt nustebsite, tačiau dviračių taku negalima važiuoti paspirtukais, riedučiais, riedlentėmis, taip pat stumti vaikiško vežimėlio, rogučių, varytis dviračio ir pan. Šie eismo dalyviai priskiriami pėstiesiems.

Vaikai ir dviračių takas

Judrus dviračių takas – ne vieta vaiką mokyti važiuoti dviračiu, ypač šalia einant tėveliams. Mažieji su tėvelių priežiūra riedėti gali greta tako. Vyresni vaikai, galintys riedėti be tėvelių priežiūros, privalo būti supažindinti su taisyklėmis, įspėti apie galimas grėsmes ir žinoti, kaip jų išvengti.

Dviračių takas nėra stovėjimo aikštelė

Jokiais būdais nesustokite ir nestovėkite dviračių take. Prireikus sustoti, pasivarykite dviratį šalia tako. Stovint, ypač už vingių, aklų posūkių ir kitų pavojingų vietų, kyla grėsmė susidurti su kitais eismo dalyviais, trukdoma apsilenkti su jais. Juk automobiliui stovėti viduryje kelio nėra normalu!

Taip pat labai svarbu dairytis, prieš atliekant manevrus – lenkimą, stabdymą ir kt. Prieš kiekvieną veiksmą įsitikinkite, jog jūs netrukdysite kitiems eismo dalyviams.

Prisiminkime – kuria puse vyksta eismas?

Lietuvoje eismas vyksta dešine puse. Tai galioja ne tik bendrojo naudojimo keliuose, bet ir dviračių takuose. Dažniausiai dviračių takuose būna pažymėta, kaip vyksta eismas. Tačiau kai kur žymėjimai nusitrynę, todėl visada prisiminkite, jog privalote laikytis dešiniojo krašto.

Vienam vairuotojui – vienas paspirtukas

Turbūt esate matę, kaip vienu paspirtuku suaugusysis važiuoja su vaiku ar kitu suaugusiuoju. Tokios praktikos reiktų atsisakyti – tai ne tik Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimas, bet ir itin nesaugu. Kodėl?

Kiekviena transporto priemonė yra pritaikyta tam tikram svoriui. Patekus į avarinę situaciją ir prireikus stabdyti, stabdžiai gali tinkamai nesuveikti, o kritimo atveju – galite susižaloti vienas į kitą.

Muzika tinkamiausia šokių aikštelėje

Budrumas svarbus visur ir visada. Dviračių takas nėra išimtis. Net jame niekas nėra apsaugotas, todėl vairuotojai turi būti susikoncentravę ir atidūs. Visi pojūčiai – sutelkti į aplinką ir kelią, tad jūsų ausys – ne išimtis. Ausinės su iš jų sklindančia muzika gali užgožti lemiamus įspėjamuosius garsus: automobilio, garsinių signalų, žmogaus balso ir kt.

Įvažiavimų į kiemus kirtimas

Pagal KET, dviračių vairuotojai, norėdami kirsti važiuojamąją dalį ten, kur eismas yra nereguliuojamas, privalo praleisti važiuojamąja dalimi keliaujančius automobilius ir kitas transporto priemones. Tačiau kaip yra, jeigu važiuojate dviračių taku, kertančiu įvažiavimą į kiemą? Pagal KET, automobilių vairuotojai, įvažiuojantys į kelią iš šalia jo esančių teritorijų ar iš jo išvažiuojantys, privalo duoti kelią dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojams. Tačiau primename, jog, kertant važiuojamąją dalį, visuomet privalote pristabdyti ir tęsti kelionę tik įsitikinę, jog tai daryti yra saugu.

Šalmas – į visas keliones

Nors šalmas privalomas tik keliu važiuojantiems nepilnamečiams, rekomenduojame savo galvą saugoti nepaisant amžiaus ir vietos, kur važiuojate: bendrojo naudojimo keliuose, dviračių takuose, miškuose ar kt.

„Iki Velomaratono“ informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite