Pakruojo policijos bendruomenės pareigūnas Danielius Budrys ir visuomenės diskusija apie saugios aplinkos kūrimą
Angle down Atgal

Saugios aplinkos kūrimas Pakruojo rajone

Sausio 14 d. Pakruojo rajono policijos bendruomenės pareigūnai suorganizavo susirinkimą visuomenės atstovams.

Į pokalbį – diskusiją tema „Saugios aplinkos kūrimas Pakruojo rajone: kieno indėlis labiausiai lemia gyventojų saugumą (įstatymai, savivalda, teisėsaugos institucijos ar patys gyventojai)“ atvyko Pakruojo rajono bendruomenių, bendrijų, Saugių kaimynysčių grupių pirmininkai, seniūnaičiai, savivaldos atstovai, policijos rėmėjai. Diskusijoje dalyvavo ir Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji specialistė Erika Maslauskienė.

Susitikimo metu pristatyta esama kriminogeninė situacija rajone ir atskirose seniūnijose bei Saugiose kaimynystės grupėse, išskirtos jose esančios probleminės vietos - „karštieji“ taškai, aptartas Pakruojo rajono komisariato pareigūnų atliktas prevencinis darbas, rezultatai. Akcentuota, kas yra „saugios kaimynystės“ projektas, jo veikimo principai, privalumai.

Detaliau aptartas CPTED metodas - tai tarpžinybinis nusikalstamumo užkardymo gyvenamojoje aplinkoje metodas, vykdomas pasitelkiant aplinkos dizaino ir miestų planavimo priemones. CPTED strategijos pagrįstos gebėjimu daryti įtaką pažeidėjo sprendimų priėmimo procesui, taip išvengiant nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų. Taip pat aptarta ir „Išdaužto lango“ teorija“, kuri gilinasi į reiškinius susijusius su nusikalstamumu, vandalizmu, miesto sociologija. Pati teorija kalba apie „bandos jausmą“, kitaip tariant: „Jei pastate kas nors išdauš langą ir niekas to išdaužto lango nepakeis, tai po kurio laiko tame pastate neliks nė vieno sveiko lango“.

Bendruomenių atstovai teigė, kad labai svarbu yra artimai bendrauti su kaimynais, stebėti savo gyvenamąją aplinką, dalinosi gerosios praktikos pavyzdžiais, pabrėžė, kad gana dažnai mato patruliuojančius policijos pareigūnų ekipažus gyvenvietėse ir dėl to jaučiasi saugesni, labiau pasitikintys policija. Diskusijos metu policijos pareigūnai išklausė visuomenės narių pastebėjimus, pasiūlymus, dėl esamų negatyvių reiškinių, problemų, į kuriuos bus atsižvelgta ir imtasi atitinkamų prevencinių priemonių pasitelkiant pagalbai bendruomenės aktyvistus ir socialinius partnerius.

Vyr. specialistė E. Maslauskienė susirinkusiems išsakė pastebėjimą – prašymą, neklijuoti etikečių, „nenurašyti“ tam tikrų bendruomenės narių, būti tolerantiškesniems, stengtis padėti vieni kitiems , o esant poreikiui – kreiptis į atitinkamas institucijas, problemos (-ų) šalinimui ar pagalbos suteikimui.

Džiugu, kad tokių susirinkimų metu visi galime aptarti bendrą norą kurti saugią ir tvarkingą aplinką.

Pakruojo rajono bendruomenės pareigūnai ragina visuomenę nebūti abejingai savo ir aplinkinių saugumui, nebūti patikliais, o pastebėjus įtartinas transporto priemones, asmenis ar daromus teisės pažeidimus - nedelsiant apie tai pranešti policijai skubios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 arba kreiptis į artimiausią policijos įstaigą, taip pat kviečia kitas rajono bendruomenes būti aktyvias ir burtis į saugios kaimynystės grupes.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite