Angle down Atgal

Renovacija baigta, bet namo konstrukcijos avarinės būklės

Skaitytojai jau kurį laiką tiek komentaruose po straipsniais, tiek telefonu teigė, kad po jų namo, esančio Vilniaus g. 59, renovacijos išlindo aibės problemų. Jie įvardijo įvairių broko elementų. Tačiau teiginys, kad renovuotas namas pripažintas avarinės būklės, pradžioje atrodė neįtikėtinas. Ar gali kas nors renovuoti namą, kuris vos stovi? Sunku tuo patikėti.

Suprantama, kad taip galvodami gyventojai nesijaučia saugūs ir nerimauja. Tad pirmiausia kreipėmės į Širvintų rajono savivaldybės administraciją, kad patvirtintų arba paneigtų mūsų turimą informaciją. Gavome pranešimą, kad pagal kompetenciją klausimai perduoti UAB „Širvintų šilumai“.

UAB „Širvintų šiluma“ atstovai atsiuntė atsakymą: „Atsakydama į užklausimą, UAB „Širvintų šiluma“ informuoja, kad daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus g. 59, Širvintos renovacija yra atlikta pagal gyventojų pasirinktą investicijų planą ir techninį darbo projektą. Darbai yra baigti, visos pasirinktos priemonės įvykdytos. Darbų defektų šiai dienai nustatyta nėra. Rangos darbams galioja įstatymo numatytas garantinis terminas.

Taip pat atsakydami informuojame, kad minėto daugiabučio gyvenamojo namo dalis rūsio perdangos yra avarinės būklės, ištrupėjusi. Tai patvirtinta 2021 m. kovo mėn. Statinio konstrukcijų tyrimo aktu, atliktu kvalifikuoto eksperto. Šiuo metu perdanga yra saugiai paremta iki bus atlikti remonto darbai. Visi su perdangos remontu susiję klausimai yra derinami su patalpų savininkais.“

Po tokio atsakymo kilo klausimas, tai kas gi atsako už daugiabučio būklę, sprendžiant dėl renovacijos. Kas sprendžia apie namo tinkamumą renovacijai?

Nusprendėme, kad geriausiai apie tai turėtų žinoti Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija). Tad savo klausimus nusiuntėme jiems. Čia mums buvo paaiškinta, „kad iki statinio statybos užbaigimo ir statybos įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, statybos valstybinę priežiūrą atlieka Statybos inspekcija, taip kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme, o užbaigtų ir registruotų statinių naudojimo priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas atlieka savivaldybių administracijos.“ Viso atsakymo nuotrauką pridedame po tekstu.

Dėl platesnių komentarų į šiuos klausimus Statybų inspekcija pasiūlė kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės administraciją.

Laukiant atsakymų į klausimus, į mūsų rankas pateko iškalbingas dokumentas „Statinio konstrukcijų tyrimo aktas“. Daugiabučio gyvenamojo namo, Vilniaus g. 59, Širvintose, pastato tyrimas vietoje atliktas 2021 02 19, o kovo 9 d. surašytas tyrimo aktas. Aktą parengė – MB „Tyrimai ir projektai“.

Pateikime ištrauką iš minėto dokumento: „Dalies plokščių būklė avarinė, todėl jų laikomoji galia mažesnė ~50%, negu sveikų plokščių. Reikalingas skubus perdangos plokščių stiprinimas ar išramstymas, visame rūsyje, kadangi dalis plokščių yra avarinės būklės, o kitose avarinė būklė yra besiformuojanti, dėl to plokščių laikomoji galia yra mažesnė už šiuo metu veikiančią apkrovą. Atkreipiamas dėmesys, kad virš dalies rūsio patalpų yra sandėliavimo zona, kur apkrovos dar didesnės.

Pagal STR 1.03.01:2016 „avarinis statinys – statinys, kurio būklė neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [3.1] nustatyto esminio statinio reikalavimo – mechaninio atsparumo ir pastovumo, todėl toliau naudoti jį nesaugu“ (4.3.)“

Kas apmokės papildomas remonto išlaidas – kol kas nėra aišku. Tačiau yra naivu tikėtis, kad kas nors imsis šios naštos solidariai su gyventojais. Lieka neaišku, ar namo gyventojai būtų sutikę renovuoti namą, kuris turi avarinės būklės požymių.

NERINGA TUŠKEVIČIENĖ

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite