Angle down Atgal

Pristatyta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ataskaita

Gegužės mėnesio Tarybos posėdyje Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ataskaitą pristatė administracijos vadovas Antanas Bartulis. Dar prieš tai, Direktorius Tarybos komitetų posėdžiuose pristatė keturis atskirus pranešimus pagal komitetų kuruojamas sritis, atsakė į Tarybos narių klausimus. Tarybos posėdžio metu Antanas Bartulis pasidžiaugė, kad 2020-ieji buvo ne tik iššūkių, bet ir prasmingų pasiekimų metai, o tokių gerų rezultatų pavyko pasiekti glaudžioje sąveikoje dirbant miesto Tarybai, administracijai, miesto bendruomenei ir verslui.

„Pristatydamas 2020 m. veiklą, dėkoju Savivaldybės administracijos darbuotojams,  kurie man padeda vykdyti Savivaldybės misiją ir siekti užsibrėžtų tikslų. Taip pat esu dėkingas visiems, kurie palaiko, ir tiems, kurie išreiškia aštrią kritiką mano darbo atžvilgiu – Jūsų patarimai ir pastabos padeda tobulėti asmeniškai ir gerinti Savivaldybės administracijos veiklą bei teikiamas paslaugas.

Savo veikloje pirmiausia siekiau užtikrinti, kad būtų nuosekliai įgyvendinami ilgalaikiuose Savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose numatyti tikslai ir uždaviniai ir po Savivaldybės tarybos rinkimų suformuotos valdančiosios daugumos programa.

2020 m. tęsiau ankstesniais metais pradėtus Savivaldybės administracijos darbus. Ataskaitiniais metais Šiaulių miesto savivaldybė pilna apimtimi (t. y. pateikė galutines projektų įgyvendinimo ataskaitas) užbaigė įgyvendinti tris Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamus projektus t. y. „Civilinės saugos sistemos gerinimas Šiaulių ir Jelgavos miestuose“, ,,Modernizuoti plaukimo mokyklos ,,Delfinas“ pastatą (Dainų g. 33 A)“ ir ,,Dienos socialinės globos centro ,,Goda“ esamo pastato Žalgirio g. 3 atnaujinimas“.

Savivaldybės administracija aktyviai dirbo investicijų pritraukimo srityje. 2020 m. buvo pasirašytos 8 projektų finansavimo sutartys. Pritrauktos Europos Sąjungos investicijų fondų lėšos šiems projektams: ,,Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šiaulių mieste“ (106,99 tūkst. Eur), ,,Bendruomeninių vaikų globos namų plėtra Šiaulių mieste“ (234,5 tūkst. Eur ), ,,Buvusių naftos bazių ir buvusios karinės teritorijos sutvarkymas (II dalis)“  (1 909,0 tūkst. Eur), ,,Sąlygų sukūrimas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui, įrengiant viešąją infrastruktūrą (Serbentų g. tęsinys)“ (3 032,4 tūkst. Eur), ,,Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“ (220,0 tūkst. Eur), ,,Bendradarbiavimas pasienio regione siekiant užtikrinti saugumą ir
viešųjų paslaugų efektyvumą“ (155,95 tūkst. Eur), „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos
infrastruktūros plėtra (II etapas)“ (224,1 tūkst. Eur), ,,Viešųjų ir administracinių paslaugų (miesto tvarkymo, infrastruktūros priežiūros ir kt.) kokybės gerinimas Šiaulių miesto savivaldybėje (II etapas)“ (300,1 tūkst. Eur). Prie vykdomų projektų papildomai pritrauktos Europos Sąjungos investicijų fondų lėšos: ,,Tilžės dviračių tako rekonstrukcija“ (28,4 tūkst. Eur), ,,Modernizuoti edukacines aplinkas Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir ,,Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“ (200,0 tūkst. Eur), ,,Lopšelio darželio ,,Kregždutė" modernizavimas“ (22,6 tūkst. Eur), ,,Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ (128,0 tūkst. Eur). Viso pritraukta lėšų suma sudarė 6 562,15 tūkst. Eur.

Taip pat pasirašėme sutartis dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo šiems projektams: ,,Šiaulių oro uosto infrastruktūros modernizavimas“ (5 374,0 tūkst. Eur),  ,,Vėdinimo/kondicionavimo sistemų įrengimas egzaminų laikymo centruose (19 įstaigų)“ (157,66 tūkst. Eur), ,,Medelyno progimnazijos rekonstrukcija“ (372,0 tūkst. Eur), ,,Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcija“ (319,0 tūkst. Eur), ,,Sanatorinės mokyklos modernizavimas“ (250,0 tūkst. Eur), ,,Rentgeno aparato įsigijimas (Dainų poliklinika)“  (200,0 tūkst. Eur), ,,Sporto gimnazijos rekonstrukcija“ (260,0 tūkst. Eur), ,,Ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro remontas“ (150,0 tūkst. Eur), ,,Šiaulių miesto centrinio stadiono bėgimo takų ir tribūnų atnaujinimas“ (244,0 tūkst. Eur), ,,Geležinkelio atšakos įrengimas (I etapas)“ (3 700,0 tūkst. Eur). Viso pasirašyta sutarčių už 11 026,66 tūkst. Eur.

 2020 m. atlikta infrastruktūros pagerinimo darbų už 10 593,3 tūkst. Eur (2019 m. – 8 475,2 tūkst. Eur, 2018 m. – 9 638,3 tūkst. Eur). 2020 m. įvykdytų paslaugų ir darbų apimtys, lyginant su 2018 m., buvo didesnės 9 proc., lyginant su 2019 m., - didesnės 20 proc.:

- mokslo paskirties įstaigose darbų atlikta už 2 661,8 tūkst. Eur: suremontuoti 4 įstaigų kiemai (3 786,1 m ²), darbų atlikta už 199,2 tūkst. Eur, atnaujinti 5 lopšelių-darželių teritorijų apšvietimai, darbų atlikta už 88,7 tūkst. Eur;

- socialinės paskirties objektuose - už 330,1 tūkst. Eur, būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su fizine negalia - 109,6 tūkst. Eur;

- kultūros paskirties įstaigose - 309,4 tūkst. Eur;

- sporto paskirties objektuose - 329,2 tūkst. Eur;

- gydymo paskirties objektuose - 438,2 tūkst. Eur;

- Oro uosto statiniuose - 5 848,2 tūkst. Eur;

- kitos paskirties statimiuose už 566,7 tūkst. Eur.

Pagrindiniai atlikti darbai mokslo paskirties įstaigose:

1. Parengti projektai ir apšiltintos l/d „Drugelis“ ir „Žibutė“ išorinės sienos;

2. parengtas l/d „Kregždutė“ atnaujinimo (modernizavimo) projektas, vykdomi rangos darbai: vidaus patalpų apdaila, langų, stoglangių ir liukų įrengimas, fasado apdaila, išorinių sienų apšiltinimas, stogo įrengimas, vandentiekio nuotekų sistemų įrengimo darbai, šildymo sistemos įrengimas, kompiuterinio telef. tinklo įrengimas, vaizdo stebėjimo sistemos ir apsauginės signalizacijos bei gaisrinės signalizacijos įrengimas, šilumos punkto įrengimas, asfaltbetonio dangos įrengimas;

3. užbaigti Medelyno progimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai;

4. užbaigti J. Janonio gimnazijos lifto, keltuvo ir daugiafunkcinės aikštelės įrengimo darbai;

5. užbaigti Gegužių progimnazijos sporto aikštyno rekonstravimo darbai;

6. vykdomi Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcijos darbai: polinių pamatų įrengimas, grunto užpylimas ir tankinimas, pamatų išpylimas, naujai įrengtų pamatų šiltinimas, pamatų hidroizoliacijos įrengimo darbai;

7. užbaigti Šiaulių sporto gimnazijos modernizavimo darbai;

8. atnaujintas l/d „Klevelis“, „Žirniukas“, „Auksinis raktelis“, „Coliukė“ ir Šiaulių logopedinės mokyklos teritorijų apšvietimas;

9. suremontuoti Rasos progimnazijos, dainavimo mokyklos „Dagilėlis“, Lieporių gimnazijos ir l/d „Gintarėlis“ kiemai.

Socialinės paskirties pastatai:

1. Parengti bendruomeninių vaikų globos namų Aušros al. 29, Šiauliuose, kapitalinio ir paprastojo remonto techniniai projektai;

2. parengtas socialinių paslaugų centro paramos tarnybos Stoties g. 9 C, Šiauliuose, paprastojo remonto techninis projektas;

3. parengtas savarankiško gyvenimo namų Energetikų g. 20A, Šiauliuose, paprastojo remonto aprašas;

4. rengiamas globos namų pastato Energetikų g. 13A, Šiauliuose, statybos projektas;

5. parengtas nakvynės namų Tiesos g. 3, Šiauliuose,  pastato kapitalinio remonto projektas ir vykdomi remonto darbai;

6. 17-os būstų gyvenamoji aplinka pritaikyta žmonėms, turintiems judėjimo negalią.

Kultūros paskirties pastatai:

1. Parengtas Šiaulių civilinės metrikacijos skyriaus pastato kapitalinio remonto techninis projektas;

2. parengtas Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ senojo pastato Žemaitės g. 83, Šiauliuose, remonto techninis projektas;

3. užbaigtas Kultūros centro pastato atnaujinimas;

4. užbaigtas Turizmo informacijos centro biuro ir „Baltų kelio“ centro vidaus patalpų remontas.

Sporto paskirties pastatai: užbaigtas plaukimo mokyklos „Delfinas“ pastato Dainų g. 33A, Šiauliuose, modernizavimas.

Gydymo paskirties pastatai:

1. Užbaigtas gydymo paskirties pastato (VšĮ Dainų pirminės sveikatos centro, Aido g. 18, Šiauliai) vėdinimo, kondicionavimo sistemų įrengimo ir patalpų paprastasis remontas;

2. užbaigtas gydimo paskirties pastato (VšĮ Šiaulių  centro poliklinika, Vilniaus g,. 101, Šiauliai) vidaus patalpų remontas;

Oro uosto statiniai: vykdomi darbai oro uoste, kur įrengtas privažiavimo kelias nuo Aviacijos gatvės iki Aviacijos g. 5, vykdoma riedėjimo tako ,,B“ rekonstrukcija, inžinerinių tinklų statybos darbai, sklypo vidaus kelių statyba.

Kitos paskirties statiniai:

1. Vykdomi Daušiškių kapinių įrengimo II etapo darbai – paviršinių nuotekų tinklų, vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų įrengimas, drenažo rinktuvų rekonstravimas, vandentiekio siurblinės įrengimas ir apšvietimo įrengimas;

2. vykdomi kolumbariumo Ginkūnų kapinėse įrengimo darbai.

Toliau paminėsiu infrastruktūros tvarkymo srityje atliktus  pagrindinius darbus 2020 m.:

- atliktas pirmasis tokio tipo Šiaulių mieste kvartalinio Draugystės/Dubijos/Vytauto/Višinskio gatvių ribojamo gyvenamųjų namų kvartalo kompleksinis sutvarkymas, kurio metu visapusiškai sutvarkytas daugiabučių namų gerbūvis ,t.y. sutvarkyta Kražių g. važiuojamoji dalis (260 m), Rūdės g. (156 m), praplatintos ir sutvarkytos automobilių stovėjimo aikštelės, įrengtos modernios vaikų žaidimo aikštelės, sutvarkytas gerbūvis (iškirsti pažeisti medžiai, pasodinti nauji augalai, įrengta veja, pastatyti suoliukai);

- buvo tęsiami Bačiūnų g. rekonstravimo darbai, 3,58 km važiuojamosios dalies rekonstruota iki miesto ribos, rekonstruotas pėsčiųjų takas 3,2 km, įrengtas naujas pėsčiųjų takas 0,72 km, atnaujinti gatvių apšvietimo tinklai, įrengtas atskiras apšvietimas pėsčiųjų dviračių takui, atnaujinti ESO ir elektroninių ryšių tinklai, įrengtos naujos autobusų stotelės, infrastruktūra pritaikyta žmonėms su specialiaisiais poreikiais;

- rekonstruota Poilsio gatvė (vykdomi baigiamieji darbai) - gatvės ilgis 800 m, pėsčiųjų/dviračių tako ilgis 972 m;

- atliktas Draugystės prospekto (600 m.) kapitalinis remontas;

- baigtas Draugystės - Dubijos g. žiedo įrengimas;

- atliktas J. Sondeckio, Gardino, Dubijos gatvių remontas (atnaujinta gatvės važiuojamoji dalis, šaligatviai) – ilgis 1 357 m;

- įrengtas pėsčiųjų/dviračių takas Aviacijos gatvėje -1 600 m;

- atnaujintos ir pritaikytos neįgaliesiems šaligatvių dangos Krymo, Gegužių, S. Dariaus ir S. Girėno, Lieporių ir Gardino gatvėse – bendras atnaujintų šaligatvių ilgis – 3 124 m;

- išasfaltuotų gatvių su žvyro danga ilgis – 4 147 m., iš jų su gyventojų prisidėjimu: Pailių g., Miško g. dalis, Žemynos g. dalis, Artojų g. dalis, Treniotos g. dalis, Artojų g, dalis (1 900 m), Rėkyvos, D. Poškos, Šilų, Kybartų gatvės vadovaujantis 2008 m. programa, kurią planuojame baigti įgyvendinti 2021 m. (likusios dvi gatvės – Šakių, Prienų, projektai parengti). Žaliasodžių g., kuriai buvo skirtas dalinis tikslinis finansavimas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (gatvėms, esančioms sodų bendrijų teritorijose);

- baigta Pakruojo g. (1 495 m.) rekonstrukcija (įrengta važiuojamoji dalis, automobilių stovėjimo vietos, pėsčiųjų dviračių takas, pasodinti medžiai);

- atlikta apie 70%  Aušros al. sutvarkymo darbų (suremontuota važiuojamoji dalis, atnaujinti takai, pasodinti medeliai, įrengtas apšvietimas, sutvarkytos Aušros al prieigos);

- įgyvendintos eismo saugumo priemonės – pertvarkyta Tilžės-Gegužių g sankryža, įrengtas šviesoforas su apsaugotais posūkiais. Pagal saugumo reikalavimus pertvarkomos Tilžės/Statybininkų, Vytauto/Žemaitės sankryžos;

- siekiant bendro sutarimo su bendruomene, Aušros al. 29 daugiabučio gyvenamojo namo dalį patalpų pritaikant bendruomeniniams vaikų globos namams, sutvarkytas Aušros al. 29 namo kiemas (įrengtas šaligatvis prie pastato, praplatinta automobilių stovėjimo aikštelė, sutvarkyta kiemo danga);

- pradėtas Žemaitės g. kapitalinis remontas, kurio metu ne tik bus atnaujintas viaduko konstrukcijų pažeistas sandarumas, bet ir įrengtas asfaltuotas pėsčiųjų-dviračių takas nuo Jablonskio iki Dubijos g. su apšvietimu;

- baigtas įrengti Vyturių g. apšvietimo paskutinis 3 etapas (2 400 m), kurio metu įrengtos atramos su 85 LED šviestuvais;

- tęsiami pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo darbai, 2020 m. saugesnės tapo kryptiniu apšvietimu apšviestos 23 pėsčiųjų perėjos;

- įrengtas vienas kvartalas tinkamas laidojimui Daušiškių kapinėse, užsakytas kolumbariumas Ginkūnų kapinėms. Dėl Covid situacijos užtruko kolumbariumo modulių pristatymas į Lietuvą, todėl kolumbariumo statyba buvo perkelta į 2021 m.;

- baigiamas įgyvendinti vienos labiausiai Lietuvoje naftos produktais užterštos teritorijos Zokniuose (LEZ teritorijoje) valymas, pašalinant laisvuosius naftos produktus. Valyta 8 ha teritorija. Kita dalis užterštos teritorijos bus valoma bendradarbiaujant su Lietuvos kariuomene ir įgyvendinant 2020–2023 m. užterštos teritorijos išvalymo projektą „Buvusių naftos bazių su aplinkinėmis teritorijomis ir buvusios karinės teritorijos Šiaulių m., Aviacijos g., sutvarkymas“. Į valomą teritoriją patenka dalis Šiaulių miesto savivaldybės laisvosios ekonominės zonos sklypų ir dalis Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės sklypo. Įgyvendinant šį projektą, per trejus metus planuojama 13 ha plote nuo naftos produktų išvalyti gruntą ir požeminį vandenį. Dar 33 ha plote ketinama pašalinti žmonėms ir laukinei gyvūnijai pavojų keliančius statinių griuvėsius, sutvarkyti žemės paviršiaus (reljefo) pažeidimus. Tai sudarys sąlygas greitesnei likusiai grunto savivalai ir sumažins neigiamą taršos poveikį požeminiams ir paviršiniams vandenims;

- bendradarbiaujant su Lietuvos geležinkeliais pasirengta įgyvendinti triukšmo mažinimo užtvarų įrengimą ties Žaliūkių gatve (nuo Geležinkelio). Projektą su Savivaldybės prisidėjimu įgyvendins Lietuvos geležinkeliai.

Taip pat pasirengėme 2021-2023 m. darbams, kurių įgyvendinimui buvo parengti techniniai projektai: Salantų, Vaisių, Šalkauskio, Lukauskio g. remontas, Dubijos/Serbentų sankryžos sutvarkymas. Baigiamas rengti Rasos, Tiesos gatvių sutvarkymo projektas, kurio metu bus įrengtos papildomos stovėjimo vietos ne gatvės važiuojamojoje dalyje, sutvarkyta važiuojamoji ir pėsčiųjų tako dalis, įrengtas naujas takas iki mokyklos, įrengtos reikalingos pėsčiųjų perėjos, stebėjimo kameros. Parengtas automobilių stovėjimo aikštelės su keliuku prie Talkšos pakrantės (esama korinė aikštelė, kuri nebuvo įtraukta į Talkšos pakrantės sutvarkymo projektą) remonto, Radviliškio g. šaligatvio įrengimo projektas, Vytauto g. tarp Dukanto g. ir Lelijų g. trūkstamų šaligatvio atkarpų įrengimo projektas.

Siekiant gerinti verslo sąlygas ir sudaryti galimybę plėsti Hampidjan Baltic gamybines patalpas, buvo parengtas techninis projektas ir pradėti parengiamieji darbai dėl įvažiavimo keliuko (apie 350 m) įrengimo kitoje vietoje (nuo Pakruojo g. iki Pakruojo g. 22a).

Bendradarbiaujant su Lietuvos automobilių kelių direkcija, parengtas kelio Šiauliai-Panevėžys jungties su Pramoninio parko teritorija (Motiekaičio g. ir jos tęsinys) techninis projektas. Jei bus skirtas finansavimas (paraiška teikiama), įgyvendinimas planuojamas 2021 m.

2020 m. siekėme įtraukti Šiaulių m. gyventojus į miesto biudžeto formavimo procesą. 2019 m. parengėme bendruomenės iniciatyvų gyvenamajai aplinkai gerinti pasiūlymų teikimo ir finansavimo tvarkos aprašą. Vadovaujantis minėtu tvarkos aprašu, buvo įgyvendintos dalyvaujamojo biudžeto proceso viešinimo priemonės. 2020 m. Šiaulių m. gyventojai pasiūlė 30 konkrečių idėjų gyvenamajai aplinkai gerinti, Savivaldybės taryba patvirtino dvi, didžiųjų (iki 150 tūkst. Eur) projektų kategorijoje nugalėjo V. Lomeiko pateikta idėja dėl Rėkyvos pažintinio tako įrengimo, mažųjų (iki 50 tūkst. Eur) projektų kategorijoje nugalėjo N. Malakauskienės ir R. Daugino pateikta idėja dėl Rėkyvos ežero tilto apžvalgos aikštelės įrengimo. Gaila, kad patvirtinto Rėkyvos pažintinio tako įrengti nepavyko, nes nebuvo gautas Valstybinių miškų urėdijos ir Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos sutikimas jį įrengti projekte numatytoje vietoje, todėl teiktos idėjos autoriui sutikus, projekto idėjos įgyvendinimui skirtos lėšos buvo perkeltos pėsčiųjų ir dviračių takų plėtrai Dainų parke. Daugiausia gyventojų palaikymo mažųjų projektų kategorijoje sulaukusi Rėkyvos ežero tilto apžvalgos aikštelės įrengimo idėja buvo sėkmingai įgyvendinta ir  atidaryta.

  2020 m. rudenį pradėjome antrojo dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo procesą.  Iš gyventojų sulaukėme 21 idėjos, jas, siekiant išvengti problemų, su kuriomis susidūrėme įgyvendinant pirmąjį dalyvaujamąjį biudžetą, įvertino Administracijos skyrių atsakingi darbuotojai ir pateikė išvadas dėl idėjų įgyvendinimo galimybių.  Projektų idėjų pasiūlymų vertinimo darbo grupei buvo pateikta 14 projektų – 10 mažųjų ir 4 didžiųjų projektų kategorijose. Mažos vertės projektų kategorijoje iš 10 pasiūlytų projektų daugiausia balsų (941) surinko A. Pladžio pasiūlytas Poilsio gatvės Rėkyvoje kraštovaizdžio sutvarkymo projektas. Didelės vertės projektų kategorijoje iš 4 pasiūlytų projektų daugiausia palaikymo (surinkęs 1 154 balsus) sulaukė „Pump track“ dviračių ir riedučių kalnelių trasos įrengimas Dainų parke.

Didelį dėmesį skyriau Šiaulių miesto savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos optimizavimo užbaigimui. Šiaulių miesto savivaldybės Tarybai priėmus sprendimą dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centralizacijos, procesas buvo padalytas į du etapus. Pirmajame etape 2020 m. centralizuotai buhalterinę apskaitą pradėta vykdyti 37 Šiaulių miesto savivaldybei pavaldžiose įstaigose, kurias sudaro 6 kultūros įstaigos, 3 socialinės paramos įstaigos, 2 sporto įstaigos, Municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija ir 25 švietimo įstaigos (iš jų – 4 gimnazijos, 9 progimnazijos, 6 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 2 pradinės mokyklos ir 4 kitos švietimo įstaigos). Antrajame etape bus centralizuotos likusios 52 švietimo įstaigos, iš viso 89 pavaldžių įstaigų buhalterijos.

2019 m. įgyvendinant projektą „Civilinės saugos sistemos gerinimas Šiaulių ir Jelgavos miestuose“, atsirado galimybė įkurti miesto informacijos ir operatyvaus valdymo centrą Šiauliuose. Nuo 2020 m. pradėjo veikti Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyrius, kurio darbuotojai stebėjo miesto viešąsias vietas vaizdo stebėjimo kameromis ir fiksavo galimai padarytus nusižengimus bei perdavė spręsti juos pagal kompetenciją atsakingiems Administracijos skyriaus, struktūrinių padalinių specialistams arba kitoms institucijoms, taip pat koordinavo atskirų sričių kontrolę. Buvo vystomos informacinės ir komunikacinės sistemos, t.y.  įkurtas trumpasis telefono numeris konsultavimui Covid-19 klausimais, sukurtas juridinių asmenų patikrinimo dėl karantino sąlygų laikymosi kontrolės duomenų registras ir gaunamų pranešimų registras, sukurta programėlė, skirta Covid-19 izoliacijoje esančių stebimų asmenų kontrolei, informacija nuolat atnaujinama Šiaulių miesto savivaldybės svetainėje.

Miesto koordinavimo skyriaus specialistai vykdė valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus „Dėl karantino sąlygų laikymosi kontrolės ir informacijos teikimo", organizuojant fizinių asmenų, kuriems paskirta izoliacija (tame tarpe užsienio piliečių) izoliacijos sąlygų, ir juridinių asmenų karantino sąlygų laikymosi kontrolės patikrinimus, vykdė asmenų pavėžėjimo į mobilų punktą registraciją ir koordinavimo visą pavėžėjimo procesą.

Galiu pasidžiaugti, kad  Savivaldybės pavaldumo ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdoma 98,9 proc. ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų, didėja mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose (ugdoma 13 538 mokiniai), daugėja nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ugdomų vaikų, yra parengtas ir įgyvendinamas 2020–2024 metų ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos planas, Visos dienos mokyklos II modelio eksperimentas bei įsteigtas apdovanojimas „Šiaulių metų abiturientas“ – piniginės premijos skirtos 130 abiturientų, gavusių aukščiausius (šimto balų) brandos egzaminų įvertinimus.  Taip pat yra diegiamas skaitmeninis ugdymo turinys bendrojo ugdymo mokyklose, o į Savivaldybės parengto SKU modelio įgyvendinimą jau įsijungė 129 miesto įmonės, organizacijos ir įstaigos, pradėta įgyvendinti „STEAM darželis“ programa, skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.

Tačiau tenka apgailestauti, kad ne viskas vyko taip sparčiai ir gerai, kaip buvo planuota:

- Šiaulių oro uoste infrastruktūros įrengimo projektas nebuvo užbaigtas visa apimtimi, nes susidurta su problemomis – neperduota riedėjimo tako "B" statybvietė pilna apimtimi dėl vykusių riedėjimo tako "B" nuomos sutarties pasirašymo procesų, dėl to dalis darbų pagal sutartį persikėlė į 2021 m;

- sunkiai buvo įgyvendinamas pusiau požeminių konteinerių įrengimo projektas (vykdytojas – ŠRATC). Šiuo metu įrengta kiek daugiau nei trečdalis suplanuotų aikštelių (apie 110 vietų). Projektas labai sudėtingas dėl skirtingų interesų derinimo (atstumai iki langų, pasiekiamumo reikalavimai (minimalūs atstumai tarp pačių aikštelių), atstumai iki vaikų žaidimo aikštelių, atstumai nuo įvažiavimų, nuo požeminių tinklų ir tt.). Įrengus aikšteles pagerės ne tik estetinis vaizdas, bet atpigs ir pačių konteinerių aptarnavimas (konteineriai didesnės talpos, todėl juos reikės tuštinti kelis kartus rečiau);

- susidūrėme su problemomis kai buvo sustabdytos vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo Vytauto g. viešųjų pirkimų organizavimo procedūros, o tai sąlygojo paslaugos atlikimo termino sutrumpinimą ir  atitinkamai apsunkimo techninį vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo darbų atlikimą žiemos sezonu. Taip pat problema – žemas specialistų kompiuterinio raštingumo lygis, ryškesnių lyderystės apraiškų ir sisteminio problemų matymo stoka. 2021 m. laukiantys iššūkiai yra susiję su vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo Vytauto g. darbų užbaigimo kontrole, transporto priemonių kontrolės ir stebėjimo sistemos įrengimo viešojo pirkimo organizavimu, vidinių Miesto koordinavimo procesų valdymo efektyvinimu, specialistų kompiuterinio raštingumo gebėjimų tobulinimu.  

Socialinėje srityje 2020 m. iš dalies išspręsti šie klausimai:
 - laukiančių ilgalaikės socialinės globos institucijoje (senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia) skaičius sumažėjo 9,5 proc. Poreikis buvo nepatenkintas, nes trūksta vietų ilgalaikės socialinės globos įstaigose, nors paslaugas perkame iš 38 globos įstaigų;

- nebaigti laikino apgyvendinimo tarnybos (Tiesos g. 3) pastato remonto ir pritaikymo apgyvendinimui darbai;

- nepradėti laikino apnakvindinimo (Kauno g. 6) pastatų remonto ir pritaikymo laikino apnakvindinimo paslaugoms darbai;

- nuo suplanuoto grafiko vėlavo kai kurių objektų ranga ir projektavimas – Žemaitės viaduko rangos darbai, Rasos, Tiesos gatvių projektavimas;

- atsiliekama nuo Judumo plane numatytų rodiklių pasiekimo;

- atsiliekama su naujų dviračių takų ar jų jungčių įrengimu, dangų atnaujinimu ir pan.

Nepasiektas proveržis kontroliuojant Šiaulių miesto daugiabučių namų administratorių veiklas (vis dar sulaukiama ganėtinai nemažai priekaištų ir nusiskundimų dėl administratorių veiklos) ir vystant daugiabučių namų renovacijos procesą Šiaulių mieste.

Visas 2020 m. veiklos rezultatas yra detaliai atskleistas Savivaldybės administracijos ataskaitos skyriuose.

Dėkoju visiems, kartu dirbusiems ir palaikiusiems mūsų siekius. Dirbkime, siūlykime, palaikykime, kritikuokime, bendradarbiaukime. Tik bendromis pastangomis pasieksime, kad gyventojai džiaugtųsi ir didžiuotųsi savo miestu“, – teigiama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio ataskaitoje.

Tarybos nariai domėjosi Savivaldybės praėjusių metų finansiniais rodikliais, lėšų skyrimo NVO procesais, nakvynės namų projekto įgyvendinimo ir kitais klausimais.

Tarybos nariai administracijos darbą įvertino teigiamai, ataskaita patvirtinta didžiąja balsų dauguma.

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite