Angle down Atgal

Pra­si­de­da po­pie­žiaus Pran­ciš­kaus pa­skelb­ti Šei­mos me­tai

Šian­dien, ko­vo 19-ąją, po­pie­žius Pran­ciš­kus pra­dės šei­mai skir­tus me­tus. Šią die­ną su­kan­ka pen­ke­ri me­tai nuo apaš­ta­liš­ko­jo pa­ra­gi­ni­mo Amo­ris Lae­ti­tia pa­skel­bi­mo. Šis do­ku­men­tas kal­ba apie mei­lę šei­mo­je, o jo pa­va­di­ni­mas lie­tu­viš­kai reiš­kia „Mei­lės džiaugs­mas“.
 

Prasidedančių Šeimos metų oficialus pavadinimas yra „Šeima – Amoris Laetitia“ („Šeima – meilės džiaugsmas“). Jie baigsis 2022 m. birželio 26 d. X pasauliniu šeimų susitikimu Romoje kartu su Šventuoju Tėvu.

Šeimos metų pradžiai kovo 19 d. 16 val. Lietuvos laiku yra numatyta atidarymo renginio iš Vatikano transliacija. Ji vadinsis „Mūsų kasdieninė meilė“ ir truks tris valandas. Pirmosios renginio dalies kulminacija bus popiežiaus Pranciškaus žodis. Nuo 17.30 val.,
antroje renginio dalyje, bus keletas akademinių pranešimų. Renginys bus transliuojamas internetu.

Lietuvoje Šeimos metams pradėti skirtas ne vienas renginys. Kovo 19 d. 19 val. Lietuvos šeimos centro feisbuko paskyroje vyks virtualus renginys „Meilė gyvuoja greta netobulumo“.

Kovo 21 d. 12.30 val. per LRT+ kanalą vyks tiesioginė transliacija – šv. Mišios Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje. Mišias aukoja arkivyskupas Gintaras Grušas.

12 val. šv. Mišios Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Mišias aukoja dekanas kun. Egidijus Venckus. Transliacija Šiaulių katedros feisbuko paskyroje.

Popiežius Pranciškus norėtų, kad Amoris Laetitia – meilės džiaugsmo – žinia pasiektų kiekvieną šeimą pasaulyje.

Posinodiniame apaštališkajame paraginime Amoris Laetitia popiežius Pranciškus dėkojo Dievui už gausybę šeimų, kurios, nors ir toli gražu nelaiko savęs tobulomis, gyvena meile, įgyvendina savo pašaukimą ir žengia pirmyn, nepaisydamos gausių suklupimų pakeliui.

„Santuokinis džiaugsmas, išgyvenamas net tarp skausmų, verčia pripažinti, kad santuoka yra būtinas džiaugsmo ir vargo, įtampos ir atvangos, kančios ir išlaisvinimo, pasitenkinimo ir troškimo, susierzinimo ir malonumo derinys, tačiau visada kelyje į draugystę, kuri skatina sutuoktinius rūpintis vienas kitu, jie vienas kitam padeda ir tarnauja“, – pabrėžė Šventasis Tėvas.

Kad visada išliktume kelyje į draugystę, popiežiaus žodžiais, „būtina skirti laiko, kokybiško laiko, kurio esmė yra kantriai ir dėmesingai išklausyti“, „būtina ugdytis įprotį laikyti kitą tikrai svarbiu“, „būtina siekti plataus akiračio, neleidžiančio liguistai užsisklęsti savo ankštose idėjose, ir lankstumo keisti ar papildyti savo nuomonę“, būtini „dėmesingumo kitam ir prisirišimo prie jo ženklai“.

„Galiausiai pripažinkime: kad dialogas būtų vertas pastangų, turime turėti ką pasakyti, o tam reikia vidinio turtingumo, įgyjamo skaitant, asmeniškai apmąstant, meldžiantis ir atsiveriant visuomenei. Kitaip sakant, turime augti patys ir mokytis savo gyvenimu dalytis su sutuoktiniu. Kaip ir kiti mokslai, šis mokslas reikalauja laiko ir pastangų, bet suteikia džiaugsmo ir laimės pojūtį“, – rašo popiežius.

Šventasis Tėvas pabrėžia, kad šeimos istorija paženklinta visokiausių krizių, kurios yra jos dramatiško grožio dalis. Šeimą Šventasis Tėvas vadina pirmutine žmogiškųjų vertybių mokykla, kur mokomasi tinkamai naudotis laisve.

Lietuvos šeimos centro informacija

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite