Angle down Atgal

Pradėtas tvarkyti dalies šlaito netekęs Ukmergės piliakalnis

Vasario 11 dieną Ukmergės rajono savivaldybės užsakymu pradėti Ukmergės piliakalnio šiaurės vakarinio šlaito avarinės būklės šalinimo darbai, kuriuos vykdo UAB „Ukmergės keliai“, o prižiūri Kultūros paveldo departamento (KPD) atestuotas specialistas Vladislovas Sartanavičius.

„Vykdomi darbai yra laikini, jais siekiama sustabdyti tolimesnį piliakalnio šlaitų slinkimą. Šiuos piliakalnio šlaito sustabdymo sprendinius pasiūlė savivaldybėje sudaryta speciali darbo grupė, o juos apsvarstė ir vienbalsiai pritarė KPD Mokslinės archeologijos komisija (MAK).

Lygiagrečiai su avarinės būklės šalinimo ir šlaito stabilizavimo darbais bus atliekami topografiniai ir geologiniai tyrimai bei rengiamas piliakalnio aikštelės tvarkybos projektas“, - sakė Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas.

Dalis Ukmergės piliakalnio šlaito nuslinko šių metų sausio 17-ąją. Nustatyta, kad avarija įvyko dėl kelių viena kitą įtakojusių priežasčių. Pirma yra ta, jog piliakalnio viršuje esančioje apledėjusioje aikštelėje per atlydį susikaupė vanduo, kuris nutekėjo į žemiausią piliakalnio aikštelės vietą. Antra, šis įdubimas sutapo su buvusių, piliakalnio tvarkybos darbų metu demontuotais mediniais laiptais į piliakalnį. Ir trečia – minėtas įdubimas atliekant tvarkybos darbus buvo užpiltas gruntu, iš kurio ir susidarė didžioji dalis nuošliaužos.

Kokių bus imamasi šios avarijos grėsmės pašalinimo darbų sprendė sausio 28 dieną savivaldybėje susirinkusi Ukmergės piliakalnio šlaito pažaidų tyrimo darbo grupė (pirmininkė – Agnė Balčiūnienė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, nariai: Artūras Sakalauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas, Aidas Dutkus, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas, Vilija Grabauskienė Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos poskyrio vedėja, Loreta Vidžiūnienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus vyriausioji valstybinė inspektorė, Zita Pečiulienė, Ukmergės miesto seniūnė ir Piotras Grigorjevas, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas) kartu su posėdžiui pirmininkavusiu Ukmergės rajono savivaldybės meru R. Janicku bei dalyvavusiais svečiais: archeologu, Vilniaus universiteto profesoriumi dr. Albinu Kuncevičiumi, nuošliaužos šalinimo darbus Vilniaus Gedimino kalne vykdžiusiu hidrogeologu Laimonu Jakštu ir bendrovės „Ukmergės keliai“ generaliniu direktoriumi Raimondu Andronavičiumi.

Buvo nuspręsta įrengti šias laikinas avarinės grėsmės pašalinimo priemones: iškelti išgraužoje atsiradusį akmenį, nukasti išplautą supiltinį gruntą, užpildyti daubą granito skalda, joje paklojant vandens surinkimo kanalą ir lataką viršuje bei uždengiant tvarkomą plotą geotekstiline medžiaga, kuri labai ženkliai sumažina vandens patekimą į piliakalnio gruntą.

Šie pasiūlymai jau sekančią dieną – sausio 29-ąją – buvo pristatyti platesniam specialistų ratui - KPD posėdį sušaukusiai MAK, kurios pirmininkas yra dr. Linas Girlevičius. Šiame posėdyje dalyvavo visi jos nariai: prof. dr. A. Kuncevičius, dr. Laurynas Vytis Kurila, dr. Elena Pranckėnaitė, prof. dr. Ilona Vaškevičiūtė, dr. Rokas Vengalis, doc. dr. Manvydas Vitkūnas, doc. dr. Gintautas Zabiela.

Doc. dr. G. Zabiela buvo iškėlęs tik klausimą dėl skaldos naudojimo piliakalnių tvarkybai pagrįstumą Posėdyje dalyvavęs savivaldybės atstovas - Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas A. Sakalauskas patikino, kad skalda pasirinkta kaip laikina priemonė dėl pralaidumo vandeniui ir geresnio sukibimo. Vykdant tolesnius tvarkybos darbus ji bus šalinama. Po platesnio aptarimo MAK galutinai patvirtino bei neprieštaravo savivaldybės darbo grupės pasiūlytų laikinų avarinės grėsmės pašalinimo priemonių įrengimui.

Vasario 12 dieną kalbintas bendrovės „Ukmergės keliai“ objekto vadovas Robertas Paulauskas patikino, kad visus piliakalnio avarijos pašalinimo darbus planuojama atlikti per šią savaitę.

„Jau išvežėme apie 200 tonų nuplauto grunto, sudėjome apie 90 metrų drenažinių vamzdžių su padarytomis medinėmis pakopomis, kad užpilta skaldą prilaikytų. Granitinę skaldą naudojome dviejų rūšių. Smulkesnės užpylėme apie 60, o grubesnės – apie 70 tonų.

Įmonės darbuotojai su specialia technika dirba nuo ankstyvo ryto iki sutemų. Nors sąlygos darbui labai sudėtingos – šlapia, lyja, tačiau geresnių orų laukti negalime. Siekiant sustabdyti tolimesnį piliakalnio šlaitų slinkimą reikėjo skubiai imtis visų šių darbų“, - sakė R. Paulauskas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite