Angle down Atgal

Posėdžiavo Druskininkų savivaldybės Antikorupcijos komisija

Trečiadienį buvo sušauktas pirmasis naujai prisiekusios tarybos nariais pasipildžiusios Druskininkų savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdis.

Posėdyje dalyvavo: antikorupcijos komisijos pirmininkė, savivaldybės tarybos narė Valė Šmitienė, Modestas Vitkauskas - tarybos narys, Jūratė Vaičiulionienė - Ilgio seniūnaitijos seniūnaitė, Žaneta Krivonienė - Leipalingio miestelio bendruomenės pirmininkė, Sigitas Valentukevičius - savivaldybės kontrolierius. Taip pat Irma Smolskaitė, Druskininkų savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji vidaus auditorė, bei posėdžio sekretorė – Ramutė Juonienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Druskininkų savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininkė, savivaldybės tarybos narė Valė Šmitienė pristatė darbotvarkės klausimus. Buvo svarstyta bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisija klausimas, Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos 2019-20121 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymas 2019 m. I pusmetyje, Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Druskininkų savivaldybės administracijoje 2019 metais bei Druskininkų savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 metų darbo planas.

Sušaukto posėdžio metu vienbalsiai buvo nuspręsta pritarti Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos 2019-2021 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymui per 2019 m. I pusmetį, Druskininkų savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 metų darbo planui. Komisijos nariai, peržiūrėję 2019 metų Antikorupcijos komisijos darbo planą, pastabų neturėjo. Vienbalsiai pritarė, kad jis tinkamas, tikslinti nereikia. Taip pat buvo aptartas plane numatytų priemonių įgyvendinimas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite