Angle down Atgal

Pirčių paslaugų visuomenės sveikatos saugos kontrolė Jonavos rajone

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos skyriaus specialistai informuoja, kad šiais metais, vadovaujantis periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės planu, Jonavos rajone patikrinti keturi pirčių paslaugas teikiantys ūkio subjektai. Patikrinimų metu pažeidimų nenustatyta.

Specialistai primena, kad pirčių paslaugas galima teikti tik turint šiai veiklai teisės akto nustatyta tvarka išduotą leidimą – higienos pasą. Leidimo – higienos paso originalas arba kopija turi būti pateiktas vartotojams matomoje vietoje (skelbiamame leidimo – higienos paso originale ar jo kopijoje turi nesimatyti asmens kodo ir fizinio asmens adreso).

Atkreipiame dėmesį, kad paslaugų teikėjas privalo teikti tik saugias paslaugas, užtikrinti patalpų bei įrangos dezinfekciją ir švarą. Vartotojui privalu suteikti tikslią, išsamią ir teisingą informaciją apie teikiamas paslaugas, saugų įrangos, inventoriaus naudojimą, su paslauga susijusią galimą riziką sveikatai, pasekmes, saugaus pirties paslaugų vartotojų elgesio taisykles (pvz., informaciją apie alkoholio vartojimą, vaikų priežiūrą, sveikatos būkles, kurioms esant nerekomenduojama naudotis pirtimi ir pan.), vidaus tvarkos taisykles. Pirtyje paslaugų vartotojams gerai matomoje vietoje turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys ir vidaus tvarkos taisyklės. Pagrindinius pirčių įrengimo ir priežiūros reikalavimus reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai".

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro info.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite