REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gamta2020 m. Gegužės 3 d. 21:09

Paupių bendruomenė ieško kompromiso su aplinką teršiančia „Klaipėdos mediena“. Ar pavyks surasti?

Klaipėda

Vakarų ekspresas nuotr.

Reporteris MargaritaŠaltinis: Etaplius.lt


128620

Atsakymo į klausimą, kodėl šalia įmonės buvo statomi gyvenamieji namai, neieškome, nes kaltų vis tiek nerasime. Kad ir kaip būtų, įmonės šiandien neketinama uždaryti, o į gyventojų skundus dėl taršos reaguojama, ieškoma sprendimų. Tiek viena, tiek kita pusė bando rasti kompromisą.

Paupių bendruomenės, vienijančios apie 2,5 tūkst. teisę balsuoti turinčių gyventojų, pirmininkės Reginos Baguckienės teiravomės, kas nutiko, kad pastaruoju metu pasipylė bendruomenės skundai, aplinkosaugininkai atliko neplaninį patikrinimą.

„Mūsų bendruomenė draugiška kaimynams, bet žmonės nori gyventi saugioje ir švarioje aplinkoje. Bendraujame su „Klaipėdos mediena“, bandome tartis be konfliktų, gražiuoju. Bendruomenės nariai dėl taršos skundžiasi jau seniai ir nuolatos, bet ateina toks momentas, kai pavargsti ir daugiau nebegali kentėti“, - sakė bendruomenės pirmininkė.

Poveikį junta trečdalis gyventojų

Paupių seniūnaitė Rasa Arcišauskienė aiškina, kad skundai prasidėjo nuo 2007-2008 m. Gyventojai po vieną kreipdavosi į „Klaipėdos medieną“ prašydami tvarkyti oro valymo įrenginius. 2017 m. įsikūrė Paupių bendruomenė, tad dabar ji kreipiasi į įmonę.

Seniūnaitės teigimu, labiausiai taršą junta arčiau Joniškės g. gyvenantys žmonės. Iš įmonės džiovyklos, kai kas dvi valandas valomas elektrostatinis filtras, 10 minučių yra išmetamas į aplinką pusiau valytas oras. Ir tik tada, kai būna šiaurės vakarų vėjas, medžio dulkių debesis pasklinda ant gyventojų namų, juntamas aštrus kvapas. Tada žmonėms graužia akis, gerkles. Rajonas labai didelis, toliau gyvenantieji viso to nejunta. Pasak seniūnaitės, kadangi įmonės kaminai gana aukšti, taršos poveikį junta trečdalis rajono gyventojų.

„Su įmone vedame dialogą. Susitikimuose su vadovybe dalyvauja ir įvairiose vietose gyvenantys žmonės. Kai tik būna didesnis oro taršos pliūpsnis, rašau elektroninį laišką pačiam įmonės vadovui. Triukšmo atžvilgiu įmonė jau susitvarkė. Kalbėdama apie oro taršą įmonės vadovybė sako, kad Europoje nėra tokių valymo įrenginių. Ne kartą kreipėmės į Aplinkos apsaugos agentūrą, Aplinkos apsaugos departamentą, Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą. Visada gaudavome atsakymą, kad normos neviršytos. Šiemet sausį prašiau atlikti neplaninį patikrinimą„, - aiškino R. Arcišauskienė.

Laukia agentūros atsakymo

Seniūnaitės R. Arcišauskienės teigimu, patikrinimas buvo atliekamas apie porą mėnesių, balandį gautas Aplinkos apsaugos departamento atsakymas, kad viršijamos formaldehido, priskiriamo kancerogenams, normos net 27 kartus. Rasta ir tokių teršalų, kurių net nebuvo įmonės taršos leidime.

Seniūnaitė neneigia, kad įmonė atsirado pirmiau nei namai, tačiau mano, kad ji turi paisyti apsaugos zonos ir savo veiklą organizuoti taip, kad už jos nebūtų jokio poveikio.

„Dabar Aplinkos apsaugos agentūra turi peržiūrėti įmonės taršos leidimo sąlygas. Laukiame jos atsakymo. Tikimės, kad situacija pagerės. Priemonių taršai mažinti yra, bet, žinoma, jų kaina labai didelė. Tegu įmonė renkasi, ar skirti lėšų valymo technologijai, ar nebevykdyti tokios veiklos. Mes tikrai nenorime pyktis su kaimynais, ėjome į diskusijas, bet jeigu jie nenori mūsų girdėti, turime kalbėti kitaip. Apie tai esame informavę ir Savivaldybę„, - teigė seniūnaitė.

Laboratorijoje viršijimas nepastebėtas

UAB Vakarų centrinės laboratorijos vadovas Jurgis Bražinskas mano, kad problema kilo todėl, kad gyventojai tiesiog nenori šalia turėti gana didelės įmonės. Jo teigimu, laboratorija yra nepriklausoma, ji „Klaipėdos medienos“ užsakymu atlieka periodiškus oro taršos matavimus ir jai pateikia rezultatus. J. Bražinsko manymu, normų viršijimo nebuvo. Pateikti, kokie buvo matavimo rezultatai, sakė negalintis, nes turi laikytis konfidencialumo reikalavimų. „Kalbame apie dulkių valymo įrenginį. Mes normų viršijimo skaičiavimo procesuose nedalyvaujame, tad negaliu pasakyti, ar formaldehido norma buvo viršyta, ar ne. Apie tų procesų metodiką nieko negaliu pasakyti. Matavimo metodikos irgi būna įvairios, turint omenyje, kad skiriasi ir matavimo įranga, ir kt. Manau, čia dalykai labai paprasti. Gyventojai nenori šalia matyti pramoninių objektų ir dėl to kyla visos emocijos“, - sakė jis.

Aiškinasi priežastis

Susidariusią situaciją pakomentuoti paprašėme AB „Klaipėdos mediena“ direktoriaus Nikolajaus Ivanovo.

Sausio 29 - kovo 25 d. AB „Klaipėdos mediena“ buvo atliktas neplaninis veiklos aplinkosauginis patikrinimas. Kaip manote, kodėl sulaukėte šio patikrinimo? Galbūt buvote gavę Paupių gyventojų skundų dėl taršos ir anksčiau, bet jų nepaisėte?

Aplinkosauginiai klausimai visada yra aktualūs, todėl suprantame, kad tiek bendruomenė, tiek valstybės institucijos gali inicijuoti ir atlikti neplaninius patikrinimus. Esame atvira ir atsakinga įmonė, todėl visus gamybos procesus siekiame organizuoti taip, kad tarša aplinkai būtų kuo mažesnė. Tai rodo ir Klaipėdos savivaldybės Aplinkos kokybės skyriaus atliktas išsamus aplinkosaugos tyrimas, inicijuotas pagal Paupių bendruomenės skundą. Vertinant bendrą leistiną poveikį aplinkai, įmonė 2019 metais veikė aplinką tik puse leistinos bendros normos, t. y. apie 53 proc. viso leidžiamo kiekio. Ir šios neigiamo poveikio aplinkai mažėjimo tendencijos jau vyksta ne vienus metus, pvz., per pastaruosius 10 metų įmonė taip pat sumažino apie 50 proc. bendrą normatyvinę taršos normą.

Su šalia esančia Paupių bendruomene bendraujame nuolatos ir ieškome abiem pusėms geriausių sprendimų. Ne kartą kvietėme bendruomenę apsilankyti įmonėje, susitikimų metu visuomet atsakydavome į Paupių bendruomenės pateiktus klausimus, taip pat bendruomenei organizavome susitikimus, ekskursijas, kurių metu nuosekliai paaiškinome ir parodėme visus procesus AB „Klaipėdos mediena“ gamykloje.

Patikrinimo išvadose nustatyta, jog šlapio valymo elektrostatinio nusodintuvo išmetamo formaldehido koncentracija siekė 0,13082 g/s, kai įmonei išduotame taršos leidime yra numatytas leistinas dydis 0,00480 g/s. Gal galite pakomentuoti, kodėl rastas toks viršijimas?

Elektrostatinio nusodintuvo technologija naudojama visame pasaulyje ir kol kas tai pažangiausia technologija. Leistina norma mūsų filtrui buvo nustatyta jį pastačius ir nepriklausomai laboratorijai atlikus matavimus. Įmonėje formaldehido emisijos matavimai visada buvo atliekami nepriklausomų, akredituotų laboratorijų ir niekada formaldehido viršijimų nustatyta nebuvo.

Manome, kad rasti formaldehido emisijos viršijimai susidarė dėl patikrinimų metu naudotų skirtingų skaičiavimo metodikų. Šiuo metu mes vertiname metodikų skaičiavimų neatitikimus ir aiškinamės priežastis.

Formadelhido tarša reguliuojam tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos mastu. Koks Europos Komisijos sprendime rekomenduojamas ir leidžiamas formaldehido taršos rodiklis?

Europos Komisijos 2015 m. sprendime nustatyta leistina formaldehido koncentracija yra 3 kartus didesnė nei Aplinkos apsaugos departamento 2020-03-02 atlikto taršos šaltinio (elektrostatinio filtro) tyrimo nustatytas formaldehido taršos rodiklis. Vadovaujantis Europos Sąjungos rekomendacijomis, rasti formaldehido emisijos viršijimai tikrai nedaro neigiamos įtakos aplinkai. Beje, formaldehidas randamas natūralioje mus supančioje aplinkoje, pvz., medžiuose, tad tam tikra jo norma neišvengiama net miške. Mūsų gamykloje medis yra pagrindinė žaliava, iš kurios ir atsirado nustatytas formaldehidas.

Sakote, kad patikrinimų metu naudotos skirtingos skaičiavimo metodikos. Ar tai reiškia, kad Aplinkos apsaugos departamentas turi savo metodiką, o jūs savo? Ar jūs patys matuojatės oro užterštumą, samdote ekspertus? Kaip tai vyksta jūsų įmonėje ir kodėl?

Mums itin svarbu, kad įmonėje būtų užtikrinti aukščiausi standartai ir diegiami inovatyviausi sprendimai. Ne išimtis ir kalbant apie oro taršos valdymą bei prevenciją, todėl matavimai visada atliekami nepriklausomų, akredituotų laboratorijų.

Iki šiol nepriklausomų Vakarų centrinės laboratorijos ekspertų daryti elektrostatinio filtro formaldehido išmetimo matavimai viršijimų nenustatė. Kodėl atsirado neatitikimų, tiriame ir darome prielaidą, jog tam įtakos galėjo turėti skirtingos skaičiavimo metodikos. Pavyzdžiui, viena laboratorija matuodavo filtrui dirbant normaliu režimu, o aptariamo patikrinimo metu kita laboratorija atliko matavimą filtro praplovimo metu.

Kaip bebūtų, mūsų tikslas yra visada užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą, todėl stebime situaciją ir reaguojame į visus neigiamus pokyčius. O tyrimus, kuriems atlikti reikalinga speciali įranga, darome ne rečiau kaip kartą per metus, kviečiame akredituotų laboratorijų ekspertus.

Kaip įmonė užtikrina aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi? Kokius valymo įrenginius turite?

Įmonėje veikla organizuojama taip, kad visi procesai vykdomi orientuojantis į mus supančios aplinkos būklės gerinimą bei taršos prevencijos priemonių taikymą, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Taikydami taršos prevencijos priemones sistemingai vykdome taršos monitoringą bei nuolatinę kontrolę. Džiugu tai, kad į aplinkos apsaugos veiklos įgyvendinimą įsitraukia ir darbuotojai - tai mūsų visų kasdienis tikslas. Esame atviri pasiūlymams ir iš išorės, kaip dar galėtume pagerinti gamybos būdus.

Oro taršos mažinimo priemonės - filtrai - įrengti kiekvienoje vykdomoje gamybos proceso grandyje. Siekiame, kad būtų naudojamos naujausios ir švariausios gamybos technologijos. Pavyzdžiui, elektrostatinio nusodintuvo technologija naudojama visame pasaulyje ir kol kas tai pažangiausia technologija. Šis filtras skirtas tik garams, išsiskiriantiems džiovinant medieną valyti nuo kietųjų detalių ir šiame procese nėra naudojamos jokios cheminės medžiagos, turinčios formaldehido. Šiame procese atsirandantis formaldehidas - tai natūrali, pačioje medienos žaliavoje esančio formaldehido emisija, kuri įprastai yra gamtoje.

Kokios neplaninio patikrinimo rekomendacijos? Ar į jas bus atsižvelgta?

Kol kas jokios rekomendacijos nebuvo pateiktos, jei taip bus, ieškosime geriausių sprendimų. Iki šiol įgyvendinome visas rekomendacijas, kad pagerintume supančios aplinkos būklę.

Kaip bendradarbiaujate su šalia esančia Paupių bendruomene? Kokių veiksmų ėmėtės, kad rastumėte abiem pusėms priimtinų sprendimų?

Paupių gyventojai aktyviai stebi įmonės veiklą, periodiškai gauname skundų ir užklausimų. Jau ne kartą bendruomenės iniciatyva Aplinkos apsaugos departamentas vykdė patikrinimus mūsų įmonėje ir aiškinosi, kaip vykdomi aplinkosauginiai reikalavimai. Vien šiais metais jau buvo pateikta 10 skundų ir 9 atvejais nerasta jokių pažeidimų.

AB „Klaipėdos mediena“, kiek įmanoma, atsižvelgia į gyventojų išsakytus pastebėjimus ir skundus, t. y. pagal realias galimybes vykdė savo įrangos modernizavimą, kas leido sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Su Paupių bendruomenės atstovais pastaraisiais metais ne kartą bendravome, rengėme susitikimus, kad aptartume diegiamas ir planuojamas diegti priemones, leisiančias sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Didžioji dalis šių priemonių jau ir įgyvendinta.Galime džiaugtis įdiegtais įvairiais sprendimais: nuo krantinės apželdinimo medžiais iki įdiegtos džiovyklų pakurų deginimo temperatūros kontrolės sistemos.

Esame nusiteikę ir toliau bendradarbiauti su gyventojais - diskusijų metu galime ne tik išgirsti vieni kitus bei apsikeisti turima informacija, bet ir pasidalinti pagrįstais pageidavimais.

Akivaizdu, jog Paupių gyventojai itin kritiškai vertina gamyklos buvimą šalia jų namų. Kokią įtaką ir pasekmes gali sukelti šis nusiteikimas įmonei?

Labai apmaudu, jog gyventojai nori uždaryti MDP gamybą. Šioje vietoje esame įsikūrę jau daugiau nei 100 metų, tad tikrai nemanau, prieš 15-20 metų, statydami namus šalia sanitarinės zonos, gyventojai neįsivertino kaimynystės ir esančios gamyklos.

Visi nepagrįsti skundai ir patikrinimai kenkia tiek mūsų įmonės, tiek visos pramonės įvaizdžiui. Visa tai gali turėti labai neigiamų pasekmių. Prarasime investicijas, eksportą, darbo vietas. O jei uždarysime gamyklą? Tada uždarykime uostą, terminalus, kitas dideles gamybas ir mieste galbūt bus švariau. Tik ar turėsime darbo vietų ir neklausime, kodėl tiek daug žmonių palieka šalį, o pensininkams nėra iš ko mokėti pensijų.

Tikrai siekiame tvaraus vystymosi, dirbame įdiegę Europos Sąjungos patvirtintą geriausią medžio drožlių plokštės gamybos technologiją, nusistatome mažesnius taršos rodiklius, negu leidžia Europos Sąjunga, atsižvelgiame į gyventojų pastabas. Tad tikimės, jog ir bendruomenė įvertins visas šias pastangas bei rasime sutarimą, kad mes visi įsipareigojame tausoti aplinką, o gyventojai supranta, kokią pridėtinę vertę miestui ir šaliai mes galime suteikti.

Alfa.lt

alfalt-logo-skaidrus.pngREDAKCIJA REKOMENDUOJA