Angle down Atgal

Paskelbtas konkursas į Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas

Konkurse panorę dalyvauti kandidatai turėtų gebėti strategiškai ir efektyviai planuoti įstaigos veiklą, įgyvendinti veiksmingą žmogiškųjų išteklių valdymo politiką gerinant darbuotojų mikroklimatą bei užtikrinti aukštą gydymo paslaugų kokybę. Taip pat svarbu, jog kandidatai mokėtų taikyti šiuolaikinius vadybos ir krizių valdymo modelius, išmanytų antikorupcinės aplinkos formavimą ir galėtų užtikrinti skaidrų gydymo įstaigos valdymą.

Pretendentai į šias pareigas privalo turėti socialinių mokslų arba biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), taip pat turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį.

Pirmajame atrankos etape, vertinimo komisija tikrins pretendentų lyderystės ir vadybos gebėjimus, kurie užtikrins, jog naujasis vadovas gebės tinkamai spręsti iškilusias problemas, įgyvendinti sveikatos politikos prioritetus, užtikrinti sklandų ir efektyvų įstaigos darbo organizavimą ir koordinavimą bei pasirūpinti aukšta suteikiamų paslaugų kokybe.

Į antrąjį etapą bus kviečiami 2 arba 1 geriausiai pasirodę pretendentai, kuriame jie susitiks pokalbiui su ministru. Pagal nustatytą vertinimo tvarką, ministras užduos pretendentui klausimus, siekdamas įvertinti jo tinkamumą eiti pareigas ir asmeninę motyvaciją.

Po antrojo etapo, kaip ir įprastai, bus skiriamas dėmesys kandidatų nepriekaištingai reputacijai, vertinama informacija, susijusi su kandidatų patikimumu skaidriai vykdyti ligoninės vadovo pareigas. Po konkurso bus kreipiamasi į STT prašant pateikti informaciją apie konkurso laimėtoją.

Respublikinė Klaipėdos ligoninė teikia daugiaprofilines stacionarines ir ambulatorines, skubias ir planines sveikatos priežiūros paslaugas ir puoselėja ilgametes visapusiškos medicinos pagalbos šiaurės vakarų Lietuvos gyventojams tradicijas. Tad ypač svarbu, jog vadovas gebėtų užtikrinti tinkamą ligoninės funkcionavimą, plėtotų inovatyvią gydymo veiklą ir užtikrintų įstaigos veiklos skaidrumą.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite