Angle down Atgal

Pasirašyta koalicijos sutartis

Lietuvos socialdemokratų partija ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, atstovaujamos per 2019 m. kovo 3 d. įvykusius savivaldos rinkimus į Akmenės rajono savivaldybės tarybą išrinktiems atstovams, pasirašė koalicijos bendradarbiavimo sutartį.

„Sutarties tikslas – kurti gerovę ir galimybes dirbti bei tobulėti visiems Akmenės rajono gyventojams. Laikydami svarbiausiomis vertybėmis – žmogų, jo teises, visų lygybę pagal įstatymą, teisingumą ir socialinį dialogą, pripažindami laisvą darbą esmine žmogaus ir visuomenės egzistavimo bei saviraiškos forma, dvasinių bei materialinių gėrybių šaltiniu, pabrėždami investicijų į žmogų svarbą ir siekdami sukurti palankias investavimo, konkurencijos bei geresnes gyvenimo sąlygas, puoselėdami santarvę, toleranciją ir demokratiją visuomenėje, suvokdami savo kaip esančių valdžioje partijų atsakomybę už politinę, ekonominę ir socialinę padėtį Akmenės rajone, siekdami išsaugoti einamųjų darbų, kurie atitinka šios sutarties siekius, tęstinumą ir ekonominę spartą bei socialinį stabilumą Akmenės rajone, stiprindami savivaldą ir konstatuodami savo požiūrių į rajono problemų sprendimų panašumą, šia sutartimi sudarome Akmenės rajono Tarybos koalicinę daugumą“, - teigiama sutartyje.

Koalicinėje daugumoje dirbs 13 socialdemokratų (įskaitant tiesiogiai gyventojų išrinktą Savivaldybės merą ir 5 valstiečiai žalieji). Šios sutarties pagrindu planuojama bendradarbiauti, įgyvendinant bendrą politinių partijų, esančių koalicijoje 2019 – 2023 metais veiklos programą, kurią Savivaldybės meras pristatys pirmojo Tarybos posėdžio metu.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite