(Ul­mer­nest nuo­tr.)
Angle down Atgal

Pa­gal­ba be­na­miams: galės mie­go­ti kap­sulė­se

Vie­na­me Pietų Vo­kie­ti­jos mies­te ima­ma­si ino­va­ty­vių spren­dimų so­cia­linėms pro­ble­moms spręsti. Ul­mo mies­te su­gal­vo­ta, kaip pa­dėti šąlan­tiems be­na­miams, kai lau­ke mie­go­ti pa­vo­jin­ga gy­vy­bei. Si­tua­ci­jai spręsti su­ma­ny­ta pa­ga­min­ti kap­su­les – to­kias dėžes, ku­rio­se žie­mo­mis lai­ki­nai galėtų per­nak­vo­ti pa­stogės ne­tu­rin­tys as­me­nys.

Ulmo verslininkai ir ekspertai sumanė projektą, kuris padėtų benamiams bent nakčiai rasti, kur saugiai išmiegoti. Jie sukūrė seriją miego kapsulių, arba dėžių, kurios atstoja laikiną pastogę.

Tai benamiams puikus išsigelbėjimas, ypač tada, kai lauke vyrauja žiema, o naktys gąsdina stingdančiu šalčiu. Tokiose kapsulėse gali miegoti du žmonės, jos taip pat yra rakinamos – kad būtų visiškai saugu. Tiesa, tokios kapsulės mieste atsiranda tik žiemą, kai yra didelė tikimybė sušalti, miegant atvirose erdvėse.

Pirmąkart tokie laikinieji būstai Ulme buvo pastatyti praėjusią žiemą, bet ir toliau yra tobulinami. Pernakvoti šiose kapsulėse galima tik išskirtiniais atvejais, t. y. tai negali tapti nuolatine pastoge. Ar ten nuolat negyvenama, tikrina socialiniai darbuotojai.

Ulmo gyventojai šiuo projektu yra patenkinti, vertina pozityviai. Projekto kūrėjai džiaugiasi, kad žmonės net pasisiūlė benamiams atnešti karštos arbatos rytais. „Smagu, kad žmonės taip palaiko. Mums ateina padėkoti ir benamiai, ir žmonės, kurie juos užjaučia“, – sakė projekto vykdytojas.

Parengta pagal Boredpanda.com

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite