REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Veidai2020 m. Gegužės 19 d. 11:20

Muzikai kaip ir vėjui – atstumai – ne kliūtis

Kaunas

Po Oslo dangumi skambėjo buvusio Meno mokyklos mokinio Roko Naudžiūno akordeonas.

Virginija ŠimkūnienėŠaltinis: Etaplius.lt


130984

Kaip ir svajojo puikios akcijos „Grojam“ sumanytoja Kaišiadorių meno mokyklos mokytoja Onutė Kupčiūnienė, kartu su buvusiais ir esamais šios mokyklos mokiniais akordeono koncertais nuspalvinusi ne vieną karantininį sekmadienį, muzikinis „virusas“ peržengė Lietuvos sienas.

Į kvietimą sekmadienio 17 valandą prisijungti prie akcijos atsiliepė Bonoje gyvenanti Raminta Mačiulytė. Ir ne viena, o su visa savo gražia šeima! Kartu su Raminta į kiemą pagroti išėjo jos vyras, tėveliams noriai talkino ir mažosios atžalos.

Onutė Kupčiūnienė savo buvusią mokinę prisimena labai šviesiai – įstrigo nuoširdus noras išmokti valdyti instrumentą, stropumas, pareigingumas, gebėjimas jausti kūrinį. – Raminta buvo ketvirtokė, kai nuvedžiau į Muzikos mokyklą (tada taip vadinosi šiandieninė Meno mokykla). Mačiau, kad dukra turi gerą klausą, be to, muzikavimas mūsų giminėje yra tradicija. Groti akordeonu mokiausi aš pati, grojo pusbroliai... – sako Ramintos mamytė, ilgametė pradinių klasių mokytoja Marytė Mačiulienė. – Be abejo, pasirinkimą lėmė ir mokytojos asmenybė.

Mama pasakoja, jog į muzikavimą dukra iš pat pradžių žiūrėjo labai atsakingai, besimokydama kasdien grodavo po 3-4 valandas. Vėliau noriai ateidavo į mamos klasėje organizuojamus renginius, akompanuodavo visose šventėse, dalyvavo Muzikos mokyklos renginiuose, konkursuose. Net važiuodama į Carito stovyklas su savimi visuomet veždavosi instrumentą... Po abitūros egzaminų, puikiais pažymiais baigusi vidurinę, R. Mačiulytė tolesnį kelią rinkosi tarp medicinos ir ekonomikos studijų. Visgi laimėjo ekonomika. Pagal šią specialybę mūsų žemietė sėkmingai dirba ir Bonoje, kur su savo šeima gyvena jau beveik dešimt metų.

Taip jau susiklostė, kad savo akordeoną išvažiuodama iš Lietuvos šį kartą paliko namuose – mamai. Ir visai ne dėl to, kad būtų nusprendusi atsisveikinti su muzika – naują akordeoną kaip vestuvinę dovaną jai nupirko vyras, kuris taip pat supranta ir jaučia, kiek daug žmogaus gyvenime reiškia muzika – ir pats yra baigęs muzikos mokyklą. Besisvečiuodama Bonoje M. Mačiulienė džiaugiasi matydama, jog anūkai, nors dar maži, bet gerai jaučia ritmą, noriai akompanuoja pagroti prisėdusiai savo močiutei įvairiais vaikiškais instrumentais, kurių namuose netrūksta. – Muzika visada yra gerai ir savo širdžiai, ir kitiems, - sako mokytoja M. Mačiulienė. Kartu su sekmadieniais grojančiais kaišiadoriečiais vienu ir tuo pačiu metu užgrojo ir Osle gyvenantis Rokas Naudžiūnas.

Meno mokyklą baigęs prieš šešerius metus, Rokas su mama bei sese Ugne apsigyveno Norvegijoje, kur jau anksčiau buvo įsidarbinęs tėtis. Šiuo metu R. Naudžiūnas Oslo universitete studijuoja elektroniką ir informatiką, o jo sesė Ugnė mokosi vidurinėje mokykloje. – Rokas muzikos mokykloje baigė akordeono programą, jis – vienas tų pavyzdžių, kad, kai labai nori ir sieki, visada lydi sėkmė.

Mokydamasis Meno mokykloje groti akordeonu Rokas, skirtingai nei jo pusbrolis Marijonas, nedalyvavo konkursuose, nebuvo akordeono žvaigždė. Bet jis labai stengėsi, pamokas lankė noriai, visada prašydavo gražių kūrinių, sunkesnius natų pasažus glūdindavo po keletą kartų. Rokas buvo labai nuoširdus, sąžiningas, jei neturėdavo laiko pagroti namuose – taip ir pasakydavo, neišsisukinėdavo. Pasibaigus pamokai visada padėkodavo...Paskutinis gražus atsisveikinimas su Meno mokykla įvyko jo sesers Ugnės solinio koncerto metu, kuriam buvome paruošę Astoro Pjacolos „Liber tango“ fleitai ir akordeonui, šį kūrinį jie atliko labai įtaigiai, - prisimena Onutė Kupčiūnienė. - Aptarėme jo būsimą kelionę į Norvegiją, pasikalbėdavome, kad reikia siekti tikslo, nors ir kaip tai būtų sudėtinga.

Sutarėme, kad artimiausias tikslas – išsilavinimas, žinių siekis, vėliau – profesijos įsigijimas. Paskatinau Roką vežtis akordeoną, o muzikos mokytojui išdrįsti prisistatyti, kad baigė akordeono klasę ir nori groti toliau. Rokas taip ir padarė, jį priėmė groti į mokyklos estradinį ansamblį. Rokas mokytojui su seserimi pagrojo tą patį A.Pjacolos ,,Liber tango”, mokytojas pasiūlė dalyvauti konkurse ir su šiuo kūriniu Rokas ir Ugnė laimėjo laureatų vardus Osle vykusiame moksleivių muzikos konkurse.

Sugrįžęs į Kaišiadoris, Rokas Naudžiūnas būtinai aplanko savo muzikos mokytoją, kuri jam parenka naujų kūrinių, pataria. Savo ruožtu jaunuolis atveža ansamblyje grojamų kūrinių natas. Išgirdęs apie akciją „Grojam“, mielai prie jos prisijungė. Taigi akcija „Grojam“ tapo tarptautine. Didelis ir gražus dalykas, gimęs mažame miestelyje, kuris pasaulio žemėlapyje savo plotu neužimtų net taško. Taip įmanoma tik tada, kai čia gyvena ar yra gyvenę savo širdimi dideli žmonės.

Nuotraukos iš asmeninių albumųREDAKCIJA REKOMENDUOJA