Angle down Atgal

Mirė Lietuvos garbės konsulas Floridoje Stanley Balzekas

Eidamas 96-uosius metus ketvirtadienį mirė JAV lietuvių visuomenės veikėjas, Lietuvos garbės konsulas Floridoje Stanley Balzekas.

Užuojautą artimiesiems, Pasaulio lietuvių bendruomenei dėl jo mirties penktadienio vakarą pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda ir užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

„Stanley Balzekas buvo nuoširdus Lietuvos draugas, kuris savo gyvenimu ir darbais stiprino lietuvybę pasaulyje. Reiškiu gilią užuojautą velionio artimiesiems bei bičiuliams, Pasaulio lietuvių bendruomenei ir visiems, kam brangūs jo puoselėti idealai. Tebūnie jo atminimas mums įpareigojimas tęsti lietuvybė išsaugojimo ir puoselėjimo darbus visame pasaulyje“, – rašoma valstybės vadovo užuojautoje.

S. Balzekas už lietuvių kultūros ir istorijos puoselėjimą, įamžinimą ir pristatymą JAV bei už nenuilstamą darbą stiprinant Lietuvos valstybingumą ir palaikant lietuvių tautinę savimonę išeivijoje 2016 m. buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi, šiemet – už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę užsienyje – Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ Aukso Vyčiu.

S. Balzekas pat įkūrė lietuvių kultūros muziejų, buvo aktyvus mecenatas.

„Liūdėdami atsisveikiname su Stanley Balzeku Jr. – vienu ryškiausių JAV lietuvių visuomenės veikėju, Lietuvos Respublikos garbės konsulu Floridoje, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėju, mecenatu ir nenuilstančiu lietuvybės propaguotoju“, – rašoma užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus užuojautoje.

Pasak ministro, savo gyvenimu ir kryptinga kasdienine veikla Stanley Balzekas Jr. liudijo meilę savo Tėvų žemei, negailėdamas jėgų ir energijos tiesė tiltus tarp JAV ir Lietuvos verslo, mokslo ir kultūros institucijų, jo dėka ryšį su protėvių žeme atrado daugybė antros, trečios ar dar vėlesnės kartos Amerikos lietuvių. Jo ilgametis darbas Lietuvai ir lietuvybės išsaugojimui pasaulyje išliks mūsų visų atmintyje.

„Sunkiu netekties metu savo ir visos Lietuvos diplomatinės tarnybos vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą Stanley Balzeko artimiesiems, JAV ir Pasaulio lietuvių bendruomenei ir visiems, turėjusiems galimybę pažinti šią legendinę asmenybę“, – rašoma L. Linkevičiaus užuojautoje.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite