Angle down Atgal

Ministerija – apie Žuvinto biosferos rezervatą: visuomenei teikiama klaidinanti informacija

„Alytaus naujienose“ ir „Valstiečių laikraštyje“ paskelbta informacija apie pakeistas vandens paukščių medžioklės Žuvinto biosferos rezervate sąlygas yra neteisinga ir klaidina visuomenę, pranešė Aplinkos apsaugos ministerija.

Aplinkos apsaugos ministerijos išplatintame pranešime skelbiama:

„Straipsniuose teigiama, kad šiemet Vyriausybės pakeisti Žuvinto biosferos rezervato nuostatai susilpnina medžioklės reikalavimus.

Tačiau nuo 2002 m. iki šiemet patvirtintų šių nuostatų pakeitimų juose vienintelis punktas apie medžioklę buvo toks: „19. Medžioklė Žuvinto biosferos rezervato gamtiniuose rezervatuose draudžiama. Kitose Žuvinto biosferos rezervato zonose ir draustiniuose medžioklė vykdoma įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, nustatyta tvarka.“ Į š. m. liepos 1 d. Vyriausybės patvirtintus Žuvinto biosferos rezervato nuostatus įtrauktas toks punktas: „12. Biosferos rezervate medžioklė vykdoma vadovaujantis medžioklę reglamentuojančiais teisės aktais.“ Tokia formuluotė iš esmės patvirtina tai, kas ir anksčiau nuostatuose buvo teigiama apie medžioklę. Kadangi šiuo požiūriu teisinis reguliavimas, nustatytas Vyriausybės patvirtintų nuostatų, nepasikeitė, laikytina, kad straipsnių autorių kalbinti asmenys pateikė klaidinančią informaciją.

Be to, straipsniuose teigiama, kad Aplinkos ministerija neatsižvelgė į teiktus pasiūlymus dėl geresnės paukščių apsaugos saugomose teritorijose. Pažymėtina, kad teisės aktų projektų viešinimo sistemoje paskelbtas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimo projektas nekeičia paukščių medžioklės tvarkos prie gamtinių rezervatų, kurie yra biosferos rezervatuose ar kitose kompleksinėse saugomose teritorijose. Paskelbtasis pakeitimo projektas yra išimtinai skirtas tik sureguliuoti (iš dalies atkurti) iki gegužės 8 d. buvusį teisinį medžioklės reguliavimą, todėl į jį įtrauktos tik tos su rezervatais susijusios nuostatos, kurios buvo Medžioklės taisyklėse iki gegužės 8 d. pakeitimų, t. y. nustatoma, kad tais atvejais, kai gamtiniai rezervatai neturi nustatytų buferinės apsaugos zonų (Žuvinto gamtinio rezervato atvejis yra būtent toks), jiems taikomi šių taisyklių 56.4 ir 56.5 nustatyti apribojimai:

„56.4. leidžiama sekti sužeistus medžiojamuosius gyvūnus tik iki valstybinio gamtinio rezervato ribos. Patvirtintų kovos su gyvūnų platinamomis užkrečiamomis ligomis priemonių įgyvendinimo laikotarpiu leidžiama surasti sužeistą į valstybinio gamtinio rezervato teritoriją įbėgusį šerną, apie tai prieš patenkant į valstybinio gamtinio rezervato teritoriją telefonu pranešus atitinkamos saugomos teritorijos direkcijai, ir sulaukti šios saugomos teritorijos direkcijos atstovo, jeigu jis nusprendžia prižiūrėti sužeisto gyvūno paiešką;

56.5. draudžiama įrengti šėryklas kanopiniams žvėrims, kitaip juos jaukinti ir vilioti“.

Aplinkos ministerija nepablogino paukščių apsaugos jokiais parengtais sprendimais, tačiau iš principo pritaria, kad medžioklės (ne vien paukščių) teisinis reguliavimas saugomose teritorijose turėtų būtų peržiūrėtas ir detalizuotas. Dėl tokios teisinio reguliavimo tobulinimo darbo krypties apsispręsta per Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos diskusijas, vykusias gegužės 22-ąją dėl gegužės 8 d. priimtų Medžioklės taisyklių pakeitimų, o paskelbtas naujas jų pakeitimo projektas kol kas privalo tik tiksliai atkurti tai, kas apie saugomas teritorijas jose buvo teigiama iki gegužės 8 d. taisyklių pakeitimo.

Kadangi laukia kruopštus ir didelės apimties darbas, o pasiūlymai turės būti gerai argumentuoti ir aptarti, nuspręsta sudaryti darbo grupę. Į ją bus įtraukti gamtosaugos ir medžiotojų organizacijų atstovai. Tai, ką Žuvinto biosferos rezervato direkcija suformulavo ir pateikė, laikoma pirminiais diskusijos pasiūlymais.“

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite