Angle down Atgal

Miesto seniūnijoje viešieji pirkimai „šlubuoja“

Tokią išvadą galima padaryti susipažinus su savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaita „Kaišiadorių miesto seniūnijos mažos vertės pirkimų vertinimas“. Atrankos būdu patikrinę 20 viešųjų pirkimų, kontrolierės užfiksavo daug neatitikimų, kas leido pastebėti egzistuojančią riziką dėl lėšų panaudojimo neracionaliai.

O ŽOLĘ ŠIENAVO TIK KARTĄ

Tarp visų kontrolierių ištirtų pirkimų, „Atspindžių“ redakcijai pirmiausiai į akis krito praėjusių metų birželį pasirašyta sutartis dėl Lomenos pakrantės šienavimo – mat šiuo klausimu per vasarą, nors ji buvo sausringa ir žolė stiebėsi gana nesparčiai, esame gavę nemažai nusiskundimų. Skaitytojai skambino ir klausė, kodėl pakrantė apleista, laiku nepasirūpinama ją nušienauti. Kai kurie, „labiau pasikaustę“, domėjosi, kodėl anksčiau Lomenos pakrantė, pasak jų, būdavo šienaujama du kartus, o praėjusiais metais – tik kartą, ir tai vėlokai.

Apie žolės šienavimą rašo ir kontrolieriai. Kaip teigiama audito ataskaitoje, nors šio pirkimo techniniuose reikalavimuose nurodyta, kad minkštoji žolinė augalija upės tvarkymo ir priežiūros zonoje nušienaujama 2 kartus, pirkimo paraiškoje ir sutartyje, kurios vertė – 9 tūkst. 791 € su PVM, nurodyta, kad šienaujama vieną kartą. Kad šienauta vieną kartą rodo ir atliktų darbų aktai. Neatitinka ir paslaugų teikimo laikas: pirkimo paraiškoje, pateiktoje birželio 10 d., nurodytas darbų atlikimo terminas – iki rugpjūčio 1 d., o jau sutartyje šis laikas sutrumpėja iki 1 mėnesio.

Apstu ir kitų neatitikimų: kvietimas pateikti pasiūlymą yra ankstesnės datos, nei paties pirkimo paraiška... Tačiau tokių pirkimų, kur sumaišytas nustatytų procedūrų atlikimas, 2019 metais Kaišiadorių miesto seniūnijoje buvo ne vienas. Audito ataskaitoje konstatuojama: „Atliktų viešųjų pirkimų procedūrų eiliškumas neatitinka pagal dokumentų datas (11 pirkimų): pateiktas pasiūlymas, informavimas apie pirkimo rezultatus ankstesnės datos nei pirkimo paraiška ir mažos vertės viešojo pirkimo pažyma (2 pirkimai), kvietimas pateikti pasiūlymą ir gautas pasiūlymas ankstesnės datos nei paraiška (2 pirkimai), kvietimas pateikti pasiūlymą ankstesnės datos nei pirkimo paraiška(6 pirkimai), informavimas apie rezultatus ankstesnės datos nei mažos vertės viešojo pirkimo pažyma (1 pirkimas). Ir tai – tik patikrinus viso labo 20 viešųjų pirkimų!

Taip pat kontrolierės (auditą atliko savivaldybės kontrolierė Danutė Steponavičienė ir jos pavaduotoja Gražina Plančiūnienė) pastebi, jog „Pirkimo paraiškose (14 pirkimų) nurodytas lėšų poreikis atitiko pateikto pasiūlymo sumą, tačiau pasiūlymai buvo pateikti vėliau, nei užpildyta pirkimo paraiškos“ (?!)
SKAMBA GANA SKANDALINGAI
Nors formaliai vykdydama pirkimus neskelbiamos apklausos būdu organizacija ar įstaiga gali kreiptis ir tik į vieną tiekėją, rekomenduojama apklausti daugiau. Tai suteikia galimybę ne tik skatinti konkurenciją, bet ir racionaliau panaudoti lėšas, kitaip sakant, nuoširdžiai paieškoti, kur pigiau. Deja, iš 20-ies patikrintų neskelbiamos apklausos būdu vykdytų pirkimų pirkimų net 15 –oje jų apsieita apklausus tik 1 tiekėją...

Apklausus tik vieną tiekėją už 2921 € (čia ir toliau – su PVM- aut. past.) pirktos kanceliarinės prekės; už 2348 € - elektros, statybinės ir buities prekės; už 778 € - reprezentacijai skirtos maisto prekės; už 3089 € - dešimties šviestuvų keitimas ties perėjomis ir pan.

Gana skandalingai skamba audito pastebėjimas, jog „Iš 20 patikrintų mažos vertės pirkimų 17 pirkimų rinkos tyrimas atliktas netinkamai, nėra pridėta pateiktų tiekėjų pasiūlymų ar kitų dokumentų, kad būtų galima pagrįsti išvadas dėl tiekėjų pasirinkimo“. Taip pat kontrolieriai konstatavo, jog „Mažos vertės pirkimų apklausos sąlygos parengtos nepakankamai išsamiai, nurodyta pirkimo pavadinimas, pasiūlymo pateikimo data ir informacija kur pateikti, tačiau nenurodyta pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos (11 pirkimų), informacija apie sutarties sudarymą ir sąlygas (4 pirkimai), ne prie visų pirkimų nurodyta darbų apimtis ar pridėtas darbų kiekių sąrašas, nenurodyta darbų atlikimo terminai (2 pirkimai), vienam pirkimui apklausos sąlygos neparengtos“.

Kaip tokiu atveju paslaugos teikėjui būtų galima pareikšti pretenzijas? Audito metu užkliuvo ir sprendimai dėl pasirinkto laimėtojo (7 pirkimai) – jie suformuluoti labai jau „lakoniškai“ – „teikia tokias paslaugas“, „atlieka tokius darbus“, nors Apraše, kuriuo privalu vadovautis atliekant pirkimus, aiškiai suformuluota: „laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos poreikius, dokumentuose nustatytus reikalavimus, todėl išvada dėl tiekėjo pasirinkimo turėtų būti formuluojama atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus“.
YRA IR DAUGIAU NUKRYPIMŲ
Nukrypimų nuo viešųjų pirkimų tvarką reglamentuojančių teisės aktų audito metu aptikta ir daugiau. Štai pirkime „A. M. Brazausko parko fontanų komplekso ir T. Matulionio aikštės fontano priežiūra sezono metu“ techniniuose reikalavimuose nurodyta, jog priežiūrą atliekantys darbuotoji privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją, turi būt susipažinę su fontanų eksploatavimo instrukcija, tačiau dokumentų, kurie patvirtintų, jog konkurso laimėtojas atitinka šiuos reikalavimus, nepateikta.

Darbuotojų atitiktį patvirtinančių dokumentų nėra ir pirkime „T. Matulionio aikštės atramų ir kalėdinės eglės puošimas ir nupuošimas“. Metams baigiantis įvykusio pirkimo „Kalėdinės eglės metalinio karkaso pirkimas“ techninėje specifikacijoje nurodyta, jog atskiroms karkaso dalims „turi būti suteikta 5 metų garantija“, tačiau garantinis laikotarpis sutartyje su paslaugos teikėju jau nebeaptariamas...
Įdomu, kaip kitose seniūnijose? Juk nors žodžių junginys „mažos vertės pirkimas“ skamba pakankamai nekaltai, iš tiesų susidaro nemažos sumos. Štai vien Kaišiadorių miesto seniūnija praėjusiais metais atliko 69 prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimus, kurie mokesčių mokėtojams kainavo 131 tūkst. 688 €. Parengta pagal Audito ataskaitą Nr. AK-03

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite