Galvosūkiai. Šie žaislai skirti vaikų mąstymui lavinti. (Aud­ro­nio Rut­kaus­ko rep­ro­duk­ci­jos)
Angle down Atgal

Med­žio drožėjų iš­monė at­si­spin­di vaikų žais­luo­se

Lie­tu­vių ran­kos nuo se­no bu­vo įgu­du­sios puo­selė­ti med­žius. Ką nors iš med­žio pa­ga­min­ti, dro­žinė­ti – taip pat. Lie­tu­vos pro­fe­sio­na­lios mu­zie­jin­inkystės pra­di­nin­kas Pau­lius Ga­launė bu­vo su­rinkęs ir pa­ruošęs ne­įtikė­tiną lie­tu­vių tau­to­dailės lo­byną – dvi kny­gos „Lie­tu­vių liau­dies me­nas“ da­lis.

Lietuviai – medžio burtininkai

Vartant P. Galaunės sudarytą antrąją „Medžio dirbinių“ knygą, galima išvysti, kokių tautodailės kūrinių gebėjo savo rankomis sukurti lietuviai.

„Antroje „Medžio dirbinių“ knygoje stengiamasi parodyti visus į pirmąją knygą neįėjusius medžio dirbinius, kuriuose lietuvių liaudis vienokiu ar kitokiu būdu reiškė savitą meno supratimą. Beveik visi šie dirbiniai yra glaudžiai susiję su liaudies kasdienine buitimi, jos poreikiais – jie paprasti ir aiškūs“, – rašoma knygos įžangoje.

Nors dauguma jų buvo buityje naudojami daiktai, kaip žvakidės, spaustukai riešutams, plunksnakočiai, virtuvės rakandai ir pan., jie kartu buvo tam tikri meno kūriniai.

„Nežiūrint jų utilitarinės paskirties, lietuvių medžio dirbiniai būna ir puošnesni, pagražinti įvairios technikos raštais, rečiau spalvomis, o gana dažnai – padaryti labai sumaniai ir išradingai. Paskirties atžvilgiu į šią knygą įeina dirbiniai, žymiai įvairesni negu pirmojoje. Savaime aišku, kad įvairesnė yra ir jų forma, pagražinimo elementai ir pats atlikimo būdas. Šioje knygoje – nuo plokštumų dekoravimo pereinama prie skulptūrinio formos traktavimo, pavyzdžiui: spaustukai riešutams, pypkės, lazdos, vaikų žaislai ir pan.“ – pabrėžiama knygoje.

Žaislai: galvosūkis drožėjams ir vaikams

Vaikų žaislų daug neturėta, tai knygoje pabrėžia sudarytojas P. Galaunė. Bet tai nereiškia, kad juos pagaminti buvo paprasta. Priešingai – vaikų lavinimui skirti žaislai reikalavo kruopštumo ir tam tikro galvos sukimo, svarstant, kaip padaryti žaislą, kuris ne tik džiugintų, bet ir priverstų vaikus susipažinti su pasauliu, galvoti ir lavinti gebėjimus. Čia atsiskleisdavo ir medžio meistrų išmonė, įgūdžiai.

„Įvairūs barškalėliai kūdikiams pasižymi ne tiek savo forma, kiek komplikuotu padarymu. Paaugliams buvo dirbami vilkiukai, arkliukai pasijodinėti, vežimėliai, įvairių žvėrelių ir paukščių formos švilpukai. Daugelyje žaislų dominuoja ne meniniai elementai, bet sudėtinga jų konstrukcija – galvosūkis: vaikui duodamas uždavinys, kaip vieną ar kitą žaislo dalį išardyti ir vėl sudėti“, – rašoma.

Šiaulių apskrityje rasti vaikų žaislai

Barškalėlis. Rastas Liepiškių km., Šiaulių vls. ir apskr. Iš įvairių formų sukomponuotas žaislas skirtas vaikų dėmesiui atkreipti.
Barškalėlis. Rastas Liepiškių km., Šiaulių vls. ir apskr. Iš įvairių formų sukomponuotas žaislas skirtas vaikų dėmesiui atkreipti.
Tarškalėlis. Rastas Šiauliuose. Šis medinis žaislas, sukinėjamas aplink, sukelia triukšmą ir sudomina vaiką.
Tarškalėlis. Rastas Šiauliuose. Šis medinis žaislas, sukinėjamas aplink, sukelia triukšmą ir sudomina vaiką.
Švilpukai. Visi jie rasti Šiauliuose. Žinomi ir autoriai – broliai Vilimai (1931 m.). Žavūs švilpukai sukurti paukščių formos, kiekvienas iš jų padailintas, pamargintas.
Švilpukai. Visi jie rasti Šiauliuose. Žinomi ir autoriai – broliai Vilimai (1931 m.). Žavūs švilpukai sukurti paukščių formos, kiekvienas iš jų padailintas, pamargintas.
Malūnas. Rastas Daukučių km. Šis medžio dirbinys reikalavo didžiulio kruopštumo. Jame išdrožti ne tik malūno sparnai, bet ir dirbantys žmogeliai, gausu smulkių detalių. Toks žaislas vaikams atveria suvokimą, kaip realiai atrodo darbas malūne.
Malūnas. Rastas Daukučių km. Šis medžio dirbinys reikalavo didžiulio kruopštumo. Jame išdrožti ne tik malūno sparnai, bet ir dirbantys žmogeliai, gausu smulkių detalių. Toks žaislas vaikams atveria suvokimą, kaip realiai atrodo darbas malūne.
Medinis paukštis. Rastas Šiauliuose. Ypatingo grožio drožėjo darbas. Pasižymi nepaprasta, sudėtinga konstrukcija. Tikras meno kūrinys.
Medinis paukštis. Rastas Šiauliuose. Ypatingo grožio drožėjo darbas. Pasižymi nepaprasta, sudėtinga konstrukcija. Tikras meno kūrinys.

Įvairovė

Šie žaislai rasti jau ne Šiaulių apskrityje, bet tik pažiūrėkite, kokie jie įdomūs ir įmantrūs.

Žaltys. Taškeliais dekoruotas žaltys iš A. Žmuidzinavičiaus archyvo.
Žaltys. Taškeliais dekoruotas žaltys iš A. Žmuidzinavičiaus archyvo.
Krokodilas. Dar vienas žaislas, kuriuo žaisdami vaikai galėjo susipažinti su gyvūnais.
Krokodilas. Dar vienas žaislas, kuriuo žaisdami vaikai galėjo susipažinti su gyvūnais.
Vežimėlis. Tokie vežimėliai buvo gaminami ne tik mažo dydžio, kad vaikai galėtų jais žaisti, bet ir tikri – kad galėtų patys juose važinėti.
Vežimėlis. Tokie vežimėliai buvo gaminami ne tik mažo dydžio, kad vaikai galėtų jais žaisti, bet ir tikri – kad galėtų patys juose važinėti.
Meška ir kalvis. Štai šis žaislas vaikams, ko gero, turėjo labai patikti. Įmantrios konstrukcijos medžio dirbinys vaizduoja mešką ir kalvį su plaktukais. Judinant medines lenteles apačioje, jie vienas po kito kala kaltą.
Meška ir kalvis. Štai šis žaislas vaikams, ko gero, turėjo labai patikti. Įmantrios konstrukcijos medžio dirbinys vaizduoja mešką ir kalvį su plaktukais. Judinant medines lenteles apačioje, jie vienas po kito kala kaltą.
comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite