Angle down Atgal

Marijampolėje vykdoma institucinės globos pertvarka

Pastaruoju metu institucinės socialinės globos sistema išgyvena didelių permainų ir pokyčių laikotarpį. Lietuvoje šiuo metu įgyvendinamas antras institucinės globos pertvarkos etapas, kurio tikslinė grupė yra asmenys (vaikai, jaunimas, suaugusieji), turintys proto ir (ar) psichikos negalią, bei jų šeimos. Pertvarkos tikslas – siekti sudaryti sąlygas neįgaliems suaugusiems asmenims, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas bei skatinti visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į neįgaliuosius.

Pertvarkos procese siekiama sukurti efektyvias ir įvairiapuses bendruomenines paslaugas – alternatyvias institucinei globai įvairių formų ir rūšių, aukštos kokybės bendruomenėje taikomas kompleksines paslaugas, kurios užtikrina asmens galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą bei skatina paslaugos gavėjų savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje ir socialinę įtrauktį.

Marijampolės savivaldybė aktyviai dalyvauja pertvarkos įgyvendinime. Iki 2023 m. vasario mėn. Marijampolės mieste penkiuose naujos statybos namuose įsikurs grupiniai ir (ar) savarankiško gyvenimo namai (GGN), vieni bendruomeniniai namai vaikams su negalia, socialinės dirbtuvės ir 3 apsaugoti būstai.

Šešiuose GGN namuose gyvenimą kurti galės 57 neįgalieji. Trijuose apsaugotuose būstuose (butuose) planuojama apgyvendinti dar 9 asmenis. Įrengus socialines dirbtuves visiems neįgaliesiems bus sudarytos galimybės didinti proto ir (ar) psichikos negalią turinčių asmenų įsidarbinimo atviroje rinkoje galimybes, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijas, Savivaldybės administracija parinko žemės sklypus grupinio ir (ar) savarankiško gyvenimo namams statyti ir eksploatuoti. Savivaldybės taryba patvirtino konkrečius sklypus pertvarkos infrastruktūrai sukurti. Planuojama, kad namai bus statomi Tarpučių, Gardino, A. J. Greimo, Uosių, Vasaros ir Gedimino gatvėse.

Socialinės dirbtuvės įsikurs P. Armino progimnazijos patalpose Vytenio g. 47. Taip pat bus nupirkti 3 trijų kambarių butai, kuriuose gyvens po 3 asmenis. Jie gyvens savarankiškai, tačiau pagal poreikį jiems bus teikiama socialinio darbuotojo pagalba. Sukurtoje infrastruktūroje gyvens tiek Marijampolės savivaldybės, tiek ir pertvarkomų įstaigų (Kalvarijos socialinės globos namų bei Didvyžių socialinės globos namų) gyventojai.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos socialinei apsaugos ir darbo ministerijai pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ yra pateiktas projektinis pasiūlymas „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Marijampolės savivaldybėje“. Šiuo metu ministerijoje yra atliekamos projektinio pasiūlymo vertinimo procedūros.

Pasibaigus karantino laikotarpiui, gyvenamųjų vietovių bendruomenės, kurių teritorijoje bus statomi GGN, bus kviečiamos diskusijai ir aptarimui.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite