Angle down Atgal

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį egzaminą išlaikė 94,3 proc. abiturientų

Lietuvių kalbos mokyklinį brandos egzaminą išlaikė 94,3 proc. abiturientų, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra, penktadienį skelbianti šio egzamino rezultatus.

Juos mokiniai gali sužinoti savo mokyklose. 

Šį egzaminą šiemet laikė 7550 abiturientų, iš kurių 94,3 proc. jį išlaikė, o aukščiausius balus (9-10) gavo 2,85 proc. laikiusiųjų.

Pernai šį egzaminą laikė 8352 abiturientai, išlaikė 93,5 proc. mokinių, o aukščiausius balus gavo 2,5 proc. laikiusiųjų.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniame brandos egzamine mokiniai galėjo rinktis samprotavimo rašinio temas „Kas žmogui suteikia laimę?“ (rekomenduojami autoriai: Vincas Kudirka, Juozas Tumas-Vaižgantas) ir „Ar literatūra padeda žmonėms suprasti save ir pasaulį?“ (rekomenduojami pasirinkti autoriai: Vincas Mykolaitis-Putinas, Justinas Marcinkevičius). 

Nusprendusieji rašyti literatūrinį rašinį galėjo imtis „Santykis su kitokiu žmogumi literatūroje“ arba „Kaltė ir atgaila literatūroje“ temų bei remtis šiais rekomenduojamais autoriais: Vincas Krėvė ir Jurgis Savickis (pirmoji tema), Jonas Biliūnas ir Salomėja Nėris (antroji tema). 

Mokiniai turėjo remtis bent vienu privalomu autoriumi, tačiau jį galėjo rinktis ne tik iš tų, kurie buvo nurodyti prie temos, bet iš visų 26 šio dalyko bendrojoje programoje nurodytų privalomų autorių, kurie buvo pateikti užduoties sąsiuvinyje. 

Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą kandidatai galėjo naudotis suskaitmenintais privalomų programos autorių kūriniais kompiuteryje, atjungtame nuo interneto tinklo. 

Taip pat penktadienį skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinio brandos egzamino rezultatai. Jį laikė 13 abiturientų. Visi egzaminą išlaikė. 

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatus numatoma paskelbti iki liepos 16 dienos. 

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas yra vienintelis privalomas siekiant gauti brandos atestatą. Tai ir vienintelis egzaminas, kurį neišlaikę per pagrindinę sesiją abiturientai gali perlaikyti pakartotinės sesijos metu. Pakartotinėje sesijoje bus galima perlaikyti mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą liepos 20 dieną. 

BNS

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite