Angle down Atgal

Kvietimas dalyvauti jaunimo atstovų į Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimuose

Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-TS-100 ,,Dėl jaunimo atstovų į Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, skelbiami kandidatų, jaunimo atstovų, į Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą (toliau – SJRT) rinkimai, kuriuose bus išrinkti 5 nariai – jaunimo atstovai į Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.

Jeigu TU: iniciatyvus, energingas, entuziastingas ir besidomintis savo miesto, rajono jaunimo ateitimi ir veikla, kviečiame Tave prisijungti prie jaunimo politikos formavimo komandos ir dalyvauti rinkimuose į Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą!

Kandidatuoti gali 14–29 metų (įskaitytinai) jaunuoliai, kurie yra:

  • jaunimo organizacijų nariai;
  • su jaunimu dirbančių organizacijų nariai;
  • mokinių savivaldos, veikiančios Savivaldybės teritorijoje nariai;
  • save išsikėlę pavieniai asmenys.

Kandidatais į jaunimo reikalų tarybos narius gali būti kiekvienas Anykščių rajono savivaldybėje gyvenantis jaunuolis, kuris iki 2019 m. gegužės 14 d. pateiks:

  • kandidato į SJRT jaunimo atstovus anketą (1 priedas);
  • motyvacinį laišką;
  • ne mažiau kaip vieną rekomendaciją iš jaunimo organizacijos, su jaunimo dirbančios organizacijos ar mokinių savivaldos, veikiančios Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje.

Jaunimo atstovai į SJRT bus renkami viešo visuotinio jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų atstovų, veikiančių Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, susirinkimo metu 2019 m. gegužės 22 d. 15 val. Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos salėje, esančioje Vyskupo skv. 1, Anykščiuose.

Visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamojo balso teisę turi vienas atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, veikiančios Savivaldybės teritorijoje. Apie savo dalyvavimą visuotiniame susirinkime kiekviena organizacija/mokinių savivalda turi pranešti el. p. inga.beresneviciute@anyksciai.lt ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 15 d. Atstovas į visuotinį susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje/mokinių savivaldoje ir kontaktinė informacija. Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos/mokinių savivaldos vadovo ar jo įgalioto asmens, pridedant įgaliojimo kopiją. Jei visuotiniame susirinkime dalyvauja organizacijos/ mokinių savivaldos vadovas, delegavimo rašto nereikia.

Kiekvienas kandidatas viešo visuotinio susirinkimo metu turės galimybę prisistatyti iki 5 min.

Dokumentus pateikti Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyr. specialistei (jaunimo reikalų koordinatorei) Ingai Beresnevičiūtei el. p. inga.beresneviciute@anyksciai.lt . Kilus klausimams skambinti (8 381) 58063.

Kandidato į SJRT jaunimo atstovus anketa (1 priedas).

Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai (prieš registruojantis būtina perskaityti!).

Jaunimo atstovų į Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimų organizavimo tvarkos aprašas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite