Angle down Atgal

Kviečia siūlyti kandidatus T. Mikeliūnaitės ir A. Baranausko premijoms

Anykščių rajono savivaldybė kviečia siūlyti kandidatus 2020 metų Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijai ir Antano Baranausko literatūrinei premijai.

T. Mikeliūnaitės Kultūros premija skiriama Anykščių krašto (rajono) asmeniui arba savo kilme anykštėnui už paskutinių 5 (penkerių) metų nuopelnus krašto (rajono) kultūrai. T. Mikeliūnaitės premija gali būti įvertinta ši kandidatų veikla:

  • kraštotyros darbai, ekspedicijos, leidiniai;
  • literatūros kūryba ir publicistika;
  • dailės, muzikos, teatro ir kitų meno rūšių kūriniai;
  • tautodailės darbai;
  • etninės kultūros globa ir sklaida, krašto kultūros tradicijų puoselėjimas;
  • kultūros paveldo apsauga, įtraukimas į kultūros sampratą ir apyvartą;
  • meninė saviraiška, meno mėgėjų kolektyvų, garsinančių Anykščių kraštą, ugdymas;
  • informacinės visuomenės ugdymas;
  • novatoriškos, skatinančios kultūros ir meno įvairovę programos, kultūros plėtros ir strategijos projektai;
  • kultūrinių įgūdžių perdavimo jaunimui projektai.

Kandidatai gauti T. Mikeliūnaitės premiją teikiami ištisus metus. Užpildytas anketas (pridedama) su kandidatų pavardėmis, jų kultūrinės veiklos aprašymu bei kita informaciją iki rugsėjo 30 dienos prašome siųsti el. p. info@anyksciai.lt arba audrone.pajarskiene@anyksciai.lt, arba teikti užklijuotame voke, ant voko nurodant „Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija“, adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai arba šiuo adresu perduoti Bendrojo ir ūkio skyriaus Vieno langelio padalinio darbuotojui.

Kandidato anketa

Anykščių rajono savivaldybė taip pat kviečia Lietuvos rašytojų sąjungą, Lietuvos mokslų akademiją ir jos humanitarinės srities institutus bei kitas mokslo, švietimo ir kultūros institucijas teikti kandidatus Antano Baranausko literatūrinei premijai. Premijos dydis – 3000,00 (trys tūkstančiai) eurų.

A. Baranausko premija skiriama kasmet už 3 (trejų) pastarųjų metų profesionalių kūrėjų grožinės literatūros kūrinius (knygas), skiepijančius meilę Lietuvos gamtai ar Antano Baranausko gimtinės aplinkai, atskleidžiančius žmogaus ir gamtos dvasinį ryšį, arba už 3 (trejų) pastarųjų metų profesionalios literatūrologijos kūrinius, skirtus Antano Baranausko kūrybai.

Kiekviena institucija kasmet, iki spalio 1 d., Anykščių rajono savivaldybės administracijai gali pateikti po 1 (vieną) kandidatą A. Baranausko premijai, nurodydama autorių ir kūrinį, atitinkantį Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-184 patvirtintų nuostatų  (pridedama) reikalavimus.

Institucijų pateiktus kandidatus vertina A. Baranausko premijos komisija. Kasmet skiriama tik 1 (viena) A. Baranausko premija.

Kandidatai gauti A. Baranausko premiją siūlomi ištisus metus. Šiais metais paraiškas su kandidatų pavardėmis ir jų kūrybos rekomendacijomis bei 1 (vienu) rekomenduojamos įvertinti knygos leidiniu iki rugsėjo 30 dienos prašome teikti adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai arba šiuo adresu perduoti Bendrojo ir ūkio skyriaus Vieno langelio padalinio darbuotojui.

Informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė, tel. (8 381) 58 085; mob. 8 682 38 107.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite