REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Verslas2020 m. Sausio 17 d. 18:00

Kūrėjams bedarbiais būti nelemta: ką būtina žinoti dirbantiems pagal autorines sutartis

Vilnius

Reporteris IngaŠaltinis: Etaplius.lt


113999

Beveik tūkstantis Lietuvos gyventojų, nepaisant jų gaunamų pajamų dydžio ir turimo darbo stažo, šiuo metu negali pasinaudoti visiems kitiems dirbantiesiems prieinama galimybe gauti bedarbio išmoką.

Nepaisant to, kad 48 Konstitucijos straipsnis skelbia, jog kiekvienas žmogus „gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju“, dirbantiems pagal autorines sutartis Konstitucijoje įtvirtinta teisė į socialinę apsaugą tapus bedarbiu negalioja.

Taip yra todėl, kad pagal šiuo metu galiojančius įstatymus nuo pajamų, gaunamų pagal autorines sutartis, nemokamos socialinio draudimo įmokos, kurių tarifas yra 1,32 proc. Be to, gaunantiems pajamas pagal autorines sutartis kitaip skaičiuojamas ir darbo stažas.

Autorinės sutarties sudarymo paskirtis – perduoti autoriaus teises į kūrinį kitai šaliai. Autorine sutartimi gali naudotis žurnalistai, rašytojai, vertėjai, fotografai, scenaristai, muzikantai, televizijos laidų vedėjai, dailininkai ir daugybė kitų kūrybiškų žmonių.

Per 2018 m. pagal autorines sutartis atlygį gavo 11 451 gyventojas, 736 iš jų gavo pajamas tik iš autorinių sutarčių. Šią informaciją pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Teisės departamento vyresnioji patarėja Alina Gaudutytė.

Pagal šią sutartį galima gauti atlygį už autorinį darbą iš esamo darbdavio, tačiau jeigu darbo sutarties nėra, nėra mokami ir tam tikri mokesčiai. VMI duomenimis, pagal autorines sutartis gautos pajamos apmokestinamos taikant 15 proc. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifą, tačiau yra kelios išimtys. Jei gyventojo metinių pajamų suma siekia 120 VDU, ją viršijanti dalis bus apmokestinta ne 15 proc., o 20 proc. GPM tarifu. Tas pats tarifas galioja ir tuomet, jeigu pajamas pagal autorinę sutartį žmogus gauna iš darbdavio.

Kodėl bedarbio išmoka autoriams nepriklauso?

„Jei žmogus dirba tik pagal autorinę sutartį, jis draudžiamas tik pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu. Šios draudimo rūšys asmenims taikomos dėl to, kad pajamos pagal autorines sutartis dažnai būna vienkartinės, nereguliarios ir joms netaikomas minimalaus užmokesčio reikalavimas. Šiuo atveju tik pagal autorines sutartis dirbantiems žmonėms nedarbo socialinio draudimo išmokos nemokamos“, – teigė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) atstovai.

Ministerijos pozicija yra tokia: tik pajamas pagal autorines sutartis gaunančių žmonių į nedarbo socialinį draudimą įtraukti „netikslinga“, kadangi „nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifas nepadengia to asmens gautinų nedarbo socialinio draudimo išmokų. Įmokų nedarbo draudimui surenkama gerokai mažiau, nei išmokama per 9 nedarbo mėnesius.“

Taip pat ministerija atkreipė dėmesį, kad autorių įmokų bazė, kai asmuo atlieka darbą tik pagal autorines sutartis, yra 50 proc. – įmokos yra mažesnės.

Daugiau mokesčių, mažiau stažo

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė priminė, kad tik pagal autorinę sutartį ne pas savo darbdavį dirbantis žmogus negaus šių socialinių išmokų:

1. Bedarbio išmokos;

2. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokų;

3. Ilgalaikio darbo išmokos iš „Sodros“, kurią gali gauti asmuo, atleidžiamas iš darbo pagal Darbo kodekso 57 straipsnį, kai jo stažas įmonėje yra 5 ar daugiau metų;

4. Jei užsakovas bankrutuos, autorius negaus išmokos iš garantinio fondo, kuri yra mokama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, kai bankrutuoja įmonė ir darbuotojams lieka neišmokėta darbo užmokesčio dalis.

Jei žmogus dirbtų pagal darbo sutartį, visos šios išmokos jam būtų mokamos.

Stažas nuo autorinio atlyginimo, pasak D. Čibirienės, yra skaičiuojamas pagal tuos pačius principus, kaip ir pajamoms, gaunamoms pagal darbo sutartį: į pensijos stažą įtraukiamos tik tos pajamos, nuo kurių yra paskaičiuoti mokesčiai „Sodrai“.

Mokesčiai „Sodrai“ yra skaičiuojami ne nuo išmokėtos sumos, bet nuo sumos iki mokesčių.

Reikia nepamiršti, kad tik 50 proc. autorinio atlyginimo ne iš darbdavio yra apmokestinama „Sodros“ mokesčiais. Autorinis atlyginimas iš darbdavio ir darbo užmokestis, priešingai, yra apmokestinami „Sodros“ mokesčiais nuo pirmo euro.

„Todėl jei 2020 m. autoriaus mėnesinio autorinio atlyginimo ne iš darbdavio suma yra mažesnė nei 2 minimalūs mėnesiniai atlyginimai (1214 eurų), jis per 2020 m. nesukaups vienerių metų stažo“, – paaiškino mokesčių ekspertė.

Ji atkreipė dėmesį ir į dar vieną problemą, kurios autoriai dažnai nežino: apie autorinio atlyginimo išmokamų pajamų nepastovumo neigiamas pasekmes.

D. Čibirienė pateikė pavyzdį: „Sakykime, autorius dirbo nuo 2019 m. gruodžio iki 2020 m. birželio ir uždirbo 20 tūkst. eurų. Autorius gavo tik vieną išmokėjimą 2020 m. birželį, o tai reiškia, kad už 2019 m. jam nebus paskaičiuotas pensijos stažas, o už 2020 m. jis sukaups vienerių metų stažą pensijai gauti. Įdomu tai, kad 2019–2020 m. privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas – 42,37 eur/mėn. už 2020 m. arba 38,74 eur/mėn. už 2019 m. – už tuos mėnesius, kada negavo autorinio atlyginimo, vis tiek reikės mokėti iš savo lėšų.“

Ligos išmoka tokiu atveju bus skaičiuojama pagal trijų prieš ligos mėnesį buvusių mėnesių vidurkį, ir jei tas vidurkis bus lygus 0, geriausiu atveju gyventojas gaus minimalią išmoką, o blogiausiu – nieko, nors mokesčiai nuo 20 tūkst. eurų yra sumokėti ir jų metinė suma viršytų mokesčių sumą, kuri būtų sumokėta nuo 10 tūkst. eurų metinio darbo užmokesčio pajamų.

Įdomu ir tai, kad PSD įmokų nereikėtų mokėti už „tuščius“ mėnesius, jei autorinis atlyginimas būtų išmokamas kas mėnesį, kai mėnesinė autorinio atlygio suma iki mokesčių yra ne mažesnė nei 1214 eurų (2020 m.) ar 1110 eurų (2019 m.). Taigi, kai autoriui išmokamas autorinis atlyginimas nėra išdalijamas per kelis mėnesius, visada bus sumokama daugiau mokesčių, o socialinės garantijos bus mažesnės.

Seimo komitetas: patys nenori didesnių mokesčių

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto duomenimis, savarankiškai dirbantiems asmenims socialinis draudimas galiotų tik tuomet, jeigu jie sutiktų prisiimti dalies mokesčių naštą.

„Pastebėtina, kad pajamas tik pagal autorines sutartis gaunantys asmenys į komitetą dažniausiai kreipiasi būtent dėl socialinio draudimo įmokų naštos nedidinimo, nors komitetas visuomet pasisako už kuo didesnes dirbančiųjų socialines garantijas“, – komentavo komiteto atstovai.

Pasak jų, į komitetą besikreipiantys asmenys teigia, kad dirbantieji pagal autorines sutartis, atsižvelgiant į darbo specifiką, mokesčių mokėjimo prasme negali būti prilyginti dirbantiesiems pagal darbo sutartis.

„O nustačius, kad jie papildomai draudžiami dar ir nedarbo socialiniu draudimu, padidėtų šių asmenų įmokų našta (2020 m. patvirtintas draudėjų nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifas – 1,31 proc.)“, – aiškino atstovai.

Kalbant apie socialinio draudimo garantijų išplėtimą atskiroms savarankiškai dirbančių asmenų grupėms, komiteto atstovų žodžiais, svarbu užtikrinti, kad būtų subalansuotos atitinkamos socialinio draudimo rūšies įmokos ir išmokos: „2019 m. pabaigoje komitetas nustatė, kad dėl galiojančios savarankiškai dirbančių asmenų įmokų ir išmokų mokėjimo tvarkos ypatumų motinystės socialinis draudimas 2018–2020 m. laikotarpiu išlieka nesubalansuotas (2018 m. savarankiškai dirbusių asmenų motinystės išmokos buvo 29 mln. eurų didesnės nei sumokėtos įmokos).“

Komiteto atstovų teigimu, dėl šios priežasties buvo kreiptasi į Vyriausybę – siūloma tikslinti draudžiamųjų pajamų ir stažo skaičiavimą reglamentuojančius teisės aktus, kad būtų subalansuotos šios draudimo rūšies įmokos ir išmokos.

„Atitinkamai bus įvertintas ir kitų socialinio draudimo rūšių įmokų ir išmokų balansas“, – pridūrė pašnekovai.

Tik SADM priėmus sprendimus dėl savarankiškai dirbančių asmenų įmokų ir išmokų mokėjimo pakeitimų, Seimo komitetas galės spręsti dėl garantijų autoriams išplėtimo.

Alfa.lt

alfalt-logo-skaidrus.pngREDAKCIJA REKOMENDUOJA