Angle down Atgal

Kretingoje lankėsi Jaunimo reikalų departamento atstovai

Praėjusią savaitę Kretingos rajono savivaldybėje lankėsi Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai – Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas Juozas Meldžiukas ir šio departamento Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Tiškutė.

Susitikime su Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) meru Juozu Mažeika, administracijos direktoriaus pavaduotoju Povilu Černeckiu, Švietimo skyriaus vyr. specialiste (jaunimo reikalų koordinatore) Diana Laimute Garjoniene, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos ir rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ nare Giedre Ringyte bei Kretingos rajono švietimo centro direktore Adele Mazeliauskiene ir šio centro Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus vedėja Virginija Kvietkauskiene, aptarti jaunimo politikos stiprinimo vietos lygmeniu klausimai.

Plačiau apžvelgti Savivaldybės prioritetai jaunimo politikos srityje, jaunimo garantijų iniciatyvų Savivaldybėje įgyvendinimas, tarpžinybinio tinklo veikla, diskutuota apie darbo su jaunimu formų plėtrą.

Pasak jaunimo reikalų koordinatorės D. L. Garjonienės, viena iš Savivaldybės prioritetinių krypčių – atviras darbas su jaunimu. Ši veikla Savivaldybėje plėtojama nuo 2013 metų. Savivaldybė vertina jaunimo iniciatyvas ir kasmet konkurso būdu skiria lėšų projektams (tarp jų – ir atviram darbui su jaunimu) įgyvendinti.

„Šiuo metu Savivaldybės teritorijoje veikia 15 atvirų jaunimo erdvių, kurios įsikūrusios prie bendruomeninių organizacijų, kultūros įstaigų ir mokyklų-daugiafunkcių centrų. Jaunimo darbuotojo etatą turi tik Kretingoje esanti atvira jaunimo erdvė, kitose dirbama visuomeniniais pagrindais, – susitikime kalbėjo D. L. Garjonienė. – Savivaldybė pagal galimybes siekia sudaryti sąlygas visų dirbančiųjų su jaunimu darbuotojų, nesvarbu, kokioje srityje jie dirbtų (kultūros, sporto, švietimo ar visuomeninėje), kvalifikacijai kelti: organizuojami išvykstamieji susitikimai, kuriuose dalinamasi gerąja patirtimi, pavyzdžiui, šiemet lankėmės Rietavo jaunimo centre, kur jau ne vienerius metus savanoriškai veiklai atvyksta jaunuoliai iš užsienio šalių, pernai buvome išvykę į Telšių jaunimo centrą – ten sėkmingai vystomos mobilaus darbo su jaunimu paslaugos“.

Savivaldybės mero J. Mažeikos teigimu, Savivaldybės planuose – ir jaunimo centro kūrimas, kuris ne tik koordinuotų atviras jaunimo erdves, bet ir suteiktų daugiau galimybių vystyti mobilų darbą su jaunimu. „Šis centras veiktų viešosios M. Valančiaus bibliotekos patalpose, kurios statybą visiškai pabaigti tikimės per artimiausius 2–3 metus“, – sakė rajono vadovas.

Jaunimo reikalų departamento atstovai susitikime pažymėjo, kad jų prioritetas – skatinti jaunimo kūrybiškumą ir verslumą, todėl daug dėmesio planuojama skirti ir didinti finansavimą naujų atvirų jaunimo centrų ir jaunimo erdvių paslaugų plėtrai, taip pat skatinti savanorišką veiklą.

Apie rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ sėkmingai vystomą veiklą ir dalyvavimą ne viename tarptautiniame projekte svečiams papasakojo šios asociacijos narė G. Ringytė, pasidžiaugusi, kad aktyviai ir noriai „Apskritasis stalo“ veikloje dalyvauja ne tik Kretingos moksleiviai, bet ir vyresni, jau studijas pabaigę jauni žmonės ir jaunos rajono šeimos. „Didžiausias nuopelnas – mūsų aktyvios prezidentės Brigitos Barkauskaitės, kurios iniciatyva organizuojame tokias veiklas, kurios yra aktualios ir įdomios ne tik moksleiviams“, – kalbėjo G. Ringytė.

Susitikime svečiams pristatytos ir Savivaldybės įgyvendinamo projekto „Tribūna jaunai šeimai“, finansuojamo pagal „Erasmus+“ programą, veiklos, kuriomis siekiama aktyvinti jaunas šeimas, burti jas vietiniu lygmeniu, siekiant dialogo ir sprendimų priėmimo kartu, kuriant jaunoms šeimoms palankią politiką ne tik Kretingos, bet ir Skuodo bei Akmenės rajonų savivaldybėse. Pasak šį projektą koordinuojančios D. L. Garjonienės, siekiant sustiprinti jaunų šeimų atstovavimą, gegužės 15 dieną Kretingoje planuojamas „Jaunų šeimų atstovavimo“ forumas, kuriame dalyvaus ir Skuodo bei Akmenės rajonų savivaldybių bei į šio projekto veiklas įsitraukusių bendruomeninių organizacijų atstovai.

Susitikime su Jaunimo reikalų departamento atstovais taip pat dalintasi patirtimi ir idėjomis apie savanorystę bei darbą su jaunimu iš paslaugų plėtros perspektyvos.

Kretingos rajono švietimo centro direktorei A. Mazeliauskienei atkreipus dėmesį į itin mažus su jaunimu dirbančių koordinatorių atlyginimus, Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas J. Meldžiukas sakė, kad šalyje sėkmingai veiklas vystančių jaunimo centrų patirtis rodo, jog papildomą uždarbį su jaunimu dirbantys žmonės gali gauti iš projektinių veiklų, jų metu keičiantis patirtimi ir bendradarbiaujant su kitų rajonų centrais.

Šiuo metu Kretingos rajone yra 7 884 jauni žmonės (nuo 14 iki 29 metų). Šis jaunų žmonių skaičius sudaro 20.4 proc. visų Kretingos rajono gyventojų. Kretingoje sėkmingai veiklą vykdo Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, 15 atvirų jaunimo erdvių, 8 jaunimo organizacijos ir 21 su jaunimu dirbanti organizacija.

Kretingos rajono savivaldybės informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite