Angle down Atgal

Koronavirusas nesutrukdė įvykti Raseinių rajono tarybos posėdžiui

  Spalio 28 d. nuotoliniu būdu buvo organizuojamas Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 22 tarybos nariai. Posėdyje apsvarstyti 27  sprendimų projektai, visiems buvo pritarta. Svarstyti švietimo, turto, socialiniai ir kitų sričių klausimai.

Tarybos spendimu pritarta steigti Kauno regiono plėtros tarybą kartu su Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Kaišiadorių rajono, Birštono, Jonavos rajono ir Prienų savivaldybėmis. Kauno regiono plėtros taryba planuos, koordinuos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą regione ir bendrai su kitomis regionų plėtros tarybomis, savivaldybių institucijomis bei įstaigomis įgyvendins regioninės plėtros skatinimo priemones. Taip pat ji sieks skatinti socialinę, ekonominę Kauno regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp Kauno regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp Kauno regiono savivaldybių mažinimą. Vienas iš tarybos valdymo organų - Regiono plėtros tarybos kolegija, kurią sudarys 24 atstovai (savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų deleguoti tarybų nariai). Tarybos sprendimu į Kauno regiono plėtros tarybos kolegiją deleguotas tarybos narys Matas Skamarakas.

   Taryba pritarė artėjančio dešimtmečio strateginio plėtros plano koncepcijai, kurioje pateikta suformuota Savivaldybės plėtros iki 2030 m. vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės, siekiami rodikliai bei įgyvendinimo stebėsenos sistema. Šis planas – pagrindinis plėtros dokumentas, nulemsiantis strateginę rajono kryptį. Parengtame dokumente įvardijamos trys prioritetinės sritys: darni aplinka gyventi,  gyva piligrimystė ir sumanus verslas ir ūkis. Savivaldybė sieks, kad Raseinių kraštas taptų moderniu piligrimystės centru, kuriame patrauklu gyventi, investuoti ir svečiuotis. Šiam tikslui įgyvendinti paruoštas Raseinių rajono savivaldybės plėtros priemonių planas, kuriame išdėstytos priemonės, pasiekimo indikatoriai, įgyvendinimo laikotarpis ir atsakingos institucijos.

   Strateginis plėtros planas parengtas atlikus esamos rajono savivaldybės situacijos ir strateginių Lietuvos dokumentų analizę, įvertinus Raseinių krašto identitetą, konkurencinį pranašumą ir plėtros tendencijas. Šį planą rengė Raseinių rajono savivaldybės Strateginio planavimo darbo grupė kartu su socialiniais ekonominiais partneriais, Strateginio planavimo komisija. Į beveik metus trukusio dokumento rengimą įsitraukė tarybos nariai, seniūnai, visuomenė, NVO sektorius ir kt.

   Taip pat pritarta siūlymui teikti Lietuvos heraldikos komisijai tvirtinti Sujanių, Kalnujų ir Kaulakių herbus. Iki šiol šių Raseinių rajono seniūnijų: Paliepių, Kalnujų ir Pagojukų centrų herbai nebuvo pavirtinti Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu.

   Posėdyje priimtas sprendimas atleisti nuo patalpų nuomos mokesčio ugdymo įstaigose maitinimo paslaugas teikiančias įmones. Šioms įmonėms nereikės mokėti patalpų  nuomos mokesčio nuo š. m. rugsėjo 22 d. iki kol bus organizuojamas ugdymas nuotoliniu būdu. Tai padės rajono ugdymo įstaigose maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms sušvelninti COVID-19 sukeliamas neigiamas pasekmes.

   Primename, kad su svarstyti teikiamais tarybos sprendimų projektais išsamiau galite susipažinti Raseinių rajono savivaldybės tinklalapyje www.raseiniai.lt, dešinėje pusėje paspaudę nuorodą „Teisės aktų projektai“, o Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliaciją galite stebėti Raseinių rajono savivaldybės YouTube kanale.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite