Angle down Atgal

Ko­kią dieną dau­giau­sia lie­tu­vių šven­čia gim­ta­die­nius?

Gi­mi­mo die­na dau­ge­liui iš mūsų yra vie­na iš links­miau­sių metų šven­čių. Tai die­na, kai su­lau­kia­me svei­ki­nimų iš gi­mi­nių ir ar­timųjų. Nors ka­ran­ti­nas ir ri­bo­ja ga­li­my­bes gy­vai su­si­tik­ti su se­niai ma­ty­tais žmonė­mis, ta­čiau vis tiek ga­li­me juos pri­si­min­ti ir pa­svei­kin­ti skam­bu­čiu ar ži­nu­te.

Pasitelkęs Gyventojų registro, kuriame kaupiama pagrindinė informacija apie Lietuvos gyventojus, duomenis, Registrų centras sudarė populiariausių gimimo dienų dešimtuką. Šiomis dienomis žvakutes ant torto užpučia tūkstančiai jubiliatų.

Pirmąjį trejetuką sudaro gegužės mėnesį gimę jubiliatai. Apskritai, gausiausia gimtadienių diena metuose šiuo metu yra gegužės 5-oji – šią dieną savo gimimo dieną švenčia daugiau kaip 6,7 tūkst. Lietuvos gyventojų.

Gegužės 5-ąją gimė ne viena istorinė asmenybė, pavyzdžiui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Jurgis Šaulys ar Lietuvos lenkų kompozitorius ir dirigentas Stanislovas Moniuška.

Nedaug nuo gegužės 5-osios pagal jubiliatų gausą atsilieka gegužės 11-oji ir gegužės 17-oji – šiomis dienomis savo gimtadienius švenčiančių yra po beveik 6,7 tūkst. gyventojų.

Gausiu jubiliatų skaičiumi taip pat gali pasigirti liepos 10-oji bei liepos 11-oji – šiomis dienomis gimė po maždaug 6,6 tūkst. Lietuvoje gyvenančių asmenų. Nemažai sukaktuvininkų turi birželio 27 ir 28 dienos bei liepos 8-oji.

Populiariausių gimtadienių dešimtuką užbaigia dar dvi pavasario datos – tai balandžio 20 diena ir balandžio 26-oji.

Žvelgiant į atskirų miestų skaičius, matomos skirtingos gimtadienių šventimo tendencijos. Štai Vilniuje gausiausias gimtadienių yra vidurvasaris – būtent liepos mėnesį savo gimimo dienas švenčia daugiausia vilniečių. Gyventojų registro duomenimis, populiariausios gimtadienių datos sostinėje yra liepos 20-oji, liepos 8-oji ir liepos 24-oji.

Kaune ir Klaipėdoje švenčių mados šiek tiek skiriasi. Kaune daugiausia asmenų sveikinimų sulaukia gegužės 6-ąją, liepos 11-ąją ir sausio 1-ąją, Klaipėdoje – gegužės 3-iąją, gegužės 22-ąją ir liepos 27-ąją.

Registrų centro informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite