Angle down Atgal

Klaipėdiečiams pristatoma paroda apie Lietuvos parlamentarizmo ištakas

Klaipėdos regioniniame valstybės archyve atidaryta paroda „LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“. Prieš šimtą metų vykę tiesioginiai visuotiniai rinkimai, kurių metu buvo išrinktas Lietuvos Steigiamasis Seimas, užbaigė tautinio atgimimo laikotarpįirpadėjo Lietuvos Respublikos, kaip parlamentinės demokratinės valstybės, raidos pamatus. Pasauline sensacija tapo ne tik patys rinkimai, bet ir išskirtinis moterų vaidmuo valstybės kūrimo pradžioje.

Rinkimai į Seimą vyko 1920 m. balandžio 14–16 dienomis. Istorinę 1920 m. gegužės 15-ąją 18 val. 15 min. prasidėjo pirmasis Lietuvos Steigiamojo Seimo posėdis. Posėdį atidarė „amžiaus prezidiumas“, kurį sudarė moterys, o jam pirmininkavo Gabrielė Petkevičaitė. Šis įvykis buvo plačiai nušviestas pasaulio spaudoje, nes moterų judėjimai daugelyje šalių dar tik buvo beįgaunantys kryptį. Anglijoje ir Kanadoje moterys įgijo teisę balsuoti tik 1918 metais, o 1919 metais Prancūzijoje buvo priimtas nutarimas, įpareigojantis darbdavius moterims mokėti tokį patį atlygį už darbą, kaip ir vyrams.

Parodos kuratoriai pasakoja, kad išrinktojo parlamento sudėtis atspindėjo ne tik išskirtinę moterų padėtį, bet ir to meto Lietuvos visuomenės sluoksnių, įvairių grupių interesus bei įtakas.

Iki 1922 m. rudens Seime surengti 257 plenariniai posėdžiai, per juos buvo priimta apie 300 teisės aktų.

1922 m. vasario 15 d. Steigiamasis Seimas priėmė Žemės reformos įstatymą. Žemės reforma padėjo modernizuoti svarbiausią šalies ūkio šaką, sustiprinti ūkininkų padėtį. Tų pačių metų rugpjūčio 1 d. Steigiamasis Seimas priėmė nuolatinę Lietuvos Valstybės Konstituciją.

Lietuvos Valstybės Konstitucija yra įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą kaip nacionalinės reikšmės dokumentas. Dar vienas įsimintinas Steigiamojo Seimo nuopelnas yra nacionalinės valiutos – lito – įvedimas. 1922 m. rugpjūčio 9 d. priimtas Piniginio vieneto įstatymas, rugpjūčio 11 d. – Lietuvos banko įstatymas. Apyvartoje naujieji pinigai pasirodė 1922 m. spalio 2 d.

Šis Seimas svarstė ir priėmė įvairias valstybės gyvenimo sritis reguliuojančius įstatymus (įvedė Lietuvoje metrinę matų, saikų ir svorių sistemą, Vidurio Europos laiką ir kt.), įtvirtino vakarietiškos demokratinės parlamentinės valstybės principus, tikėjimo, sąžinės ir žodžio laisvę; lyčių ir tautų lygybę.

Steigiamojo Seimo veiklos laikotarpiu sutvirtėjo tarptautinė Lietuvos padėtis, Lietuvą de jure pripažino daugelis valstybių. Nuo 1921 m. rugsėjo mėn. Lietuva – Tautų Sąjungos narė.

„Parodoje eksponuojami dokumentai atspindi Steigiamojo Seimo rinkimus, Seimo veiklos organizacinius momentus, nuveiktus pagrindinius darbus, suteikia mums galimybę dar kartą sugrįžti į tą laiką, kai buvo kuriama Lietuvos nepriklausoma valstybė, prisiminti istorines asmenybes ir jų nuopelnus“, – rašoma parodos pristatyme.

Klaipėdos regioniniame valstybės archyve (Naujoji Uosto g. 16, Klaipėda) parodą galima bus apžiūrėti iki 2020 m. gruodžio 31 d. (registracija tel. 8 675 61727).

Nuotr. saugotojas: Klaipėdos regioninis valstybės archyvas

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite