Angle down Atgal

Kelmės rajono savivaldybės taryba patvirtino 2020 metų Savivaldybės biudžetą

Vasario 20-ąją vykusiame Kelmės rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinti svarbūs rajono gyventojams sprendimai. Vienas esminių – 2020 metų Savivaldybės biudžetas, kuris išskirtinis tuo, jog daugiau lėšų skirta beveik visoms veiklos programoms.

Tai reiškia, kad didės gyventojų pajamos, bus nuveikta daugiau darbų Savivaldybės įstaigose ir gyvenvietėse, ir tai pajus nemaža dalis rajono gyventojų.

2020 metų biudžetas

2020 metų Kelmės rajono savivaldybės biudžeto pajamos – 35 641,8 tūkst. Eur, paskolų lėšos – 827,0 tūkst. Eur, 2019 metų lėšų likučiai – 1 599,7 tūkst. Eur. Iš viso asignavimai sudarys 38 068,5 tūkst. Eur.

2020 metų biudžetą apžvelgė Administracijos direktorius Stasys Jokubauskas. Tarybos nariams išsamiai biudžetą pristačiusi Finansų skyriaus vedėja Vida Sinkevičienė teigė, kad 2020 metų Kelmės rajono savivaldybės biudžetas, lyginant su praėjusių metų patikslintu biudžetu, didėja 1 044,0 tūkst. Eur. Savarankiškoms funkcijoms planuojama skirti 19 186,2 tūkst. Eur (1 822,9 tūkst. Eur daugiau). Didėja visų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestis dėl pareiginės algos bazinio dydžio pasikeitimo (141,0 tūkst. Eur), minimali mėnesinė alga nustatyta 607 Eur (98,0 tūkst. Eur), 10 proc. (97 Eur per mėn.) didėja kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestis (93,0 tūkst. Eur papildomai skiria valstybė, Savivaldybė prisideda 35,1 tūkst. Eur), kyla minimalūs darbo užmokesčio koeficientai mokytojams, socialiniams darbuotojams.

Daugiau lėšų skirta visoms programoms. Numatytos lėšos seniūnijų, švietimo įstaigų pastatams remontuoti, planuojamas Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos sporto aikštyno S. Romerienės g. 4 A, Tytuvėnai, Kelmės r. sav., atnaujinimo darbų finansavimas (160,0 tūkst. Eur - valstybės lėšos, 32,0 tūkst. Eur – Savivaldybės lėšos).

Šiemet pirmi metai, kai pagal Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą skiriamos 115,0 tūkst. Eur lėšos verslo plėtros sąlygoms gerinti. Planuojama pagerinti verslo infrastruktūrą Pagojo kaime.

Projektams įgyvendinti planuojama panaudoti 3 779,0 tūkst. Eur Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, 827,0 tūkst. Eur savivaldybės paskolos lėšų.

Biudžetinių įstaigų skolos (be ilgalaikių paskolų) 2019-12-31 – 985,5 tūkst. Eur (per metus sumažėjo 84,9 tūkst. Eur), paimta ilgalaikių paskolų iš viso 4 026,3 tūkst. Eur.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite