Angle down Atgal

Kėlė kvalifikaciją

Balandžio 25 dieną Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos Pravieniškių skyriuje vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Motyvacijos skatinimas dirbant su suaugusiais“, kurio tikslas - pasidalinti gerąja patirtimi, skatinant mokytojų profesinio meistriškumo raišką, tobulinti profesines (mokinių motyvavimo ir paramos jiems) ir bendrąsias (bendravimo ir bendradarbiavimo) kompetencijas.

Švietimo ir mokslo ministerijos parengtoje „Švietimo problemos analizėje“ (2015) teigiama, kad ,,mokymasis visą gyvenimą tampa reikšmingu veiksniu siekiant užtikrinti visų piliečių saviraišką, socialinių ir profesinių lūkesčių įgyvendinimą, tvarų ekonomikos klestėjimą ir galimybių įsidarbinti užtikrinimą, kartu formuojant demokratines vertybes, socialinę sanglaudą, aktyvų pilietiškumą ir kultūrų dialogą.“

Būtent tokio tikslo siekia ir specifinės suaugusiųjų mokymo(si) institucijos - Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla (Pravieniškių skyrius), kur mokosi atliekantys bausmę nuteistieji, ir Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymosi centras, kuriame mokosi Panevėžio pataisos namuose bausmę atliekančios moterys. Abi mokymosi įstaigos jau ne pirmą kartą susitinka aptarti specifinių ugdymo(si) problemų, pasidalinti gerąja patirtimi.

Šiame seminare buvo aptartos mokymosi motyvacijos problemos dirbant su suaugusiaisiais, atliekančiais bausmę pataisos namuose. Pranešimus šia tema skaitė mūsų mokyklos andragogai: Rimantas Rušas, Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos Pravieniškių skyrių vedėjas (Edukacinės aplinkos svarba skatinant mokinių mokymosi motyvaciją), Donaldas Andriulis, Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos kūno kultūros mokytojas, Rita Markevičienė, Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos biologijos mokytoja, klasių kuratorė, Virginija Klein, Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos dailės mokytoja (Neformaliojo ugdymo svarba stiprinant mokinių mokymosi motyvaciją), Rūta Stankienė, Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos anglų kalbos mokytoja (Mokymosi motyvaciją skatintys veiksniai- savarankiškumo ugdymas ir įsivertinimas) bei Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro andragogai: Simona Sipavičienė (Integruotas mokymasis - motyvacijos skatinimo priemonė), Rita Sidaravičienė (Motyvacijos ir kūrybinės saviraiškos skatinimas pamokose).

Taip pat svečiams surengta nedidelė ekskursija po Pravieniškių pataisos namuose 2-ajame sektoriuje įrengtas mokymo klases, svečius kvietėme apsilankyti ir atnaujintame Pravieniškių skyriaus mokytojų kambaryje.

Diskusija motyvacijos stiprinimo klausimais bei renginio refleksija vyko Lietuvos liaudies buities muziejuje. Po jos renginio dalyviai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Bulvinės bandos ant kopūstlapio“, kurio metu kepė bulvines bandas krosnyje. Edukacijos vedėja dalyviams papasakojo apie lietuviškus tradicinius valgius, kurie gaminami duonkepėje krosnyje, apie lietuviškas krosnis: kaip jas reikia iškūrenti, kokios malkos, parodė, kokie buvo naudojami virtuvės rakandai.

Kol krosnyje kepė bandos, mokyklų mokytojai turėjo galimybę pažaisti nuotaikingus žaidimus, ratelius „Puodas dega”, „Verdu bulvienę”. Apie mokymosi motyvacijos stiprinimą dirbant su suaugusiaisiais, ypač nuteistaisiais, yra mažokai teorinės medžiagos ir viešai pateikiamų sėkmingo darbo pavyzdžių. Tad šio seminaro metu suaugusiųjų mokyklų, kur mokosi nuteistieji, vadovai ir mokytojai turėjo puikią galimybę praturtinti savo profesines bei bendrąsias kompetencijas.

Loreta Pikšrytė - Jankauskienė

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite