Draugijos pirmininke perrinkta S. Globienė (centre).
Angle down Atgal

Kas nuveikta per metus

„Metai taip greitai prabėgo“, - kreipėsi į Kaišiadorių kultūros centre susirinkusius Neįgaliųjų draugijos narius pirmininkė S. Globienė. Ji perskaitė ataskaitinį pranešimą apie per metus nuveiktas veiklas ir kitus darbus. Pirmininkė pirmiausiai atsiskaitė už projektus, pranešdama, kad vyksta rinkiminė konferencija ir baigiasi jos, kaip vadovės, kadencija. Tad tą dieną neįgalieji ne tik turėjo įvertinti ataskaitą, bet ir išrinkti naują tarybą ,naują pirmininką, patvirtinti pakoreguotus įstatus.

Kaišiadorių Neįgaliųjų draugiją vienija 371 narys. Tai 45 procentai darbingo amžiaus neįgalių asmenų 55 procentai pensinio amžiaus neįgalių asmenų. Net 34 procentai neįgaliųjų draugijos narių yra iš įvairių kaimo vietovių. Per ataskaitinius metus į draugiją įstojo 20 naujų narių, 2018 metais 22 nariai.

Tų narių, kurie pastaruosius kelis metus nemokėjo nario mokesčio, pirmininkės nurodymu kortelės buvo išimtos iš kartotekos. Pirmininkė apgailestavo, kad draugijos gretos po truputį mažėja. Per 2019 metus draugija prarado net 11 draugijos narių, kurie išėjo anapilin. Neįgaliųjų draugija yra ne pelno siekianti, savanoriška nepriklausoma ir nepolitinė organizacija.

Draugijos tikslas – atstovauti savo nariams, tenkinti jų viešuosius interesus. Draugija daugelį metų teikia nuolatinio bei periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos, neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ir palaikymo, skatina savarankiškumą ir užimtumą bei ieško galimybių dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Kartu neįgaliųjų draugija vykdo įvairias veiklas, skirtas neįgaliesiems.

2019-aisiais buvo vykdoma nuolatinio pobūdžio tęstinė – neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektinė veikla. Pagal sąrašinį skaičių per 40 neįgaliųjų draugijos narių lankėsi aktyviose fizinėse treniruotėse Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre. Šiame centre vieną kartą per savaitę vyko ir sveikatą stiprinančios mankštos centro pramankštos salėje, kur buvo galima naudotis įvairiomis treniruotėms skirtomis priemonėmis. yra patyrusi trenerė kineziterapeutė Solveiga Sausdravienė, kuri veda mankštas jau keletą metų. Šiame užimtume turėta nemažai ir problemų, kadangi kai kurie nariai, pareiškę norą lankytis, dažnai neatvykdavo į užsiėmimus.

Pasak vadovės, patikrinimo metu tekdavo pasiaiškinti, kodėl lankosi žymiai mažesnis būrelis neįgaliųjų, negu turėtų. Pirmininkė apgailestavo, kad šioms treniruotėms skiriamos projektinės lėšos nuplaukia vėjais. Ji pakvietė užsirašiusius asmenis žymiai aktyviau lankyti baseine vyksiančias treniruotes, stiprinti savo sveikatą. Įgyvendinant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektą buvo teikiamos asmeninio asistento pagalbos paslaugos.

Nariai lankėsi užimtumo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros ir kitose, viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose. Per metus vien tik pavežant į aukštesnio lygio gydymo įstaigas Kaune ir Vilniuje paslaugos buvo suteiktos 19 -kai neįgaliųjų asmenų. Kai kuriuos neįgaliuosius palydėdavo šeimos nariai, kitiems teko padėti – registracijose, pavežti vežimėliais, nupirkti išrašytus vaistus.

Pasak S. Globienės, narių, kurių mažos neįgalumo pensijos bei skurdus pragyvenimo lygis, yra didelių poreikių neįgalumai draugijoje nuolat didėja. Dabar organizacija jų turi jau 75. Šitiems nariams pagal draugijos galimybes stengiamasi kuo dažniau pagelbėti. yra net 20 žmonių sunkiai ir visiškai nevaikštančių, gyvenančių mieste, tad jie buvo lankomi dažniausiai. Su toliau gyvenančiais ir didelius neįgalumo poreikius turinčiais nariais bendraujama per jų globėjus. Socialinės reabilitacijos paslaugos šiais metais buvo teikiamos Neįgaliųjų dienos užimtumo veiklose 83-trims neįgaliesiems, tai buvo daroma įvairiuose amatų būreliuose.

Buvo teikiama individuali pagalba neįgaliesiems bei 18 – kai neįgaliųjų šeimos nariams; 15 neįgaliųjų lankė meninių gebėjimų lavinimo būrelius, dalyvavo kolektyvuose, klubuose -17- ka asmenų. Šias paslaugas teikė 5 būrelių vadovai.

Per paskutiniuosius dvejus metus už sklypo atidalinimą ,,Geosomai“ teko sumokėti draugijos lėšomis 750 eurų, įregistruotas žemės sklypas Registrų centre, galima šia žeme dabar tvarkingai naudotis. Praėjusi vasara, pasak pranešėjos, tikrai buvo nepalanki daržovių auginimui. Neįgaliųjų daržuose netrūko ir savanaudžių žmonių, kurie taip sunkiai išaugintas neįgaliųjų daržoves vogė, net drąsiai prekiavo morkomis turguje. Šie asmenys tikrai gerai žinomi, bet reikia ir įrodymų. Ieškoma būdų, kaip galima suvaldyti šią problemą. Per 2018 metus daržovių sėklų pirkimui iš projektinių lėšų skirta buvo 250 eurų ,draugijos lėšų 351,37 eurai. 2019 metais iš projektinių lėšų skirta 500 eurų ir draugijos lėšų 492,74 eurų, tai 300 eurų daugiau už praėjusius metus, nes žymiai didėjo sėklų kainos, ypač svogūnų.

2020 metais taip pat draugija stengsis aprūpinti visus norinčius daržovių sėklomis. Neįgaliųjų kolektyvas po truputį sensta, bet dar turime nemažą būrį neįgaliųjų, kurie stengiasi daržoves šeimai užsiauginti patys, tai galima prilyginti sportui ir mankštai gryname ore. Neįgaliųjų draugija turi du meno kolektyvus – moterų vokalinį ansamblį ,,Gabija“ ir romansus atliekantį kolektyvą ,,Svajonė“.

Šiems kolektyvams vadovauja daug patirties turintis Liutauras Milišauskas. Labai daug repetuojama, bendraujama ir koncertuojama. Dar vasario mėnesį koncertuota Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto šventėje, kovo mėnesį - Mūro Strėvininkų socialinės globos namuose, Vilniaus mokytojų namuose dainuota su Veronika Pavilioniene, Elektrėnų savivaldybės Abromiškių reabilitacijos ir gydymo centre, Vievio neįgaliųjų draugijoje, Kauno rajono Garliavos seniūnijos kolektyvo,, Ežiuolė“ surengtoje šventėje, Rumšiškių kultūros centre, Kaišiadorių kultūros centre surengtoje neįgaliųjų draugijos šventėje 30-mečiui paminėti, Vilniaus miesto ,,Elenos“klubo romansų kolektyvų šventėje, romansų vakare ,,Ant melsvo ežero bangų“ Gudienoje, Žiežmarių kultūros namuose renginyje ,,Rudens žydėjimas, Paparčių Dainavos kaimo bendruomenėje, Elektrėnų seniūnijos Semeliškių parapijos namuose paminėta neįgaliųjų dieną, Koncertuota Palomenės kultūros namuose, dalyvauta kasmetinėje neįgaliųjų draugijų mėgėjų šventėje ,,Vilties paukštė“ Jonavos mieste.

Pagal projektą dėl nevyriausybinių ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonei ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinus gauta 1242,19 eurų, už kuriuos meno kolektyvams nupirkta nauja sceninė apranga.

Kitais metais bus bandoma gauti lėšų ir vyrų aprangai. Tai ne vien tik darbas- bet bendravimas su kitais neįgaliaisiais, pasibuvimas kartu ,išvykos. Buvo vykdoma rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projekto, skirto senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimui, veikla. Šioje veikloje dalyvavo apie pusšimtis neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių.

Didesnė gautų lėšų suma buvo skirta kelionėms, aplankant Lietuvoje įžymias vietoves. Šiemet buvome nuvykę į Druskininkus du kartus, pabuvojome Trakų pilyje, plaukėme laivu iki Užutrakio dvaro. Apsilankėme Kauno IX forte, botanikos sode, Klaipėdos jūrų muziejuje ir delfinariume. Grįždami aplankėme Klaipėdos zoologijos sodą, kuris veikia nuo 2001 metų – jame gyvena per 200 įvairių gyvūnų. Keliauta senu Panemunės keliu ir pasiekėme paukščių ornitologijos centrą Ventės rage. Pabuvojome Pasvalio rajone Talačkonių gyvenvietėje ,,Balsių malūne“, kur kasmet vyksta respublikinė Lietuvos neįgaliųjų šventė.

Šiais metais šventėje apsilankė per 2000 tūkstančius neįgaliųjų iš visos Lietuvos kampelių. Vyko rankdarbių, tapybos darbų, gaminių iš molio ir vytelių paroda, joje buvo galima įsigyti norimą daiktą. Vasarą apsilankėme Alytaus mieste, važiuojant link Druskininkų apžiūrėjome Grūto parką, A.Česnulio medinių skulptūrų parką. Norinčių keliauti sąrašas padidėjo, jau turime 45 asmenis, užsirašiusius iš anksto.

37 neįgalieji asmenys išvyko į mokymo ir reabilitacijos centrą Šventojoje, pasisekė, nes poilsiui buvo geras oras. Per metus virš dešimt mūsų draugijos narių buvo pakviesti į gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymus ,,Prisijungusi Lietuva“. Tai efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė. Neįgalieji studentai mokėsi pradedančiųjų ir pažengusiųjų programose po 4 dienas. Šie mokymai vyks ir 2020 metais viešojoje bibliotekoje. Kita draugijos narių grupelė studijavo dvi dienas Bačkonių konferencijų salėje „Vilties žiedo“ organizuotame seminare ,,Mokymasis mokytis“ su lektore B. Švagždiene. Be projektinių veiklų yra sudaryta sutartis vežti neįgaliuosius hemodializės procedūroms į Kaišiadorių ligoninę tris kartus per savaitę.

Tai nuolatinio pobūdžio veikla. Ją vykdant buvo nuvažiuota 51 254 km, suteikta 1721 paslauga. Kadangi atokiose vietose yra daug žvyrkelių, draugija turi nemažai taupyti mašinos remontui bei priežiūrai. Draugijai nuomojama pagal panaudos sutartį mašina iš Neįgaliųjų departamento yra tik 4 metų, tačiau jau buvo labai rimtų gedimų už kuriuos sumokėta 1867,11 eurų iš draugijos lėšų. Be to, už 380 Eur šiais metais įsigytos padangos, dar 160 eurų sumokėta už ratlankius. Transporto ir visos kitos paslaugos teikiamos draugijos nariams.

Per 2019 metus surinkta 1396 eurai nario mokesčio, tačiau net 48 draugijos nariai už šiuos metus mokesčio nemokėjo. Pirmininkė padėkojo draugijos nariui ūkininkui B.Rakauskui iš Pyplių kaimo, kuris draugijos nariams pristato savo skanių išaugintų bulvių tiek sodinimui, tiek valgymui. Dar tarta ačiū B. Švenčioniui Bonifacui, S. Laučiūnaitei ir M. Medvedevai, kurie išaugino bulves draugijos nuomojamoje žemėje ir pakvietė tarybos narius jas nusikasti. Daržovės buvo padalintos neįgaliesiems draugijos nariams. Baigdama savo pranešimą S. Globienė citavo J. Marcinkevičiaus žodžius: ,,Visada žemėje per mažai gerų žodžių - meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame užgniaužę juos savo širdyse.

Praeiname abejingi pro medį, paukštį, pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtumėm“. Ji pasveikino visus visus su artėjančiais naujais metais ir linkėjo sveikatos, laimės, meilės šeimose, kvietė pasidalinti savo džiaugsmais, vargais ir rūpesčiais. Pagal S. Globienės pranešimą P. S. Konferencijos metu vienbalsiai pirmininke buvo perrinkta Stanislava Globienė. Po rinkimų buvo padarytos ir patvirtintos kai kurios pataisos draugijos įstatuose.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite