Angle down Atgal

Kas finansuos kino projektą "Vėjo malūnų kelias"?

Kinas – kultūros sritis, apimanti kūrybinę ir gamybinę kino veiklą.

Pakruojo krašte vyksta parengiamieji filmo "Vėjo malūnų kelias" kūrimo darbai. Belieka išspręsti finansavimo klausimą filmo gamybai ir nustatyti finansavimo šaltinį. Iš ko bus finansuojama garso ir vaizdo kūrinio gamyba: ar iš valstybės biudžeto lėšų, ar iš savivaldybės biudžeto lėšų, ar iš kitų lėšų? Aktualus nūdienos klausimas: kas labiausiai rūpinasi paveldo išsaugojimu?

Nei valstybė, nei savivaldybė nėra pajėgios prisiimti viso kultūros paveldo rūpestį. Tačiau remiantis LR Kino įstatymu, Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos gali skirti valstybinį finansavimą kino projektams. Savivaldybės biudžeto lėšos taip pat skiriamos filmų gamybai bei kitiems savivaldybės kino projektams remti. Valstybinis finansavimas skiriamas parengiamiesiems filmų darbams, filmų gamybai, platinimui, rodymui, kino sklaidai, bei kino paveldo išsaugojimui.

Tikėtina, kad net labai sudėtingos būklės malūnai, gal ne visi, bet bus išsaugoti. Pagrindinis akcentas – šių istorinių objektų vertės atskleidimas, atsakant sau ir kitiems į klausimą, kodėl mes turime išsaugoti šį paveldą, kuo jis mums brangus, kuo išskirtinis ir kaip nuskurdintume savo dvasinį pasaulį, jį praradę… Kūrybinės grupės pareiga paaiškinti žmonėms, kad istoriniai pastatai yra sudėtinė mūsų paveldėto kultūrinio kraštovaizdžio dalis. Kraštovaizdžio, kurį formavo kartų kartos ir kuris išsaugojo kiekvienos gyvenamosios vietovės savastį. Ar įsivaizduojate Pakruojo krašto gyvenimą be kultūros paveldo? Be malūnų? Visgi, kultūros paveldas turi išskirtinę istorinę bei kultūrinę reikšmę, kuris akivaizdžiai liudija žmonijos istoriją bei jos kultūrinės veiklos raidą.

Filmo tikslas – kino kalba atskleisti ypatingą Pakruojo krašto istorinį paveldą – malūnus – unikalius architektūros statinius (daugumą griūvančius ir nykstančius) per personažų vizualiką – Pakruojo krašto žmonių portretą ir kūrybinį braižą gyvenimo šalia Kruojos dramoje. Yra galimybė išsaugoti malūnus tokioje formoje: kino juostoje. Įamžinti ateities kartoms visus dar tebesančius Pakruojo krašto malūnus – 13 akmeninių ir 13 medinių, kurie išsibarstę po 8-nias rajono seniūnijas.

Tema kaip ir patys malūnai: griūvantys ir negrąžinami. Pakruojo krašto vėjo malūnai būdingi tik šiam kraštui. Jų vertė neįkainojama. Tai istorinis paveldas. Mūsų atmintyje visam gyvenimui išlieka gimtojo krašto vaizdai, gamta, sodžiai, malūnai... Meilė gimtinei ir jos paveldui yra vienas iš tautinės savimonės ugdymo faktorių. Kūrybinė grupė kviečia atsiliepti visus potencialius kino rėmėjus ir paremti šią prasmingą idėją – kino filmo „Vėjo malūnų kelias“ kūrimą. Prisidėsiantiems prie kilnaus tikslo – paveldo išsaugojimo – galimybė įeiti į istoriją ir palikti gilesnį pėdsaką ne tik viso krašto raidai bet visos Lietuvos labui. Kiekvieno kūrėjo pagrindinis tikslas savo prasmingoje egzistencijoje tautos sąmonėje palikti kuo gilesnius intelektualinės saviraiškos pėdsakus, nuveikti ką nors reikšmingo visuomenės gerovei, vadovaujantis visuotinėmis vertybėmis įgyvendinant savo egzistencinę prigimtį.

Foto autorius: Vytautas Juknys

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite