Angle down Atgal

Ką turi žinoti skolininkas?

Žmogaus gyvenimo ciklas turi keletą etapų, kai finansiniai tikslai keičiasi. Vaikystėje ir jaunystėje mus išlaiko ir remia tėvai, suaugę mes išlaikome save, sulaukę pensijos gauname išmokas iš valstybės ir naudojame asmenines santaupas. Tai reiškia, kad visame pasaulyje žmonių finansiniai poreikiai tam tikrais gyvenimo laikotarpiais yra labai panašūs.

Išleisti mažiau

Planuodami ir valdydami asmeninius finansus, turime suprasti, kad ateities gerovė yra mūsų pačių rankose. Be to, ji turi būti pradėta kurti kuo anksčiau, kad pasiekti užsibrėžtų trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų. Gerai žinoma, kad žmonės linkę išleisti tris kartus daugiau, nei gauna pajamų. Taip yra dėl to, kad nekontroliuojami norai, perkama čia ir dabar, kai tik kyla noras ar poreikis. Todėl, labai svarbu kontroliuoti savo biudžetą, stebėti finansinę situaciją ir siekti numatytų finansinių tikslų. Labai svarbu sumažinti ar net atsisakyti nereikalingų ir neplanuotų išlaidų. Sąmoningas pirkimas ir vartojimas svarbus laikantis numatyto finansinio plano. Visi asmens finansiniai sprendimai ir veiksmai, susiję su biudžeto sudarymu, taupymu, draudimo įsigijimu, investavimu, skolų valdymu, paskolų gavimu ir pan. Sėkmingas pinigų valdymas yra raktas būti finansiškai sėkmingam. Finansinės sėkmės pagrindas – išleisti mažiau nei uždirbi. Jeigu galite tai padaryti, galite pasiekti sėkmę taupydami ir investuodami. Ypatingai svarbu yra ir valdyti savo skolas. Skolų valdymas yra geriausias būdas – sumažinti jas kuo labiau. Pirmas žingsnis-nustoti naudoti kredito korteles, apmokėti jas. Rekomenduojama, kad skolos, kurias turite kas mėnesį mokėti, neviršytų 20 procentų gaunamų pajamų.

Viršija skolos sumą

Atsiradus finansiniams sunkumams, bankrutuojant ar įklimpus į kitą krizinę situaciją, skolininkas, įmonės savininkas ar atsakingas už įmonę vadovas patiria stresą, dėl psichologinės būsenos jis nori atsiriboti nuo bendradarbiavimo su kreditoriumi, skolų išieškotoju, vengia net minčių apie kreditorius ir savo skolas jiems. Skolų išieškojimas, jam atrodo lyg košmaras, kurio išvengti siekiama visais įmanomais būdais. Neatsakingas požiūris į įsipareigojimus, bėgimas nuo iškilusių sunkumų, pasinėrimas į priklausomybių liūną, išvykimas į užsienį ar delsimas atsiskaityti – išvengti skolos nepadės. Skolininkas privalo žinoti, kad tokia jo pozicija klaidinga ir gali sukelti sunkias finansines pasekmes. Kuo ilgiau tęsiasi skolų išieškojimas – tuo jis brangesnis ir gali žymiai viršyti skolos sumą. Ilgas skolų išieškojimas – tai delspinigiai, palūkanos, žyminis mokestis, advokatai ir antstoliai.

Privalo domėtis

Skolininkas, gavęs pranešimą, raginimą, siūlymą ar kitą dokumentą iš antstolio, turėtų, kaip galima greičiau susisiekti su antstoliu. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, skolininkas privalo nekliudyti antstoliui atlikti skolos išieškojimo veiksmus; nedelsdamas pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą; kviečiamas atvykti pas antstolį; domėtis sprendimo vykdymo eiga. Procedūrų vilkinimas, vengimas bendrauti nieko gera nežada, tik padidina skolos išieškojimo kaštus. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato skolininkui pareigą padengti visas kreditoriaus turėtas išlaidas susijusias su netinkamu prievolės įvykdymu (LR CK 6.63 str. 2 d.), taip pat numatyta pareiga atlyginti išlaidas susijusias su ikiteisminiu skolų išieškojimu (LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p.). Jeigu skolininkas mano kad galėtų pasislėpti, deja, tai klaidinga nuomonė. Vengimas vykdyti įsipareigojimus sutartu laiku, atsisakymas bendradarbiauti turi savo kainą, o ji pakankamai brangi – tiek laiko, tiek moraline prasme.

Delsimas – situacijos nepakeis

Skolose skendintys asmenys dažnai bando vilkinti vykdymo procesą, skolos išieškojimas delsiamas atsisakant priimti dokumentus iš antstolio, nepasirašydami jų. Svarbu žinoti, jog skolininko atsisakymas priimti iš antstolių dokumentus ar pasirašyti juos, iš esmės nekeičia situacijos. Tokiu atveju antstolis ar privati skolų išieškojimo įmonė savo byloje pažymi, kad skolininkas atsisakė patvirtinti dokumento gavimą, ir yra laikoma, kad dokumentas yra tinkamai įteiktas. Jei skolininkas bendradarbiauja su vykdytojais skolos išieškojimo procese, jis informuojamas, konsultuojamas, turi prieigą prie jam reikalingos informacijos. Jei jis gavo, raginimą, siūlymą ar kitą dokumentą iš antstolio, tikslinga kaip įmanoma greičiau susisiekti su raštą siuntusia įstaiga. Taip galima suderinti palankesnes skolos dengimo sąlygas.

Adekvatus situacijos įvertinimas

Aktyviai dalyvaudamas skolos išieškojimo procese skolininkas pradeda skolos refinansavimą, kad ir lėtai artėja prie finansinės nepriklausomybės. Suvokimas, kad jau pasirinktas priimtinas skolos grąžinimo būdas, sumažina psichologinę įtampą labiau negu pasyvus stebėjimas ir spėliojimas, kas nutiks. Jei skolininkas neturi galimybės visos skolos ir vykdymo išlaidų sumos sumokėti iš karto, galima tartis su išieškotoju ir antstoliu dėl skolos mokėjimo dalimis. Išnagrinėjęs skolininko pateiktą prašymą, dėl skolos mokėjimo dalimis bei atsižvelgdamas į skolininko finansinę padėti, skolos administratorius, tikėtina, jog priims patvarkymą dėl skolos mokėjimo dalimis.

Nuostolių priežastis

Skolininko nebendradarbiavimas, vengimas vykdyti teismo ar kitos institucijos sprendimus dažnai tampa papildomų nuostolių atsiradimo priežastimi, antstoliui tenka imtis skolininko turto realizavimo, papildomų poveikio priemonių taikymo, siekiant įvykdyti sprendimą, tai sukelia papildomas išlaidas skolininkui. Bendradarbiaujant dažnu atveju, galima išvengti daugelio neigiamų pasekmių galinčiu atsirasti dėl vykdymo proceso. Skolos išieškojimas gali būti ikiteisminis, teisminis ir poteisminis. Skolintojas pasirenka, koks skolos išieškojimo būdas jam patogesnis. Ikiteisminis skolų išieškojimas – tai pigiausias ir greičiausias būdas kreditoriui atgauti savo lėšas iš skolininko nepatiriant papildomų išlaidų. Jis parankus ir skolininkui, nes suderinus skolos grąžinimo grafiką, tikėtina, jog galima išvengti skolos išieškojimo papildomų kaštų: žyminio mokesčio, advokato paslaugų, palūkanų ir antstolio paslaugų mokesčio. Todėl susitarti grąžinti skolą iki teismo yra naudinga abiem pusėms. Sudarius ikiteisminio skolų išieškojimo sutartį, bei pateikus skolos faktą pagrindžiančius dokumentus, skolos administratorius, išsiaiškins skolininko finansines galimybes padengti įsiskolinimą, bei skolos atsiradimo priežastį, kreditoriui pageidaujant, įsiskolinimą įteisins neprotestuotinu vekseliu arba kitokiu būdu užtikrins efektyvų skolos išieškojimą.

Neparanku

Kreditorius kreipiasi į teismą tada, kai reikalingos prievartinės priemonės, skolos išieškojimas tampa labai sudėtingu procesu, o skolininkas nereaguoja į siūlymus susitarti. Šiuo atveju teismas priteisia skolą. Kuomet teismas priteisia skolą, tik tuomet jau galima kreiptis į antstolį dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininko. Abi šios alternatyvos žada skirtingus nuostolius skolininkui. Sudėtingesnis ir ilgesnis procesas jam pačiam labiau nuostolingas. Todėl nereikėtų sulaukti prievartinių priemonių. Apibendrinant, galima teigti, kad skolų išieškojimas apima daug teisinių aspektų ir procedūrų. Todėl be profesionalaus teisininko pagalbos gali pasirodyti keblu. UAB „Juris Lt“ jau padėjo daugeliui klientų atgauti skolas, o skolų išieškojimas, patikėtas profesionalams, atsipirko su kaupu. Juolab, kad bendrovė ima tik „sėkmės“ mokestį iš kliento. Tad nebijokite savo bėdą patikėti profesionalams.

Remiamas turinys

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite