Angle down Atgal

Jono Nekrašiaus knygos-žinyno apie šiaulietišką XVI–XXI a. spaudą sutiktuvės

Kovo 16 dieną, pirmadienį, 17 val. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Mažojoje salėje vyks Jono Nekrašiaus knygos-žinyno „Šiaulietiška spauda XVI–XXI a.: leidybos, platinimo ir saugojimo įstaigos“ sutiktuvės.

Tai pirmoji informacinio žinyno formos ir plačiausia Šiaulių knygotyros istorijos apžvalga nuo XVI a. iki pat šių dienų apie Šiaulių miesto ir rajono autorių, leidėjų, spaustuvininkų, knygrišių, bukinistų, knygynų, spaudos ir knygų kioskų bei bibliotekų veiklos raidą. Be to, knygoje pateiktos spaudos leidinių leidyklos ir patys žymiausi periodinės spaudos leidiniai, privačių ir valstybinių viešųjų bibliotekų istorija, knygos ženklai.

Dalyvauja knygos autorius ir redakcinė kolegija: Almantas Šlivinskas (pirmininkas), dr. Tomas Petreikis, Audronė Kiršinaitė, Nijolė Petraitytė ir kt.

Renginys skirtas Knygnešio dienai paminėti. Jos reikšmę ir įtaką Šiaulių knygotyros raidai aptars LR Seimo narys dr. Stasys Tumėnas.

Leidinyje apžvelgiama Šiaulių knygotyros istorija: rašoma apie knygos ir spaudos bei su spauda susijusių įstaigų raidą Šiauliuose ir apylinkėse, kurios dabar sudaro Šiaulių rajoną. Aprašomi šio krašto spaustuvininkai ir spaustuvės, knygrišiai ir knygrišyklos, bukinistai ir knygynai, knygiai ir kolekcininkai, žymesni autoriai ir leidėjai, knygų bendrovės ir įvairių laikraščių, žurnalų, kitų spaudos leidinių leidyklos ir patys žymiausi spaudos leidiniai. Supažindinama su asmeninių, privačių, valstybinių viešųjų, visuomeninių organizacijų bibliotekų ir skaityklų istorija, knygos ženklais.

Manytume, kad tai pirma plačiausia istorinė apžvalga nuo XVI a. iki pat šių dienų apie Šiaulių miesto ir rajono autorių, leidėjų, spaustuvininkų, knygrišių, knygynų, spaudos ir knygų kioskų bei bibliotekų veiklos raidą, pateikta chronologine seka. Iki šiol šios sritys buvo tyrinėtos ir kitų įvairių autorių, bet fragmentiškai, atskirais straipsniais. Čia, pasitelkus informacinio žinyno formą, pateikiant ir daugybę statistinių duomenų, pasakojama apie Šiauliuose ir dabartinio Šiaulių rajono ribose dirbusius žymesnius autorius, knygų leidėjus, leidimo bendroves, leidyklas, jų išleistas knygas, brošiūras, vienkartinius ir periodinius (serijinius) leidinius. Knygoje gana detaliai aprašomi ir žymesni šio regiono spaudos darbuotojai (spaustuvininkai, ankstesnėse publikacijose „nutylėti“ knygrišiai), ir knygų platintojai (bukinistai, knygininkai, knygynai), ir jų saugotojai (bibliotekininkai, bibliofilai, kolekcininkai ir jų kolekcijos). Kaip atskiras ir savitas knygos žanras yra apžvelgti Šiaulių knygotyros istorijoje naudoti knygos nuosavybės ženklai (ekslibriai, antspaudai ir kiti). Knygoje daug įvairių žinių ir faktų apie tai, kas susiję su minėto Šiaulių regiono (kitaip - šiaulietiška) knyga, skaitymu ir spauda, jų įstaigomis, panagrinėjama galima popierinės ir elektroninės knygos, kaip kultūros ir ugdymo reiškinio ateitis ir reikšmė ateinančioms kartoms.

Leidinys gausiai iliustruotas fotografijomis, įvairiais knygų žymenimis ir knygų ženklais. Knyga skiriama spaudos ir knygų įstaigų darbuotojams: kultūros ir spaudos paveldo tyrinėtojams, leidėjams, bibliotekininkams, spaustuvininkams, knygrišiams, taip pat bibliofilams ir kitiems knygų ir spausdinto žodžio brangintojams, t. y. visiems tiems, kurie domisi knyga ir spauda Šiauliuose, o ypač daug naujo, iki šiol nepublikuotų žinių atras besidomintys Šiaulių rajono knygotyros mokslo paveldu, jo raida.

Jonas Nekrašius

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite